Feminist Düşünce: Kapsamlı Bir Giriş

Rosemarie Tong, Tina Fernandes Botts

Eğitim ve oy hakkı gibi temel kazanımlardan emek sorunu, kürtaj hakkı, eşit işe eşit ücret mücadelesine evrilen feminist hareket ve düşünce, yalnızca beyaz ve…