Yetişkinlik ve Yaşlılık – Gelişimi ve Psikolojisi

Yard. Doç. Dr. Hasan Bacanlı,Şerife Işık Terzi

Yetişkinlik pek sorun oluşturmaz, çünkü herkesin işine gelir. Toplum yetişkinlikten ne bekliyorsa alır. Kişiler artık bu dönemde ne yapacaklarsa yaparlar, ne bulacaklarsa bulurlar. Etraftaki…

Aile Sosyolojisi

Kadir Canatan/ Ergun Yıldırım

Türkiye’de üniversite dünyasında ve sosyoloji bölümlerinde aile sosyolojisi derslerinin uzun bir geçmişi bulunmasına rağmen hâlâ bu disiplini öğretecek farklı ders kitaplarının yazılmamış olması ve…

Muhayyileye Dayalı Düşünmek

Edward L. Murray

Düşünmeye Davetlisiniz! Muhayyile düşüncesinin insan varoluşundaki merkeziliği nedir? Muhayyileye dayalı düşünme (imajinatif düşünce) ne demektir? Muhayyileye dayalı düşünme (imajinatif düşünce), felsefe ve bilim ilişkisi…