Büyük Dönemeç – Sakarya Meydan Muharebesi

İbrahim Artuç

Balkan Harbi’nden yara alarak çıkan Osmanlı Devleti, henüz yarasını sarmadan Birinci Cihan Harbi’ne girmiş ve dört sene yedi cephede savaşmıştı. Fakat bu harpte de…

Büyük Taarruz – Başkomutan Meydan Muharebesi

İbrahim Artuç

1912-1922 Türk’ün On yıl Savaşları… Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı… 10 yıl süren Türk savaşlarının ayrı ayrı her cephesini belgesel bir…

Voltaire

Andre Maurois

On yedinci yüzyıla nasıl “XIV. Louis” devri denilmişse, on sekizinci yüzyıla da Voltaire kendi damgasını vurmuştur. Çok hareketli ve parlak olan bu yüzyılı hiçbir…

Evrensel İnsan Mimar Sinan

Kuter Çelen

Mimar Sinan, uzun hayatı boyunca ülkesi için savaşmış ve sonunda ülkesine gazi olarak dönmüş büyük bir askerdir. Yaptığı muhteşem eserlerle dünyanın kabul ettiği ve…

Adolf Hitler’in Yaşam Öyküsü

Thomas Fuchs

Adolf Hitler’in Yaşam Öyküsü Adolf Hitler’in garip kişiliği ve yaşamının mümkün olan her yanına dokunan bu kitabın, çok ilgi uyandıracağı, ayrıca yapısı itibariyle büyük…