Türk Kırmızısı

Turan Şahin

“‘Lütfen lordum, olabildiğince kırmızı olsun!’ diye tembih ediyor boyacısına 11. yüzyılda Vieux Claire’de yaşayan bir tüccar. Şiddetli bir kırmızı isteği 11. yüzyıla özgü değil. Kazılarda nadir örneklerine rastlanan tarih öncesine ait renkli kumaşlar genelde kırmızı.

Altın Silsile

Çınar Ata

Kutlu yolcunun peşinde rehberlik yapan ben Hüdhüd, râvîlerden duyduklarımı gece gündüz demeden sana anlatmak için nafile bir gayrete girdim. Gayretin esamesinin tükendiği, hayretin ötesinde, bu…

Efeli Hayriye

Sümer Tek

Bir kokuda, bir desende, bir eşyada yahut bir türküde büyüyen hatıraların kitabıdır bu. Ata yadigârı hanların önünde bekleşirken gerçekleşen yiğitlik hikâyelerinin serencamına, Anadolu’nun her…

Dublinliler

James Joyce

Edebiyata kazandırdığı yeni anlatım teknikleri ile yirminci yüzyıl modernizminin en önemli isimlerinden sayılan James Joyce (1882-1941), farklı türlerde eserler vermiş İrlandalı bir yazardır. Büyük…

Türk Müziği Klasikleri

M. Fatih Salgar

Hiç şüphe yok ki klasik musikimiz, medeniyetimizin önemli sanat dallarından biri, belki de en önde gelenidir. “Makam ve usul” temeline dayalı musikimizin, “üslup, tavır…

Kadın Romancılarımızla Mulakatlar

İbrahim Hoyi

İbrahim Hoyi, Türk kültür hayatının unutulmaya yüz tutmuş simalarından biridir. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Hoyi özellikle gazeteci ve çevirmen kimlikleriyle ön plana…

Kurtuluş’a Muhalefet

Rahmi Doğanay

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmiş ve yenilmiştir. Bu yenilginin bedeli, devletin varlığı ve milletin istikbalinin kaybedilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu varlık-yokluk ikileminden var olmaya…

Abus

Berna Güzey

Abus… Merhametin hor görüldüğü, iyiliğin suç olduğu, vicdanı kara şehir… Ve öyle bir şehir ki; iklimi yumuşak, toprağı verimli, havası temiz, suyu berrak, kaynakları…

Boğaziçi Uykuda

Sermet Muhtar Alus

Sermet Muhtar Alus’un Akbaba’daki yazıları onun bütün yazı hayatının bir hulasası gibidir. Eski İstanbul hatıralarıyla örülü fıkralarından, portrelerinden, küçük hikâye, piyes ve röportajlarına kadar meşgul…

Kıvırcık Paşa

Sermet Muhtar Alus

 Bu roman Meşrutiyetten evvelki zamanın romanıdır.  “Şimdi böyle bir eseri yazmanın ne lüzumu var; o vakit çıkan bu kadar roman yok mu?” denilecek. Öyle…

Melekler Ters Çalım Yemez

Tuncay Günaydın

Melekler Ters Çalım Yemez, hayatları bir şekilde birbirleriyle ve yeşil sahayla keşişen insanlarının hikâyesi… Tuncay Günaydın bu hikâyelerde samimiliği, taşrada yaşanan nahif aşkları, ihtirasları,…

Edebiyatın Kadıköyü

Taner Ay

BİR SEMTİ ARAMAK, BULMAK, BELKİ DE KAYBETMEK Bu yazılar İstanbul’a dair Taner Ay tarafından yapılan kültürel tarih okumalarının ilk halkasıdır. Geleneksel olarak üç bölge…