Tanzimat Sürecinde Türkiye- Askerlik

Musa Çadırcı, Tülay Ercoşkun

Tanzimat Sürecinde Türkiye dizisinin ikinci kitabı olan Askerlik’te, III. Selim’den II. Abdülhamid devri sonuna kadar geçen uzun sürede, Osmanlı ordusunda yapılan düzenlemelerin önemli bir…