Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Efruz Bey
Efruz Bey

Efruz Bey

Ömer Seyfettin

Küçük bir kalem dairesinde görev yapan Ahmet Bey, kendisini olduğundan daha asil ve saygın göstermeye çalışan, abartılı tavırlarıyla dikkat çeken bir devlet memurudur. Meşrutiyet’in…

Küçük bir kalem dairesinde görev yapan Ahmet Bey, kendisini olduğundan daha asil ve saygın göstermeye çalışan, abartılı tavırlarıyla dikkat çeken bir devlet memurudur. Meşrutiyet’in ilan edildiği sabah, coşkulu bir sevinçle dairesine gelir. Fakat hadiseyi saltanat idaresinin oyunu sanarak, Hürriyet coşkusuna katılmayan arkadaşlarının duyarsızlığına çok şaşırır.

Müthiş ve yüksek sesli sloganlarıyla herkesi bir anda coşturur. Kimse ne olduğunu bilmeden gittikçe kalabalıklaşan bu topluluğa ayak uydurur. Ahmet Bey, bir anda Hürriyet kahramanı oluvermiştir. Öyle ki sıradan olarak gördüğü Ahmet isminin bile kahramanlığını taşıyamadığını düşünür ve adını “ışık saçan” anlamına gelen “Efruz” ile değiştirir.

Daha birçok abartılı olaylar yaşanır. Sokaklar, caddeler Efruz Beyin konuşmaları için dolar, taşar. Ta ki gerçek İttihat ve Terakki Cemiyeti dairelerine çağırana kadar…

Bu küçük romanı Elfuz Beyefendinin kendisine hediye ediyorum.

Sevgili Efruz!

Hayatından şu birkaç levhayı yazarken ihtimal biraz mübalağacı güründüm. Ne yapayım? Bu benim mizacım… Bunun için kızma. Beni affet! Hem emin ol ki. maksadım ne seni tahkir, ne de maskara etmek… Hakikati görüldüğü gibi. edebiyat yapmadan yazmak istedim. Muvaffak oldum mu? Bilmiyorum. Fakat okuyunca samimiyetimin derecesini herkesle beraber sen de anlayacaksın. Herkes seni bizzat kendi kadar tanır. Elfruzcuğum! Bugün hiç kimse sana yabancı değildir’ çünkü sen “hepimiz” değilsin, değilsen bile “hepimizden bir parça’sın…

Ömer Seyfettin

HÜRRİYETE LAYIK BİR KAHRAMAN

Ahmet Bey kaleme girince arkadaşlarına şöyle bir baktı. Güldü, Boyun kırdı. Başını salladı.

“Nasıl, gördünüz mü?” dedi.

Yirmi dört saat önce Allah’tan çok Abdülhamit’ten korkan kâtiplerin henüz benizlerine kan gelmemişti. Hepsi, henüz dinmiş bir fırtınanın kuytulara savurduğu sonbahar yaprakları gibi solgundu. İçlerinde korkunç bir “kuşku” çarpıyor, sormadıkları bir “Acaba”, sökülmez bir hıçkırık ıstırabıyla boğazlarına tıkanıyor, dalgın dalgın birbirlerine bakışıyorlardı, Ahmet Bey koltuğuna olurdu. Parlak beyaz kolluklarım yenlerinden fırlatan hususi bir hareketten sonra fesini çıkardı. Masanın üstüne koydu. Bir çelik yay gibi kuruldu. Kabardı:

“Yoksa hâlâ haberiniz yok mu?” diye tekrar güldü.

Bütün kalem ondan bir “Babıâli kuşkusu” ile korkardı. Bir sene evvel iki bin beş yüz kuruş maaşla “bâ irâde i seniyye”(padişah irdesiyle) gelen bu beyi amirleri hafiye, asıları “Jön Türk” sanırlardı. Kendisi Galatasaray’dan, Mülkiye’den… Bazen de aşiret mektebinden birinci çıktığı halde mabeynin emri üzerine diplomasıyla altın maarif madalyasının kendisine verilmediğini söylerdi: Amirlerinin kanısına göre bu “altın madalyayla diploma” mabeynde, başkâtip paşa hazretlerinin çekmece sindeydi. Eğer bu diploma Ahmet Beyin elinde olsaydı hemen Avrupa’ya kaçacak, yedi düvelden hangisini isterse birisinin hizmetine girecek, maazallah… Efendimizi rahatsız edecekti! Fakat hariciye dairesinin koridorlarında ödlekliklerine rağmen yine dedikodu yapmaktan çekinmeyen züppeler Ahmet Beyin Galatasaray’dan kovulduğunu anlatırlar, her tarafa yayarlar, arkasından alay ederlerdi. Pek gençti. Pek yakışıklıydı. Pek kibardı. Pek zengindi. Pek alimdi. Pek edipti. Kimin nesi olduğunu kimse bilmiyordu. Ama herkes onun görünen şekline inanıyor, saygı göstermede kusur etmiyordu. Son numara bir moda gazetesinden canlanıp hayata fırlamış canlı bir resim kadar şıklı. Sağ gözüne taktığı soğan rengi tek gözlüğünü düzelterek:

“Hepiniz korkuyorsunuz, be!” dedi. “Yoksa haberiniz yok mu?”

Çekirdekten yetişme tam bir Babıâli ürünü olan köse mümeyyiz, sanki hiç bilmiyormuş gibi sordu:

“Neden haberimiz olacak? Ne var?”

Ahmet Bey. en müşkül mevkilerle en tehlikeli zamanlarda yaptığı asabi bir hareketle gözlüğünü tuttu. Yavaş yavaş doğruldu. Ayağa kalktı. Mümeyyize dik dik baktı. Acaba bu bir “istibdat” taraftan mıydı? Lakin ne cesaret!..

“Hürriyetin  ilan olunduğunu daha duymadınız mı?” diye haykırdı.

Kalem kalktı, bu, zavallı iki cami arasında kalmış beynamazlar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Biraz cesurları bu korkunç Jön Türkün ceplerinde boğucu gazlar çıkaran küçük küçük müthiş bombacıklar var sanıyorlardı. Bazen bıyık altından “cehennem leblebileri” dediği bu bombalardan, ya kızıp bir ianesini onaya atarsa… Bir anda Babıâli dünya yüzünden silinecek bir mezar, bir harabe olacaktı! Lakin eski buruşuk olan istanbulinli köse mümeyyiz, öyle denemeden kuru gürültüye pabuç bırakır takımından değildi.

İri  hem o vakte göre şahane burnunu kaldırdı:

“Sizin gibi bu sabahki gazeteleri biz de okuduk oğlum” dedi.

Ahmet Bey. yine hiddetle sordu:

“Hiçbir şey anlamadınız mı?”

“Ne anlayacağız?”

“Hürriyetin ilanını…”

“Hangi gazetede?”

“Hepsinde.”

Mümeyyiz sıska sarı elleriyle titreyerek masasının

sol gözünü çekti. İki gazete çıkardı. Tehlikeli bir şeymiş gibi yavaşça önüne koydu:

“İşte Sabah ile İkdam… İlanat taraflarını bile okudum. Öyle hürriyete dair bir şey yok.”

Hürriyetin ilanını ilanlar sahifesinde aramasında ne nükte olduğunu anlamayan Ahmet Bey, bunu mümeyyizin hakaret etmek istemesine yordu. Çöllerin uçsuz bucaksız dinginliğine haykıran erkek bir arslan gibi kükredi:

“Siz artık bu devre layık adamlar değilsiniz, İlanlar sütunlarında hürriyet ilanı arıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır… En başa bakınız. Orada bir tebliğ var, işte bu tebliğ hürriyeti ilan ediyor.”

Kâtipler önlerine bakıyorlar, her ihtimale karşı bu tehlikeli tartışmayı hiç işitmiyor gibi davranıyorlardı. Mümeyyiz, kırmızı çuha kılıfından gümüş gözlüğünü çıkardı, taktı. Sabah’ı açtı. Tebliği buldu. Okudu. Sonra Ahmet Beye döndü:

“Kanunu Esasi hakkındaki tebliği mi söylemek istiyorsunuz?”

“Evet.”

“Fakat bu tebliğde hürriyete dair bir şey yok.”

“Siz hürriyeti ne sanıyorsunuz’? İşte Kanunu Esasi… Kanunu Esasi hürriyet demektir.”

Köse mümeyyiz geniş bir nefes aldı, Astarı parçalanmış kalın kahverengi perdeli büyük pencerelerden sıcak bir yüz havası, altıgen şeklinde ince uzun bir kibrit kutusunu andıran karanlık kaleme giriyor; sigara. kâğıt, mürekkep, nefes kokularının rutubete karışmasından oluşmuş ağır bir havayı… ıslak tavuk kokusuna benzeyen bu ağır havayı buhar [aştırıyordu.

Ahmet Bey terliyor. yerinde duramıyordu.

Görünüyordu ki, hâlâ kalem şüpheliydi. Halbuki o la yerinden, yani mabeynden haber almıştı. Bu sahiydi. Fakat nasıl olduğunu bilmiyordu. Herkesten ismini, münasebette bulunduğunu sakladığı koruyucusu olan paşaya dün gece “kulluğunu arz ederken” kendisine,

“Yarın hürriyet ilan olunacak” demişti. “Efendimiz emretti. O kadar önüne geçmek… bu Jön Türk rezillerinin yakalanmasının mümkün olmayacağını anlatmak istedik. Kâr etmedi. Allah sonumuzu hayır et

O ana kadar tamamıyla mabeyne mensup geçinen Ahmet Bey velinimetinin konağından çıkarken o kadar “hürriyetperver”di ki yanında Namık Kemal’le Mithat Paşa halis baskı rejimi taraftarı kalırlardı, sokak tenha idi. Evine doğru yürüdü, Nişantaşı’nın daha bir şeyden haberi yoklu. Komşu konaklarda vur patlasın, çal oynasın, saz âlemleri devam ediyor; uzak yakın piyano sesleri işitiliyordu. Ahmet Bey o gece hiç uyuyamadı. Böyle yüce, böyle mutlu bir günü bu kadar hasretle, bu kadar özlemle beklediğinin şimdiye kadar niçin farkına varmadığına şaşıyordu. Bu müjdeyi ilk haber alan kendisi olduğu için sonradan duyacaklara karşı ruhunda büyük bir üstünlük duyuyordu. Bütün İstanbul halkına, bütün Türkiye’ye, hasılı herkese bugün üstündü. Yarın hürriyeti kabul eden bütün Osmanlılar arkasından geleceklerdi. Bunları düşüne düşüne sabahı dar etti. Siyah…

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X

“Efruz Bey” için 4 yanıt

 1. bu nedir yaw .s burdakini edb hocasına anlatırsam kadın bile anlamaz ki ben bir gıdım anlamadım sdjsdh

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) Roman (Yerli)
 • Kitap Adı Efruz Bey
 • Sayfa Sayısı88
 • YazarÖmer Seyfettin
 • ISBN9799753628654
 • Boyutlar, Kapak13,5x19,5 cm, Karton Kapak
 • YayıneviTimaş / 2009
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Türkçe Reçete – Açıklamalı Orijinal Metin ~ Ömer SeyfettinTürkçe Reçete – Açıklamalı Orijinal Metin

  Türkçe Reçete – Açıklamalı Orijinal Metin

  Ömer Seyfettin

  Hey gidi zamane hey… Bu Murat neydi bir vakitler… Galata memleketinde, İstanbul’da, Eyüp’te, Üsküdar’da namı söylenirdi. Semai kahvelerinde onun gibi destan söyleyen, mâni düzen...

 2. Falaka ~ Ömer Seyfettin,Kevser TerzioğluFalaka

  Falaka

  Ömer Seyfettin,Kevser Terzioğlu

  Kitap’ta toplam 9 hikaye yer almaktadır: 1.Falaka 2.Büyücü 3.Ferman 4.Kurbağa Duası 5.Tos 6.Miras 7.Yalnız Efe 8.Vire 9.Kaşağı Sunuş Ömer Seyfettin, Türk Edebiyat Tarihi’nde eserleriyle...

 3. Bir Ermeni Gencinin Hatıra Defteri ~ Ömer SeyfettinBir Ermeni Gencinin Hatıra Defteri

  Bir Ermeni Gencinin Hatıra Defteri

  Ömer Seyfettin

  Diğerlerinin ne olduklarını bilmiyorum.On ki yıl içinde cihan altüst oldu; hayat değişti.Avusturya, Rusya gibi Osmanlı İmparatorluğu da iflas etti.Şimdi Arapların, Ermenilerin hatta Kudüs’te Yahudilerin...

Bebhome Kahve

Aynı Kategoriden

 1. Gurbeti Ben Yaşadım ~ Ahmed Günbay YıldızGurbeti Ben Yaşadım

  Gurbeti Ben Yaşadım

  Ahmed Günbay Yıldız

  Savaş yıllarına dayanan, iman, sadakat ve hasrete dair, yürek dağlayan bir destan…

 2. Yaralı ~ Kahraman TazeoğluYaralı

  Yaralı

  Kahraman Tazeoğlu

  Artık hatırlanmaya değecek kadar bile kalmadın. Seni unutmak hakkım! Unutkan biri değilimdir ama sen bende hatırlanacak hiçbir şey bırakmadın. Benim unutulmuşum olmak bile güzeldir,...

 3. Düşman ~ Meryem CoşkunoğluDüşman

  Düşman

  Meryem Coşkunoğlu

  Baktığı yeri donduracak kadar vahşi gözlerini etrafta gezdirdi. Avını gözetliyordu, bulduğunda yakasını asla bırakmayacaktı. Aldığı her nefes, ciğerlerini yakıyordu içten içe. Bu duygudan sadece ama sadece aç olan intikam duygusunu beslediğinde kurtulacaktı. Aradığını bulduğu gibi sırtı gerildi. Yaslandığı deri koltuktan çıkan rahatsızlık verici ses, gürültü yüzünden duyulmuyordu bile ama o, bundan dahi rahatsız oluyordu. En ufak aykırı, beklenmeyen ses, savunmaya geçmesine neden oluyordu.

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur