Kadim Türk- Oğuz Yurdu Ermenistan

Eziz Elekberli,Rasim Ekşi

Türkiye’yi “soykırım” yapmakla suçlayıp tazminat ve toprak sitemekle kalmayıp, Azerbaycan topraklarının yüzde 21’ini işgal altında tutan “Ermenistan”ın, üzerine kurduğu toprakların bile tarihi Türk yurdu…