Büyük Dönemeç – Sakarya Meydan Muharebesi

İbrahim Artuç

Balkan Harbi’nden yara alarak çıkan Osmanlı Devleti, henüz yarasını sarmadan Birinci Cihan Harbi’ne girmiş ve dört sene yedi cephede savaşmıştı. Fakat bu harpte de…

Büyük Taarruz – Başkomutan Meydan Muharebesi

İbrahim Artuç

1912-1922 Türk’ün On yıl Savaşları… Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı… 10 yıl süren Türk savaşlarının ayrı ayrı her cephesini belgesel bir…