Kumandan/Plevne’de Unutulmuş Bir Ordu

Okay Tiryakioğlu

Ruslar ve onlara yardıma gelen Romen ordularınca istilaya uğramış bir Plevne, düşmana karşı amansız bir mücadele veren bir avuç asker ve Plevne yamaçlarında ümitle…