Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Dil Zekası (İletişim Sihirbazlığı)
Dil Zekası (İletişim Sihirbazlığı)

Dil Zekası (İletişim Sihirbazlığı)

M. Abdullah Yılmaz

Bu kitap, iletişimdeki gerçek gücünüz olan “Dil Zekanızı” keşfetmeniz için yazıldı. Dil Zekanızı geliştirmek için kullanabileceğiniz teknikler, kitapta herkesin anlayabileceği bir kolaylıkla sunuluyor. Her…

Bu kitap, iletişimdeki gerçek gücünüz olan “Dil Zekanızı” keşfetmeniz için yazıldı. Dil Zekanızı geliştirmek için kullanabileceğiniz teknikler, kitapta herkesin anlayabileceği bir kolaylıkla sunuluyor.

Her bölümde verilen anahtar sözcüklerle, okuma esnasında hangi sözcükler üzerinde odaklanacağınızı göreceksiniz. İpucu bölümü sizi konu hakkında pratik yaklaşımlarla donatıyor. Her bölümde konuyla ilgili bir resim, bir söz, bir öykü, bir anekdot anlatılan teknikleri desteklerken, esere canlı ve hoş bir okuma havası katılıyor. Tablolar, sorular ve uygulamalarla gündelik hayatınızda bu teknikleri uygulamanızı kolaylaştıracak yaklaşımlar bulacak, kendinize sorular soracak, uygulamalar yapacaksınız.

İçindekiler

•             DİL VE İNSAN    10

•             (LQ] Dil Zekâsı ve Türk Toplumu               13

•             [LQ] Dil Zekâ sı ve Türkçe             17

•             Dilin Gücü 21

•             Dile Genel ve Özel Bir Bakış        25

•             “Harita Bölge Değildir”                  29

•             Dil Deneyimleri Düzenler.           33

•             Kitapta Kullanılan Yöntem ve Teknikler.

•             DİLİ ANLAŞILIR KILMAK İÇİN ÇERÇEVELEME YÖNTEMLERİ            38

•             Çerçeveleme Yöntemleri            41

•             Sonuç Odaklı Düşünme                49

•             Çerçeveyi Büyütme Küçültme ya da Değiştirme               55

•             İçeriği Yeniden Çerçeveleme     61

•             Eleştiriyi Yapıcı Kılma      67

•             Niyet ve Niyeti Algılama               73

•             Empati ile Çerçeveleme               81

•             PARÇALARA AYIRMA, NOKTALAMA ve VURGULAMA   86

•             Küçük/Büyük Parçalar – Benzerlikler.     89

•             Noktalama         97

•             İNSANI İNSAN YAPAN DEĞERLERİ VE KRİTERLERİ             104

•             Anlamlandırma 107

•             Gerçeği Algılama             113

•             Değerler ve Kriterler.    132

•             İNANÇLAR ve BEKLENTİLER        135

•             İnanç Sistemi ve İnancın              Gücü     143

•             Kısıtlayıcı İnançlar.           151

•             Beklentiler.        16

•             Beklentiler-Sonuç İlişkisi              159

5.6. Beklentilerin İnanç Sistemi İçindeki Yeri       159

•             İNANCIN ANATOMİSİ   166

•             İnanç-Dil İlişkisi ve Karmaşık Eşitlik          169

•             Neden – Sonuç 175

•             İnancın Yapılanmasında Dilin Rolü 187

•             İnanç Denetim Uygulamaları

•             Kısıtlayıcı İnançlardan Kurtulmak              205

•             İnanç Değişim Çarkı        213

•             Ruhsal Durumlar ve Çapa Atma  221

•             İnanç Değişim Aşamaları              227

•             İnanç Döngüsü 233

•             Sözsüz İletişim  241

•             DÜŞÜNCE VİRÜSLERİ ve İNANÇLARIN YAPILANMASI     244

•             İnançların Yapılanması   247

•             Düşünce Virüsleri            253

•             Varsayımlar.      263

•             Kendine Atıf ve Mantık                269

•             İnanç ve Genellemeler.               275

•             Meta Yapılanma ve Mantık         281

SONUÇ 287

ÖNSÖZ

Kitap kelimenin anlamıyla tam bir emek ürünü… Elinizdeki eser [LQ] Dil Zekânızı geliştirmeniz için iyi bir kılavuz…

Dili kullanma becerileri ile ilgili birçok eser yazıldı, çok eser Türkçeye çevrildi. Ama bu eserle, kitabı okuyan herkesin birer “iletişim sihirbazı” olabileceğini görüyoruz.

Kitap kuru ve klasik bir anlatımın dışına çıkıyor. Önce, genel bilgiler vererek başlıyor yazar. Sonra Dil Zekânızı geliştirmek için kullanabileceğiniz teknikler akademik bir çalışmanın ötesine geçiyor ve herkesin anlayabileceği bir kolaylıkla sunuluyor okuyucuya. Eserin formatı daha ilk başta gönlümüzü fethediyor. Eser işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki… Her bölüm için Anahtar sözcüklerle okuyacağımız bölümde nelere dikkat edeceğimizi fark ediyoruz. İpucu bölümü ile o bölümle ilgili pratik yaklaşımlarla donanıyoruz. Her bölümde o konuyla ilgili bir öykü bir anekdot anlatılan teknikleri desteklerken esere canlı, hoş tatlı bir okuma havası katıyor. Teknik bir eser olmasına rağmen çok akıcı; yorulmuyor, sıkılmıyorsunuz. Hatta eğleniyorsunuz.

Zaten daha konu başlığını okumadan konuyla ilgili hazırlanmış bir resimle ya da fotoğrafla konunun içine giriyor, o konuyla ilgili güzel bir sözle taşları yerine oturtuyorsunuz.

Bölümle ilgili kendinize sorular soruyor. Yaptığınız uygulamalarla kitap adeta canlanıyor. Kitapta her şey iletişim becerilerinizi geliştir-me üzerine kurulu.

İşin en güzel tarafı yazar bütün bunlarla da yetinmiyor [LQ] Dil Zekâsı Kartları ile işimizi iyice kolaylaştırıyor. Şimdiye kadar akademik bir konu olmanın ötesine geçememiş [LQ] Dil Zekâsı, bu kartlarla

bir oyun haline geliyor. Bu kartları niçin kullanacağımız, nasıl kulla-nacağımız net bir şekilde açıklandıktan sonra iki örnekle somutlaştırılıyor.

Kitabı okuduktan, kartlarla oyununuzu oynadıktan sonra bir iletişim sihirbazı olmanın ne kadar kolay olduğunu fark ediyorsunuz. İletişim içinde olduğunuz insanları ne kadar kolay ikna edebileceğinize inanamıyorsunuz. Her şeyden önce kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz. Sözü uzatmayayım, sizi yazarla baş başa bırakayım.

Tutku Yayınevi

TEŞEKKÜR

Belirsizliklere karşı toleranslı olabilmemde,

olasılıkları görebilmemde,

soru sorabilmemde,

sezgilerimi güçlendirmemde,

mizahi bir anlayışa sahip olmamda,

kalıplardan uzak olmamda,

açık fikirli olmamda,

risk alabilmemde,

dünyayı algılamamda,

kısacası insani gelişimimde ve [LQ]Dil Zekâsı’nı yazmamda bana emeği geçmiş herkese teşekkürü borç bilirim.

Anlayabilme

ve

anlatabilme adına herkese… ithaf olunur.

DİL VE İNSAN

(1)

> [LQ] DİL ZEKÂSI ve Türk Toplumu

>[LQ] DİL ZEKÂSI ve Türkçe

>Dilin Gücü

>Dile Genel ve Özel Bir Bakış

>Harita Bölge Değildir

>Dil Deneyimleri Düzenler

>Kitapta Kullanılan Yöntem ve Teknikler

“Dil kusurlu olursa, düşünce iyi anlatılamaz; düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gerekenler doğru yapılamaz; görevler gereği gibi yapılmazsa, kültür bozulur; kültür bozulursa insanlar arasındaki değerler ortadan kalkar.”

Konfüçyüs

Genel bir değerlendirme yaptığımızda dilimiz ve kültürel değerlerimiz konusunda çok da iç açıcı durumda değiliz. Şükür ki bu durumu değiştirecek güç ve çalışmaların olduğunu görmek bizi biraz daha kamçılıyor.

Bir insanın diliyle ilgili sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları ana hatlarıyla beş ana maddede toplayabiliriz:

•             Ana dilinin güç kaynaklarını tanımak,

•             Ana dilinin özelliklerini kavramak,

•             Aile, toplum ve iş hayatında sağlıklı iletişim için anlatımın na-sıl olması gerektiğini öğrenmek,

•             Ana dilini etkili kullanma becerisini kazanmak,

•             Yazım kuralları, anlatım özellikleri ve söyleyişle ilgili konularda hassas olmak gerekir.

Böylece ana dilinin gücüyle donanacak kişi, [LQ] DİL ZEKASIyla da bu noktaları göz önünde bulundurarak kendinin bile tahmin edemeyeceği potansiyel bir güce sahip olacaktır.

Dil neden önemlidir?

Konfüçyüs, bir ülkeyi yönetmek için önce o ülkenin dili üzerinde hâkimiyet kurulması gerektiğini söyler.

Dil kusurlu olursa düşünce iyi anlatılamaz; düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gerekenler doğru yapılamaz; görevler gereği gibi yapılmazsa kültür bozulur; kültür bozulursa insanlar arasındaki değerler ortadan kalkar.

İşte bu nedenledir ki ana dil çok önemlidir.

Dil; konuşma, anlaşma, iletişim, düşünme, kültür oluşturma, kültürü yaşatma, kültürü aktarma için vardır. Toplum için bu kadar önemli bir alanda okuryazar kesimin, kişisel gelişimci arkadaşların ve bu ülkeye, insanlığa yön verenlerin ana dilleri konusunda duyarsız ol-malarını anlamakta güçlük çekiyorum.

Duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmek için çeşitli yöntemler kullanırız. Daha doğar doğmaz iletişime geçeriz. Dilin edinilmesiyle karmaşık bir yapıya dönüşen iletişim sayesinde öteki canlılardan ayrılmış oluruz.

Dilin insan yaşamındaki önemini ortaya koymak için şu tarihi gerçek bile yeterlidir.

Kutsal Roma-Germen İmparatoru II. Friedrich (1194- 1250)’in farklı bir amaçla yaptığı deneme beni şaşırttığı kadar sanırım sizleri de şaşırtacaktır. Bebeklerin dünyaya ilahi bir dille gelip gelmediklerini merak eden II. Friedrich, hiç kimseyle hiçbir şey konuşmaksızın, iletişim kurmaksızın büyüyecek bebeklerin konuşma çağına geldiklerinde hangi dille konuşacaklarını öğrenmek ister. Bunun için, ülkenin değişik yörelerinden yeni doğmuş bebekleri sarayına getirtir. Dadılar; sütanneler; en iyi aşçılar ayrı ayrı odalardaki bebekleri beslemeye başlarlar. En iyi şekilde karınları doyurulur. Ancak, II. Friedrich, bebeklerle ilgilenenlerden tek bir şey ister. Bebeklere en iyi şekilde bakılacak ama kimse onlarla konuşmayacak, iletişim kurmayacak ve bebeklerin hiçbiri de birbirini görmeyecektir.

Bebeklerin dünyaya ilahi bir dil getirip getiremedikleri hiçbir zaman öğrenilemedi. Neden mi? Çünkü bu bebekler konuşma çağına geldiklerinde birer birer ölmüşlerdi.

Bu ürkütücü örnekle de anlayabiliriz dilin insan hayatındaki önemini.

İnsan hayatında bu kadar önemli olduğu görülen değerimize karşı ne kadar hassasız ve bu hassasiyetin gereklerini ne kadar yerine getiriyoruz?

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur