Seni Demokrat Yapacaklar

Mesut Karaşahan

Miladi takvimle yeni bir yüzyıla ve yeni bir binyıla giriyor olmanın büyüsü çabuk bozuldu. Dünya siyasal ve ideolojik konjonktüründe Soğuk Savaş’ın sona ermesini müteakiben…