Aşk’a Tutunmak

Ahmet Şefik Kemal / 2 Yorum

AŞK-I NEFSANİ… AŞK-I ŞEYTANİ… AŞK-I İLAHİ… İnsanoğlunun kaderine yazılı olan “üç farklı aşk hali” Biri gerçek, diğer ikisi yanılsamadan ibaret üç aşk! İşte en…

Mete Han – Büyük Hun Hakanı

Ahmet Haldun Terzioğlu / 1 Yorum

“Hunlar; Gök’ün gururlu çocuklarıdır!” Hunlardan söz ederken, böyle yazmaktadır, eski Çin Kaynakları… Mete Han, “Gök’ün gururlu çocuklarını” yüksek ideallere taşıyan, onlara Dünya Hâkimiyeti Mefkûresini…