Tüm Kitaplar

 1. Burjuvazinin Yükselişi

  Burjuvazinin Yükselişi

  Fatma Müge Göçek

  40 yılı aşkın bir süredir Osmanlı çalışmalarında bir tür rönesans yaşıyoruz. Bu alana yön veren sorular aynı kalsa da, yeni cevaplar daha yaratıcı, daha...

  Burjuvazinin Yükselişi
 2. İttihat ve Terakki’nin Fikri Doğuşu

  İttihat ve Terakki’nin Fikri Doğuşu

  Stefano Taglia

  İmparatorluğun en uzun yüzyılı yerini ulus devletler çağına bırakırken “Osmanlı İmparatorluğu nasıl kurtulur?” sorusu tüm aydınların zihnen ve bedenen Batı’ya gidiş bileti oldu. İmparatorluğun...

  İttihat ve Terakki’nin Fikri Doğuşu
 3. Osmanlı’da Kriz ve İsyan – Sultanın Düşüşü

  Osmanlı’da Kriz ve İsyan – Sultanın Düşüşü

  Aysel Yıldız

  “Müthiş… III. Selim’in tahttan indirilmesi üzerine muhakkak okunması gereken bir kitap. Yıldız, incelediği konuyu tüm boyutlarıyla ele alarak harika bir iş çıkarmış ve her...

  Osmanlı’da Kriz ve İsyan – Sultanın Düşüşü
 4. Tembelliğin İcadı

  Tembelliğin İcadı

  Melis Hafez

  Çalışkanlığın yüceltildiği bir dönemde tembel olmak bir ahlak zafiyeti miydi, yoksa değişen kültürel hayatın ritimlerinden biri miydi? “Melis Hafez’in, Osmanlı vatandaşlarının verimliliğinin artırılması için...

  Tembelliğin İcadı
 5. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dilenciler

  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dilenciler

  Ömer Obuz

  İnsanlığın tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan dilenciler her dönemde farklı duyguların nesnesi oldular. Bazen merhametli, hayırsever olmanın vesilesi, bazen Doğulu kimliğin aynası...

  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dilenciler
 6. Suçlular Nasıl Düşünür?

  Suçlular Nasıl Düşünür?

  Stanton Samenow

  Suçlular Nasıl Düşünür? 1984 yılında ilk kez yayımlandığında suça ve suçluya bakışımızı temelden değiştirecek bir devrim başlattı. Suçun kaynaklarını ve çarelerini çevreleyen beylik mitleri...

  Suçlular Nasıl Düşünür?
 7. Uygarlıktan Önce Savaşlar

  Uygarlıktan Önce Savaşlar

  Lawrence H. Keeley

  Kendimizi canavarlaştırdığımızda insan olmanın acılarından ve yüklerinden kurtuluyor muyuz? İki dünya savaşının yarattığı sarsıntının ve yıkımın ortasında Batı, uygarlaşmanın bedelini tartışmaya açmıştı. Yaşananların hatırası...

  Uygarlıktan Önce Savaşlar
 8. Akıl, İnanç ve Devrim

  Akıl, İnanç ve Devrim

  Terry Eagleton

  Terry Eagleton, Akıl, İnanç ve Devrim’de, bir yandan “batıl inançlı” Tanrı görüşünü yıkarak Hıristiyan İncil’inin devrimci açıklamasını sunarken, öte yandan geleneksel Hıristiyanlığın bu devrime...

  Akıl, İnanç ve Devrim
 9. Güç Mitleri

  Güç Mitleri

  Terry Eagleton

  Tarihsel olanın, iktisadi değişimlerin, toplumsal dokudaki dönüşümlerin, kültürdeki farklılaşmaların izlerini edebiyatta, daha geniş olarak düşünüldüğünde sanatta sürmek mümkün müdür, yoksa edebiyat ya da sanat...

  Güç Mitleri
 10. Kültür

  Kültür

  Terry Eagleton

  Terry Eagleton, sömürgecilikten ve antropolojiden sanayi Avrupa’sına, Alman romantiklerinden Britanya işçi sınıfına, İrlandalı devrimcilerden kültür endüstrisine, Jakobenlerden 11 Eylül’e ve neoliberal üniversitenin postmodern kültür...

  Kültür
 11. Uygarlığın Kaynaklarına Doğru

  Uygarlığın Kaynaklarına Doğru

  Onat Kutlar

  Bu kitap, 1995’te aramızdan ayrılan yazar, şair, eleştirmen ve gazeteci Onat Kutlar ile fotoğraf sanatçısı Yavuz Onar’ın 1983 yılında Cumhuriyet gazetesi için hazırladığı “Uygarlığın...

  Uygarlığın Kaynaklarına Doğru
 12. Sonsuz Soru

  Sonsuz Soru

  Christopher Bollas

  Christopher Bollas “Sonsuz Soru”da gerçek klinik uygulamalara ilişkin ayrıntılı  çalışmalardan yola çıkarak, insanın sorgulama dürtüsüne vurgu yapan bir psikanalitik teori ortaya koyuyor. Kişinin çocukluğunun...

  Sonsuz Soru