Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Arınma Yolu- 1
Arınma Yolu- 1

Arınma Yolu- 1

Abdülhamid Bilali

Abdulhamid Bilali bu kitabında, hedefe giderken müslüman fertlerin taşıması gereken sıfatlar yanında, onların dinamizmi olan manevi değerleri koruma ve geliştirmeye dikkat çekiyor. Düşmanların hedef…

Abdulhamid Bilali bu kitabında,
hedefe giderken müslüman fertlerin taşıması
gereken sıfatlar yanında, onların dinamizmi olan
manevi değerleri koruma ve geliştirmeye dikkat çekiyor.
Düşmanların hedef saptırmaya yönelik taktikleri ite
zaman ve şartların zorlamaları karşısında ilkelerden
ve asıl amaçtan uzaklaşmaya karşı en iyi korunma
silahı, ruhi motivasyonla pratiği yönlendirmesidir.
Bu çerçeveler dahilinde
kitabın bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz.

ŞEYH AHMED KUTTÂN’IN ÖNSÖZÛ

Hamd  nimeti ile bütün sâlih amellerin tamamlandığı, Allah’a mahsustur. Önderim, örneğim, öğretmenim ve emirim olan Allah’ın elçisi Muhammed’e selât ve selâm olsun.
Bu kitap, yetişmekte olan bütün İslâm davetçilerinin okuması gereken, okunurken haz alınacak, kalpleri yumuşatacak ve okuyucunun yaşantısını doğru istikâmete yönlendirebilecek nitelikte, değerli bir kitaptır. Görünüş itibariyle küçük olmasına rağmen içeriği itibariyle gayet büyüktür.
Allah Teâlâ’dan, bu kitabın müellifini en iyi bir şekilde mükafatlandırmasını ve bu çalışmayı sadece kendi rızası için yapılmış bir çalışma kabul buyurmasını niyaz ederim.
Bu kitap için, yazmış olduğum mukaddimenin, müminlerin emiri Ali b. Ebi Tâlib’in (ra), sâlih davetçilerin sıfatları hakkında zikretmiş olduğu sözleri içermesine gayret ettim. Allah Teâlâ’dan bizleri de, o sâlih davetçilerden eylemesini niyaz ederim.
İslâm dâvetçileri şöyledir: “Mantıkları doğrudur, iktisâdlı davranırlar. Yürüyüşleri tevâzü iledir. Allah’ın kendilerine haram kıldığı şeylerden gözlerini çevirirler. Kendilerine faydalı olan ilme kulak kesilirler. Umut anında mütevazı oldukları gibi belâda olduklarında da mütevâzidirler. Hâlık (Azze ve celle) onların nefislerinde yücelmiş; Onun dışında olan her şey de gözlerinde küçülmüştür. Onlar ile cennete gelince, cenneti azâb içersinde görenler gibidirler.1*! Kalpleri mahzundur. Serleri memundur. İhtiyaçları azdır. Nefisleri iffetlidir. Kısa bir zaman sabreder uzun bir rahata kavuşurlar. Dünya onları ister, fakat onlar dünyayı istemezler. Dünya onları esir etmeye çalışır, fakat onlar kendilerini ondan kurtarırlar. Ceceleri kıyam ederek, ağır ağır, tertil ile Kur’an cüzlerini okurlar. Teşvik edici bir ayetin üzerinden geçerlerse tamah ile ona meylederler. Korkutucu bir ayetin üzerinden geçerlerse, kalplerinin tâ derinliklerinden ona kulak verirler; cehennemin o şiddetli sesini ve nefesini kulaklarının dibinde hissederler. Gündüzleri ise, ağır başlı, âlim, iyi ve takva sahibidirler. Amellerinin az olmasına razı olmaz, çoğu da çok olarak görmezler. Onlar devamlı olarak nefislerini kusurlu görürler, yaptıkları işlerden de sakınırlar. İçlerinden biri, tezkiye edildiği vakit; “Ben nefsimi, başkalarından daha iyi bilirim. Rabbim de beni benden daha iyi bilir. Allah’ım onların söylediklerinden dolayı benim kusuruma bakma. Beni onların zannettiklerinden daha faziletli kıt. Onların bilmedikleri hususlarda bana mağrifet et” der. Onlardan her birinin alâmeti şudur ki; onlardan birine baktığında; dinde kuvvetli, yumuşaklıkta ihtiyatlı ve temkinli, yakın ile imanlı, ilimde hırslı, ağır başlılık ve sabırda ilim sahibi, zenginlikte iktisadlı, ibâdette huşûlu, darlıkta ihtiyacını izhar etmez, zorlukta sabırlı, helâl rızık taleb eder, hidâyet yolunda gayretli ve tamahtan sakınır olduğunu görürsün. Akşama kadar bütün derdi şükretmek, sabaha kadar bütün derdi de zikretmektir. Emelinin yakın, kalbinin Allah’a karşı huşu içerisinde, nefsinin kanaatkar, işinin kolay, dininin mahfuz, şehvetinin ölü, kininin mektûm ol duğunu; hayır cihetinden umud edilir, şer cihetinden ise güvenilir olduğunu görürsün. Gafillerden ise zakirlerden yazılır. Zakirlerden ise gafillerden yazılmaz. Kendisine zulmedeni affeder. Kendisine vermeyene verir. Kendisine gelmeyene gider. Fuhuştan uzaktır. Kavli yumuşaktır. Münkeri gâibtir. iyiliği hazırdır. Hayrı gelicidir. Şerri gidicidir. Zelzelelerde (zorluklarda) ağır başlı ve sakindir. Hoş olmayan şeylerde sabırlıdır. Bollukta şükredicidir. Şâhid tutulmadan önce, hakkı itiraf eder. Muhafaza ettiği şeyleri kaybetmez. Hatırlatıldığı şeyleri unutmaz. Kötü lakaplarla hitab etmez. Komşusuna zarar vermez. Musibetlerde yerinmez. Bâtıla girmez. Hak’tan çıkmaz. Sustuğu zaman, suskunluğundan pişman olmaz. Güldüğü zaman sesini yükseltmez. Nefsi daima alçaktadır. İnsanlar onun yanında rahattadır.

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

 1. İman ve Salih Amel ~ Abdülhamid Bilaliİman ve Salih Amel

  İman ve Salih Amel

  Abdülhamid Bilali

  Dünyevileşmenin geçer akçe olduğu bir dönemde; müslümanların dünyayı ahiretin tarlası görerek cennete götürecek amelleri işlemeleri, küfür sistemlerini sarsabilir. İslâmî mücadelernin esasını salih iman ve...

 2. Arınma Yolu- 2 ~ Abdülhamid BilaliArınma Yolu- 2

  Arınma Yolu- 2

  Abdülhamid Bilali

  Şirk ve zulüm karanlığına karşı, direnen ve karanlığı aydınlatmaya çalışan muvahhidlerin önüne, zalim ve bağiler engeller koymakta, yeşermekte olan İslam ağacını kurutmaya çalışmaktadırlar. Bilali...

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur