Georges Dumézil’den Dinler Tarihi Dersleri

Fuat Aydın - Feyza Betül Aydın

Tarih-i Edyân Dersleri Tercümesinin kitap olarak yayınlanmasıyla İstanbul sonrası hayatında yirminci yüzyıl dinler tarihinin özellikle de karşılaştırmalı Hint-Avrupa mitolojisinin ve dil biliminin üstadı olacak…