Atebetü’l- Hakayık Gerçeklerin Eşiği

Edib Ahmed Bin Mahmud Yükneki,Yaşar Çağbayır

Kutadgu Bilig’den yarım yüzyıl kadar sonra kaleme alınmış bir ahlâk ve öğüt kitabı olan Atebetü’l-Hakâyık’ı Türkçe’nin bugüne kadarki en büyük sözlüğünü [Ötüken Türkçe Sözlük]…