Yorumsuz

Alev Alatlı

Varolmak, değişmek; değişmek, olgunlaşmak; olgunlaşmak, kendini sürgit yenilemek demek. İster sultan Abdülhamid’in zamanı olsun, Kemal Atatürk’ün, ister İnönü’nün, ister Menderes’in, “zamanlardan birini seçip, sonsuza…

Kavgam 2

Adolf Hitler

“Nazi Partisi 1928 seçimlerinde başarı kazanamayınca Hitler fikirlerini yeterince anlatamadığını düşünmüştü. Münih’e döndükten sonra Kavgam adlı kitabının devamı niteliğinde bir yazı dikte ettirmeye başladı….

Ziya Gökalp Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm

Taha Parla

Egemen Türk siyasal düşücesi, hatta daha yüksek bir soyutlama düzeyinde Türk kamu felsefesi korporatisttir. Korporatizm, solidarist alt-türüyle de, faşist alt-türüyle de, anti- Marksist ve…

Faydasız Yazılar

İsmet Özel

İdeolojiler müşterek bir aldanış olmaksızın ayakta duramazlar, düşünce ise müşterek bir aydınlanmayı gözetir. Faydasız Yazılar adını verdiğim bu yazılar kümesini kendi aydınlanması peşinde giden…

Köle Olmayacağız

Aliya İzzetbegoviç

20. yüzyılın en büyük dramlarının yaşandığı Bosna Hersek, bilge devlet adamı İzzetbegoviç’in önderliğinde kendini toparlamış, ayağa kalkmış ve Avrupa’nın göbeği sayılabilecek bir coğrafyada hayatiyet…

Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset

Michael A. Milburn

Michael A. Milburn sosyal psikoloji ve siyasal bilgiler alanlarında yetişmiş, Harvard Üniversitesi mezünu, birinci sınıf bir araştırmacı ve siyaset psikolojisi profesörüdür. Yukarıdakiler onun elinizdeki…

Sosyalizm Kemalizm ve Din

Alpaslan Işıklı

Işığı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı tutuyor. Bir bilim adamının dürüstlüğü ve titizliği ile… Ama herkesin kolaylıkla anlayabileceği, kimsenin yadsımayacağı kadar da açık ve yalın…

Kral- Devlet Ya Da Ölümlü Tanrı

Levent Köker, Mehmet Ali Ağaoğulları

Egemenliği içeren modern devlet, XVI. yüzyıl sonlarından başlayarak XVII. yüzyıl boyunca çeşitli kuramcıların katkılarıyla düşünülebilir bir olgu haline gelir. Egemenliğin tek kişinin, kralın kişiliğinde…

Kemalizm Laiklik ve Demokrasi

Ahmet Taner Kışlalı

Evet, Atatürk Suçludur!.. Eğer Türk işçisi, Batı’daki gibi, çocuk yaşta yeraltında günde 14-16 saat çalıştığı dönemlerde yaşamışsa, bir oy hakkı için bile, Fransız işçisi…

Türkçülüğün Esasları

Ziya Gökalp / 1 Yorum

Türkçülüğün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa’da Türklükle ilgili iki hareket oluştu. Bunlardan birincisi Fransızca, Turquerte denilen, Türk hayranlığıdır. Türkiye’de yapılan İpekii ve yün dokumalar,…