Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Dine Karşı Din
Dine Karşı Din

Dine Karşı Din

Dr. Ali Şeriati

Dr. Ali Şeriati, kendi kullandığı terim ile ifade edecek olursak, “Safevi Şiiliği” mensubu bir bilim adamı değildir. Şeriati, 1977’de 44 yaşında iken dünya hayatı…

Dr. Ali Şeriati, kendi kullandığı terim ile ifade edecek olursak, “Safevi Şiiliği” mensubu bir bilim adamı değildir.
Şeriati, 1977’de 44 yaşında iken dünya hayatı son bulmuş genç ve heyecanlı bir bilim adamıdır. Onun dini eğitim ve inancının sağlamlığı, istisnasız bütün eserlerinde görülür. O, genç yaşında şehid edileceğini biliyormuşcasına, söylenmemiş bir şey kalmasın diye coşku içinde, bütün düşüncelerini heyecanlı bir uslup ve tevhidi bir anlayışla aktarmaktadır.
Şeriati’nin düşünceleri temelde doğru ve istisnasız iyi niyetle ileri sürülmüş düşüncelerdir. Ne var ki bazı değerlendirmeleri ilk bakışta sarsıcı gelebilir. Böyle bir değerlendirme ile karşılaşıldığında derhal yazar hakkında kötü zanna sahip olunacak yerde; yazının, kitabın veya konuşmanın bütünü değerlendirilirse, yazarın yanlış anlamaları önlemek için sık sık yaptığı açıklamalarla, aynı düşünceye okuyucuyu alıştırdığı ve bu değerlendirmenin “belki de” yanlış olmadığı görülecektir.
Yazar, elinizdeki konuşma metninde “Din Halk Yığınlarının Afyonudur” sloganını ele almakta ve İslami açıdan eleştirisini yaparak doğru sonuca varabilmenin metod ve yollarını göstermeye çalışmaktadır.
Dr. Şeriati’yi rahmetle anıyor, bu çevirinin de üzerinde düşünülmeye değer bulunacağını ümid ediyoruz.

Ali ŞERİATI
İranlı düşünür ve sosyolog. 1933’te Meşhed kenti yakınlarındaki Mezinan’da doğdu. Öğrenimini kendi ülkesinde tamamladıktan sonra,
doktora öğrenimi için Fransa’ya gitti. O yıllarda konferans ve kitaplarıyla Avrupa’da Islanıl bir topluluğun oluşum ve gelişimine katkılarda bulundu.
Fransa’da bulunduğu yıllarda. Cezayir Kurtuluş Savaşı’na yazı ve konuşmalarıyla destek oldu. Emperyalist güçlerin İslâm ülkelerine yönelik sömürü faaliyetlerine karşı çıktı ve düşüncelerini bu konu üzerinde yoğunlaştırdı.
Doktorasını tamamlayıp ülkesine döndüğünde tutuklandı ve bundan sonraki hayatının büyük bir bölümü hapis ve sürgünde geçti,
Londra’da sürgünde bulunduğu sırada 1977’de “Savak” ajanlarınca şehid edildi.
Felsefe, sosyoloji ve dinler tarihi başta olmak Üzere, çeşitli bilim dallarına ait çoğunluğu konuşma ve konferanslardan oluşan 300’e yakın eseri bulunmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BASKI ÜZERİNE
Merhum şeriatinin en önemli konuşmalarından birisi olan bu metin, üçüncü baskıda gözden geçirilmiş, fakat önemli hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
Şeriat! Külliyattın tam olarak elde etme gayretim henüz sonuç vermedi. Elde edebil t rsem, Allah’ın İzni ile merhum Şeriatı düşüncesi üzerine genel bir değerlendirme yayınlamak istiyorum.
Şeriait”ye rahmet diler. Şeriatı okuycularının uyan ve düşüncelerini beklerim.
Prof. Dr. Hüseyin Halemi İstanbul, Mayıs 1990

DİNE KARŞI DİN
Bu başlıktan dolayı zihinlerde bir tereddüt doğması ve anlamının ilk başta açıkça anlaşılamaması mümkündür bunun sebebi de şudur: Şimdiye kadar biz dinin kûfre karşı olduğunu ve öteden beri de bunun böylece süregeldığini sanmışızdtr. Bu sanımıza göre. tarih boyunca savaşlar din ile dinsizlik arasında olagelmiştir Bu sebeple, başlık ilk bakışla garip, anlamı kapalı, şaşırtıcı ve kabul edilemez görünebilir Oysa ben belki de daha önceleri sezmekte olduğum; ancak, tam bilincine son zamanlarda vardığım bir gerçeğin farkına varmış bulunuyorum: Bu düşüncenin aksine, tarih boyunca her zaman din ile din çarpışmıştır, yoksa hiçbir zaman bugün anladığımız anlamıyla din ile dinsizlik savaşı görülmemiştir
Tarih dediğimde, genel ve herkesin kullandığı anlamda tarihi kaydetmiyorum. Demek oluyor ki, burada “tarihin başlangıcı” deyimi ile kasdedilen amaç. uygarlığın ve yazının başlangıcı değildir. Burada tarihten kasdım. yeryüzünde bugünkü insan soyunun toplum hayatının başlangıcı…

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Dua ~ Dr. Ali ŞeriatiDua

  Dua

  Dr. Ali Şeriati

  Ey Rabbim! Alimlerimize sorumluluk, avamımıza ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza anlayış, anlamışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza şuur, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, hocalarımıza ve...

 2. İran ve İslam ~ Dr. Ali Şeriatiİran ve İslam

  İran ve İslam

  Dr. Ali Şeriati

  Acaba İran İslam’ı kabul etmek için hazır mıydı ve İslam öğretisine ihtiyacın zamanı mıydı, değil miydi? Acaba İslam öğretisi, yedinci yüzyılda İran toplumunun ihtiyaçlarıyla...

 3. Şia ~ Ali ŞeriatiŞia

  Şia

  Ali Şeriati

  Dünyanın bugünkü tezadını halletmede bizim yanlışımız, mülhit mücahitleri mümin oturanlar ile kıyaslamamız ve meseleyi çözmekten âciz kalmamızdı. Bu ölçme mantık olarak yanlıştır. Mülhit mücahitler...

Beriahome Harf Kupa

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur