Enver Paşa’nın Son Günleri

Yaver Suphi Bey

Enver Paşa’nın son günlerinde yanında bulunan yaveri Suphi Bey’in hatıraları… Bir serseri kurşun tam kalbi üzerine isabet etti. Bu kurşun nereden gelmişti. Nasıl olmuştu,…