Aydınlanma Din Demokrasi

Editör: Ömer Bozkurt

Aydınlanma, felsefe tarihinde önemli bir dönem, felsefe veya anlayış olarak yer almış ve özellikle din, toplum ve siyaset alanına ciddi etkilerde bulunmuştur. Aydınlanma kavramı,…

Din Sosyolojisinde Kuram ve Yöntem Sorunu

İsa Kuyucuoğlu

18. yüzyılın sonundan itibaren hayatın tüm alanlarında yaşanan dramatik değişim ve dönüşüm, insanlığı sosyo- kültürel yaşamın geleneksel akışından uzaklaştırıp, kurumsal boyutları farklı yeni üretim…

Sünnet Sosyolojisi

Editör: Mustafa Tekin

2001 yılı 11 Eylül olayları ve en son Avrupa’daki finansal krizler, aslı itibarıyla paradigmal bir iflasa işaret etmektedirler. Batı dünyasının (Baudrillard gibi birçok önemli…

Rudolf Bultmann: Mitoloji ve Hermenötik Sorunu

Cengiz Batuk-Emir Kuşcu

XIX. yüzyılın sonunda doğan, XX. yüzyılın ilk yarısında aktif düşünce hayatının önemli ürünlerini ortaya koyan, iki dünya savaşına şahitlik eden, ömrünün büyük bir kısmını…