Tüm Yönleriyle Köy Yönetimi ve Muhtarların Görevi

M. Altuğ İmamoğlu / 1 Yorum

-Kavram Olarak Köy -Köy Yönetimi -Köy Sınırlarının Tesbiti ve Sınır Uyuşmazlıkları -Köy İdaresinin Yöneticileri -Köy İdaresinin Personeli -Köy Mühürü, Köy odası, Köy Konağı, Köy…

İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku

Mustafa Erdoğan

Mustafa Erdoğan’ın İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku adlı bu son eseri bir yanıyla felsefi ve teorik, bir yanıyla da hukuki analitiktir. Bu kitapta hem…