Ötüken Neşriyat kitapları

Ötüken Neşriyat ülkemizin en köklü yayınevlerinden biridir. 1964 yılında kitabı ekmek kadar aziz bilen birkaç üniversite öğrencisinin harçlıklarını birleştirmesi sayesinde kuruldu. Şehzadebaşı’ndaki 5 metre karelik yarı bodrum bir dükkânda yakılan meşalenin ilk ateşi Necip Fazıl’ın Reis Bey’i oldu.

Yayıncılık faaliyetimizi birçok maddî zorluklarla mücadele ederek sürdürdük. Peyami Safa’nın bütün eserlerini topluca yayınlayarak ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Yılmaz Öztuna’nın 14 ciltlik Büyük Türkiye Tarihi’ni neşrettik. Tarık Buğra, Erol Güngör, Arif Nihat Asya, Cemil Meriç, Fuat Köprülü, Abdülhak Şinasi gibi dönemin önemli aydınlarının okuyucularıyla buluşmasını sağladık. Yayınladığımız kitapların birçoğu o neslin el kitaplarına dönüştü.

Reis Bey’ in İlk Kapak Eskizi

1978 yılında ilk kurucularımız; Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Nevzat Kösoğlu, Dr. Mehmed Niyazi Özdemir, Prof. Dr. H. Fehim Üçışık, Ahmet İyioldu, Özer Ravanoğlu, Mustafa Yıldırım ve Nurhan Alpay’ın ortaklıklarında Anonim Şirket halini alarak yapılanmamızı tamamladık. Birkaç yayıneviyle birleşerek kurduğumuz ANDA Dağıtım A.Ş. Türkiye çapında teşkilatlanarak güvenilir ve hızlı bir dağıtım ağı vücuda getirdi. Kitapların en ücra yerlere kadar ulaşmasını sağlayarak kitap tirajlarını yükseltti.

1984 yılında yaşadığımız talihsiz bir olay bizi küllerimizden yeniden doğmaya mecbur etti. Anda Dağıtım’ın uğradığı yangın felaketinde kitaplarımızın hepsi yandı. Yılmadık. Piyasadaki itibarımızın da katkısıyla kısa sürede toparlanarak tamamı telif mahsulü 12 ciltlik Yeni Türk Ansiklopedisi’ni yayına hazırladık. Yangından sonra sıfıra inen eserlerimizin sayısı bugün yedi yüz elliye yaklaşmıştır.

Ötüken Neşriyat’ın gayesi Türk kültür ve fikir hayatının köklerine bağlı kalarak zenginleşmesine, gelişmesine ve çeşitlenmesine katkıda bulunmaktır. Kitaplarımızı incelediğinizde göreceğiniz gibi yayınevimiz, yayınladığı eserlerin belli bir seviyenin üzerinde olmasına özen göstermektedir. Yayınevimiz bu özeni bütün faaliyetlerine yansıtmakta; ciddiyet, estetik ve kaliteden taviz vermemektedir.

Bünyemizdeki yazarlar incelendiğinde Türkiye’deki en seviyeli ve zengin yazı kadrosuna sahip olduğumuz anlaşılacaktır. Bu durum Türkiye dışında yaşayıp da eserlerini Türkçe veren yazarlar bakımından özellikle barizdir. Ötüken Neşriyat, değeri günden güne anlaşılıp artacak kalıcı kitaplar yayınlamaktadır.

Kitaplarımız tarihten sosyolojiye, romandan şiire, gezi yazılarından yardımcı kitaplara; çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Kendimize savsöz olarak “Her zaman okunacak bir kitap vardır” cümlesini seçmemizin sebebi budur. Kitaplarımızı incelediğinizde göreceğiniz gibi “Ötüken’de her zaman okunacak kitaplar vardır.” Çalışmalarımızla bu kitapların sayısı günden güne artmaktadır.

Ruh Adam

0 Yorum Edebiyat, Ötüken Neşriyat, Roman (Yerli), Tarihi Roman

Yatağına Kırgın Irmaklar

0 Yorum Deneme(Yerli), Ötüken Neşriyat

Sözde Kızlar

0 Yorum Deneme(Yerli), Ötüken Neşriyat

Mesnevi Tercümesi

0 Yorum Ötüken Neşriyat, Tasavvuf

Osmancık

0 Yorum Ötüken Neşriyat, Roman (Yerli), Tarihi Roman

Munzurdaki Zorbaz

0 Yorum Ötüken Neşriyat, Roman (Yerli)

Hilal Görününce

1 Yorum Ötüken Neşriyat, Roman (Yerli)

Korkunç Yıllar

0 Yorum Ötüken Neşriyat, Roman (Yerli)

Balkan Acısı

0 Yorum Ötüken Neşriyat, Roman (Yerli), Tarihi Roman

Dişi Kurdun Rüyaları

0 Yorum Ötüken Neşriyat, Roman (Yabancı)