Kadının Kültürel Şifreleri

Yıldız Cıbıroğlu

ANADOLU’DA KADININ KÜLTÜREL ŞİFRELERİ DS’ndeki M ile başlayan sözcükler bölümü, dilin içinde bir kadın kategorisi görünümü vermektedir. M bölümünde, dilin içinde temelde iki ses…