İMGE KİTABEVİ YAYINLARI kitapları

1984 Yılında kurulan İmge Yayınevi, 1987 yılı sonunda İmge Kitabevi Yayınları olarak kitap üretimine başladı. Temel metinlerin önemli bir bölümünü dilimize kazandırırken bir yandan da Türkiye’nin ve dünyanın güncel ve tarihsel sorunlarını irdeleyen, değişik disiplinlerden, çok çeşitli bakış açıları taşıyan yazarların yapıtlarını okurlara sundu.

İmge Kitabevi Yayınları; siyaset, insan bilimleri, felsefe, tarih, mitoloji, edebiyat, sanat alanlarında gerek genel okuyucuya gerek yükseköğrenim öğrencilerine gerekse uzman araştırmacılara yönelik eserler yayımlıyor.

İmge Kitabevi Yayınları yayın kurulunun kitap seçiminde göz önünde bulundurduğu temel ilke, yayımlanacak kitapların alanında yenilikçilik, geliştiricilik ya da özgün katkı niteliklerini taşıması, ama okunmalarının özel uzmanlık gerektirmemesi.

İmge Kitabevi Yayınları’nın yayımlayacağı eserlerde belirli bir siyasal yaklaşımın benimsenmiş olması yönünde bir anlayış yok, ama gözetilmesi istediği birtakım ilkeler var. İmge Kitabevi Yayınları ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi, baskıcı söylemlere dayalı ya da böylesi söylemleri kullanan kitapları yayımlamıyor; siyasal, kültürel, dinsel her türlü aşağılayıcı dilsel öğelerin ayıklanmasını titizlikle istiyor.

İmge Kitabevi Yayınları geniş halk kesimlerinin yaşama koşullarının, ekonomik durumunun, kültür düzeyinin iyileştirilmesine yönelik araştırmaları özendiriyor, destekliyor; toplumun sivil örgütlenmesini geliştirici, ufuk açıcı arayışlara gerek yayıncılık alanında gerekse toplumsal, siyasal tüm ortamlarda katkı sağlamaya çalışıyor. İmge Kitabevi Yayınları gerek yazı gerek çeviri dilinin Türkçenin anlatım olanaklarını genişletici, geliştirici bir anlayış taşımasını gözetiyor, “arılık”tan çok “duruluk”u yeğliyor.

Kül ve Ateş

0 Yorum İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Roman (Yabancı), Roman(çeviri)

Aykırı Kadınlar – Osmanlı’dan Günümüze Devrimci Kadın Portreleri

0 Yorum Araştırma/İnceleme, İMGE KİTABEVİ YAYINLARI

Deniz: Güneşin Çocukları

0 Yorum Belgesel Roman, İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Siyasal Hayat

Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor

0 Yorum Hatıralar, İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Siyasal Hayat

Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus

0 Yorum İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Türk-Osmanlı

Sorun Yaratmayan Kıyafet

0 Yorum Hikaye-Roman-Masal, İMGE KİTABEVİ YAYINLARI

Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset

0 Yorum İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Siyasal Düşünce

Tanzimat Sürecinde Türkiye- Askerlik

0 Yorum İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Türk-Osmanlı

Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi 1876- 1980

0 Yorum İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Siyasal Hayat

Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1950′den Günümüze

0 Yorum İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Siyasal Hayat