Sultan Abdülaziz – Bir Mazlum Padişah

Kadir Mısıroğlu / 1 Yorum

ÖNSÖZ Kaderin, İslâm tarihinin en büyük devleti olan Osmanlı’nın yıkılış vetiresinin başlangıcında iktidar mevkiine getirdiği Sultan Abdulaziz Han, milli tarihimizin dev şahsiyetlerinden biridir. Milletimizin…

Kırık Kılıç

Kadir Mısıroğlu

Türk milleti, nihayet yetmiş yıl evveline kadar, dünya’nın en büyük devletlerinden biriydi. Yemen’den Orta Avrupa ovalarına kadar her tarafta o’nun şanlı bayrağı dalgalanmaktaydı. O…

Düzmece Mustafa

Kadir Mısıroğlu

Değerli okuyucu!.. Daha önce Kanlı Düğün, Uzunca Sevindik ve Kırık Kılıç isimli romanlarla Osmanlı tarihini kronolojik bir tertib ile Yıldırım Beyazıd Devri nihayetine kadar…

Cem Sultan’ın Papağanı

Kadir Mısıroğlu

Değerli Okuyucu! Fatih’in bedbaht oğlu Cem Sultan’ın hazin macerası dolayisiyle Sultan II. Bayezid devrinin gerçekleriyle birlikte evlad kardeş katli kaidesinin isabetine vukuf sağlayacak bu…