Elmaslardaki Gökyüzü

Nilüfer Altınel

“Dünyanın denize nazır, birçok büyük şehrinde karaları o yakasından tutup bu yakaya birleştirmeye çalışan çengelli iğneler misali, görkemli, ışıl ışıl köprüler vardır. İnsanlar iş…