Bir İstanbul Yangınıydı Aşkımız

Sebahattin Demiray

Bazen karanlıktan korkmak için çok iyi bir istanbul yangınıydı aşkımız… Beyoğlu’nun arka sokaklarında eski bir Rum evinde komşuları Maksim Gazinosu’nun emektarı Gazelhan, spor yazarı…