Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Atatürk’ü Kimler Öldürdü
Atatürk’ü Kimler Öldürdü

Atatürk’ü Kimler Öldürdü

Ali Kuzu

İspanya’da engizisyon zulmünden kaçarak Osmanlı’ya sığınan ve hayatları kurtarılan Siyonist Yahudiler • Osmanlı İmparatorluğunu neden yıktılar?.. İttihat ve Terakki Cemiyetindeki, Siyonist Yahudi Emanuel Karaso…

İspanya’da engizisyon zulmünden kaçarak Osmanlı’ya sığınan ve hayatları kurtarılan Siyonist Yahudiler • Osmanlı İmparatorluğunu neden yıktılar?..
İttihat ve Terakki Cemiyetindeki, Siyonist Yahudi Emanuel Karaso niçin katı bir Türk düşmanıydı?.. •
Sultan II’nci Abdülhamit’i saltanat makamından indirmek için neden Yahudi, Ermeni, Arnavut ve bir • avuç hainden kurulu heyet oluşturuldu?..
Türk ırkının damızlık erkek yoluyla ıslah edilmesini kim istedi?.. •
Filistin’de iki yüz Siyonist Yahudi’yi idam ettiren Türk komutanın başına neler geldi?.. •
Mustafa Kemal’e kaç defa suikast düzenlendi?.. •
Lozan görüşmelerinde Avrupalılarla gizli pazarlıklara girişen danışman hahambaşı kim?.. •
Türk ırkının kökenlerini araştıran Atatürk, hangi gizli sonuçlara ulaştı?.. •
Kayıp kıta Mu, Atatürk için neden çok büyük önem arz ediyordu?.. •
Türkiye’de 12 yıldır arkeolojik kazılar yapan Japonlar, gerçekte ne arıyorlar?.. •
Atatürk’ü zehirleyerek öldürmek kararı nerede, kimler tarafından niçin alındı?.. •
Atatürk mason localarını kapatan kararı imzalarken, kendi idam fermanını da imzaladığını biliyor • muydu?..
Atatürk’ün ölümüne neden olan cıvayı, Moskova’da hangi Türk kimyager teslim aldı?.. •
Zehirlendiğini anlayan Atatürk kime; “ Beni zehirlediler,” dedi?.. •
Atatürk son mesajında Türk ordusundan ne istedi?.. •
Atatürk’ü zehirleyerek öldüren katiller ve işbirlikçileri kimlerdi?.. •
Atatürk’e biopsi ve otopsi yaptırmama kararını veren mason İçişleri Bakanı kim?.. •
Atatürk’ü, • Yeni Türk İnkılâbını ve Türk milletini hedef alanların kim olduğu sorusunun şok edici cevabını ve fazlasını bu kitapta bulacaksınız.

Başlarken

ATATÜRK’Ü yaptığı islerle tanımak güçtür; yaşadığı hayat ve düşündüğü şeylerin maddi ölçülere sığmayan yüksek felsefesi ile tanımalıyız. O, gittikçe faikına varılan derin bir psikolog, fikirleri istediği kalıba döken bit mantıkçı, dünyaya yol gösteren bir terbiyeci ve nihayet filozofların düşündüğü BÜYÜK İNSAN MODELİDİR!

Biz bu Modeli mütevazı akıl teleskopumuzun objektifinde iyi seyretmeli ve hazmetmeye çalışmalıyız.

Çünkü Atatürk, adeta inanılmaz ölçüde olumsuz şartlar içinde, dünyanın en güçlü devletlerine karşı bağımsızlık bayrağım açmış ve emperyalist güçleri dize getirmiş, ülkesini tam bağımsızlığa kavuşturan millî bir kahramandı. Bu niteliği ile o, esaret alandaki Asya ve Afrika ülkeleri için, bir yol gösterici, bir ümit ışığı haline gelmişti. Diğer taraftan o, istilâdan kurtardığı ülkesinin bir daha aynı duruma düşmemesi, canı ve kanı pahasına elde ettiği bağımsızlığım sonsuza kadar koruyabilmesi için “muassır medeniyet seviyesine çıkma,” bir başka deyimle çağdaşlaşma yolunu açmış ve Türkiye’yi onbeş yıl içinde, her bakımdan tanınmayacak kadar değiştirmiş, çağdaş bir devlet haline getirmişti. Ayrıca barış ve istikrara dayalı gerçekçi bir dış politika ile Türkiye’yi düşmanı olmayan bir ülke konumunda bırakmıştı. Eseriyle millî bir kahraman, modem bir devlet kumcusu, ileri görüşlü bir reformatör ve “Yurtta sulh, cihanda sulh  politikasının güvenilir bir uygulayıcısı olarak dünyanın saygısını kazanmıştı

İnsanları ve milletini onun kadar iyi tanıyan, başarıya onun kadar alışık, yenilgiye onun kadar uzak olanı görülmedi. O Mustafa Kemal’di….

Ne var ki. Onu da yolundan döndürmek isteyenler oldu Görünür düşmanları yanında, hayatıyla oynama hakkını kendinde bulan gizli düşmanları da vardı. Kimileri şahsi çıkartan için, kimileri Mustafa Kemal’in Türk Irkının kökenlerini araştırmasından rahatsız oldukları için, kimileri kurulmaya çalışılan Cumhuriyet rejimiyle bağdaşamadıklarından, önlerinde engel olarak gördükleri Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmayı amaçladılar… O’na karşı düşünsel, hatta zaman zaman daha ileri giderek fiziksel suikastler düzenlediler. Düşünsel suikastleri bir yana bırakırsak, fiilen girişilen veya girişim aşamasındayken engellenen Ata’yı öldürmeye yönelik suikastler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kronolojisinde önemli bir yer tutar. Başarılı istihbaratlar ve bizzat Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde bertaraf edilen bu girişimlerin en bilinenleri yaklaşık bir düzine civarındadır. Ancak son suikast Ata’nın en yakınından en güvendiği insanlardan gelmişti ve çok sinsice başlatılan suikastti. Atatürk bu suikast girişiminin de farkına varmıştı. Ancak artık çok geçti…

Atatürk’ü de masonların öldürttüğü kesin… Bunlar hep konuşuluyor, zaman zaman medyaya da yansıyor. Çünkü, Atatürk’te bir siroz hastalığı çıkıyor ve bir gecede ölüyor… Atatürk’ün Mason Localarını kapatmasından sonra masonlarla savaş yeniden başlıyor. Atatürk öldükten sonra Mason Locaları yeniden açılıyor Bu aşamadan sonra, Atatürk’ü kendi halkından soğutma çabalarının ağırlık kazandığı görülüyor, masonlar, kendilerini lağveden Atatürk’ten intikam alıyorlar. Atatürk’ü manen de yok etmek için çalışıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti o yıllarda İttihat veTerakki’nin kuruluşundaki mason hakimiyetini temizleyememişti. Yani Mahmut Esat Bozkurt’un 1930’da Bakanlık görevindeyken Meclis’te istifa ederek verdiği mesaj da çok önemlidir. Atatürk’ün Mahmut Esat Bozkurt’u çağırtıp bu Mason Locaları ile ilgili gündem dışı konuşma yapıp “hemen bunu kapatmamız lazım,” demesinden sonra Atatürk’ün adeta idam fermanına son imza atılmıştır

Yunanistan’da yayınlanan 1 Ağustos 1948 tarih ve 685 sayılı “Laiki Foni” gazetesine ve O gazetede ‘Atatürk’ü biz zehirledik’ diyen, zamanın kıdemli komünisti 33 dereceli mason Benaroysan’ın hayatına ulaşmak Atatürkçü bir Genelkurmay için, TBMM için, Atatürkçülüğü kimseye bırakmayan, emekli generaller, için hiç de zor olmasa gerek… Adamla, mason derneklerini kapattığı için Atatürk”ü biz öldürdük. Önce vurmayı düşündük, sonra başaramamaktan korktuk, onun çevresini kuşattık, güvenini sağladık, sonra da hedefimize ulaştık diyor, Atatürkçüler susuyor, pişiyor… Anlatılanlar hakikat ise, yedi düveli yenen Atatürk, üç buçuk masonun elinde can çekişe çekişe can yetmiş ve onun canını alanlardan hesap sorulmamış, bu ayıp bu millete yeter de artar bile… Ya sonra?.. Mason demekleri 1948 yılında “İnönü”nün emri ve Celal Bayar”ın desteği ile” tekrar faaliyete geçtiler. Halkevlerine devredilen mallarını da geri aldılar… Peki, burada bitti mi?.. Hayır, bitmedi, bitecek gibi de görünmüyor… Atatürk’ün bedenini ortadan kaldıranlar oklarını onun ilkeleri ve felsefesine, onun çok sevdiği milletine ve milletinin değerlerine tevcih ettiler… Üzülerek ifade edelim ki bu bahiste de başarılı oldular… Lütfen, “Atatürk’ten, millî devletten, Lozan’dan vazgeçin,” diyen ve “Şehitlik ve gabilik kavranılan kaldırılsın” diyenlerle, ‘Türkiye mozaiktir, millet değil, halklardır,” diyenlere dikkatle bakınız… Pek çoğunun yüksek dereceli masonlar olduğunu göreceksiniz!…

O sömürge durumunda olan doğu toplumlarının yakın bir gelecekte özgürlüğe kavuşacaklarını daha 19301u yıllarda, âdeta kehanet sayılacak şu sözlerle öngörür: “Şark’tan doğacak olan güneşe bakınız. Bu gün, günün nasıl ağardığını görüyorsam, uzaktan bütün şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. İstiklâl ve hürriyetine kavuşacak çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu şüphesiz ki terakkiye ve refaha yönelik olacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün manilere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen istikbâle ulaşacaklardır. Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hâkim olacaktır.”

Siyonizm Tapınağı Tarikatının yüzlerce yıldır senaryosunu yazdığı ve yönettiği Yeni Dünya Düzeni sonuçlanmakta İkinci Dünya Savaşında İngiltere’nin hazırladığı “Asya Çemberi” projesi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı mücadelesi ile çember kırılmış başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şimdiki Amerika’nın uygulamaya çalıştığı “Büyük Ortadoğu projesi” de aynı projedir, iblislerden oluşan ve şeytana tapan sapık topluluğun amacı tek din tek dil tek bayrak esasına dayalı sınırların kaldırıldığı tek düzeyli dünya krallığına sahip olmak. Unutmayın! Dünyada sayılan oldukça fazla olan Siyonist Yahudiden daha gizemli, daha İlginç daha ölümcül bir ırk yoktur. Bu Siyonistlerin hakkından da yine o küçük gördükleri Türk ırkı gelecektir.

Atatürk şuna inanıyordu; bir gün, eskisi gibi dünya Türk’ün olacak. Adalet nedir, barış nedir, cennet nedir insanlar o zaman…

Eklendi: Yayım tarihi

“Atatürk’ü Kimler Öldürdü” için 2 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

Bebhome Kahve

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur