Kritias – Atlantis Üzerine

Platon

“Platon’un Timaios ve Kritias’ı kalıcı felsefi ve tarihî ilgiye sahip eserlerdir.” Waterfield “Bu kayıp uygarlık için mükemmel bir başvuru kaynağı… Platon’un bu metni muhtemelen…

Timaios – Doğa Üzerine

Platon

“Timaios Avrupa düşünce tarihinde büyük öneme sahip bir belgedir.” Lee “Timaios Platon’un yaratılış hikayesidir.” Zeyl “Platon Timaios’ta etik öğretisine kozmolojik bir yönelim verir ve…

Philebos – Haz Üzerine

Platon

“Philebos Yunanların felsefi literatüründe haz üzerine gerçekten keskin ve kapsamlı ilk araştırmayı sunar… Platon’un Parmenides dışında bu kadar çok tartışma yaratan başka bir diyaloğu…

Euthyphron – Dindarlık Üzerine

Platon

“‘Tanrılara hizmet’in en geniş tartışması Platon’un Euthyphron’unda bulunur.” Jon Mikalson “Euthyphron açıkça dindarlığın ve dinsizliğin gerçek mahiyeti ile bunlara ilişkin genel kabul gören anlayışları…

Sokrates’in Savunması

Platon

“Sözlerin değil, cüretin ve utanmazlığın yokluğundan ve size duymaktan hoşlanacağınız türden şeyleri söylemeye isteksiz olduğumdan ötürü mahkum edildim – yani ağlayıp sızlamadım ve bana…

Sokrates’in Savunması

Platon (Eflatun)

Platon, nefret ettiğini söylediği dönemin politik yapısından ve devlet düzeninden yakınırken, yozlaşmanın örneği olarak “arkadaşı olan yaşlı bir adamın” haksız yere ölüme mahkum edilişini…

Devlet

Platon (Eflatun)

Devlet, Diyaloglar’a bölüştürülmüş Platon felsefesinin bu Diyaloglar’ı birbirine bağlayan orta ve ana halkasıdır; bu özelliğiyle en başta Platon felsefesini anlama çabasında bir kilit metin…

Devlet

Platon(Eflatun) / 2 Yorum

Antik Yunan’ın ünlü düşünürü Platon’dan günümüze kadar ulaşan ölümsüz bir eserdir Devlet. Platon, bir diyalog silsilesi olan bu eserde adaletin, doğruluğun, erdemin, ahlaksızlığın ve…

Şölen

Platon(Eflatun)

Şölen, Platon’un öteki diyologlarından hiçbirinde görülmeyen şiirsel dili ve kurgu özelliğiyle, öncelikli olarak bir sanat başyapıtıdır. Platon Şölen’i kaleme alarak, Greklerin adona Sempozyum dediği…