Dostluk Üzerine; önce Selam Sonra Kelam

Fethi Gemuhluoğlu

O, harp meydanında görünmeyen, fakat ateş hattındakilere sakalık yapan, nakliye ve levazım kollarına yön veren, hususi çevrelerde mayası halis bir gençlik yoğuran, gönlü tasavvuf…