Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Karl Marx Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi
Karl Marx Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi

Karl Marx Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi

Karl Korsch

Karl Marx-Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi için Korsch’un olgunluk eseridir denebilir. Çünkü Korsch, bu çalışmasında daha önce “Marksizm ve Felsefe”yle bıraktığı teorik mirasın olgunlaşmamış…

Karl Marx-Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi için Korsch’un olgunluk eseridir denebilir. Çünkü Korsch, bu çalışmasında daha önce “Marksizm ve Felsefe”yle bıraktığı teorik mirasın olgunlaşmamış kavramlarını yerlerine iyice oturtup, eleştirel felsefeye ve eleştirel toplum teorisine yeni bir katkı sağlamaktadır. Marksizm geleceğini belirleyecek olan ve nihayet teorik kavramlara sirayet eden bütün bu tarihsel olaylar, aslında Korsch’un kitabının kaidesini oluşturmaktadır. Çünkü bu çalışma,Korsch’un da dediği gibi, “yakın geçmişteki tarihsel olaylarla ve bu tarihsel sürecin ortaya çıkartmış olduğu yeni teorik ihtiyaçların ışığında Marx’ın toplum biliminin temel ilkelerine ve ayırt edici öğelerine yeniden işaret etmeyi” hedeflemektedir.

1

Uluslararası Toplumsal Tarih Enstitüsü ve kitabın editörü, her şeyden önce Dr. Hedda Korsch’a kocasının kendisi tarafından koruma altına alınan yazılı mirasını enstitüye emanet edip bu basımı mümkün kıldığı için, teşekkür ederler. Böylece, İngilizce metnine1 Almanya’da uzun yıllar ulaşılamayan ve içeriği geniş ölçüde bilinmeyen. Kari Korsch’un Karl Marx adlı kitabının yayımlanması gerçekleşebilmiştir.
Nasyonal sosyalist diktatörlüğün, Almanya’da Marx ve Marksizm hakkındaki tartışmalara getirdiği kopukluk, Korsch’un Almanya’dan göç etmesiyle biyografik olarak da kendini göstermiştir. Editör, bu kopukluğu, Korsch’un eserlerinin yayımlanmasının ön çalışmalarına başladığında, Korsch’un Mur kitabını daha geniş bir bağlama oturtarak giderebileceğine inanmıştı.
Bu, üç şekilde yapılabilirdi. Birincisi, Korsch’un Marx kitabının Marx’a dayanan sosyalist kuramın tarihindeki yerini tespit ederek, ikincisi, kitabı, ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Bab Almanya’da hâkimiyet kazanmış olan Mars’ın akademik yorumuyla sistematik bir biçimde ilişkilendirerek. Ve, nihayet  aceleci “ilhak” ve “şematizasyonlar”ı engellemek amaçlarını da içinde bannduanolası bir “biographie intellectuelk”i ortaya koymak için Korsch’un Marx yorumuyla ilgili gelişimini göstererek.
Erich Gerlach, Marksizm ve Felsefe’nin yeni basımının Giriş bölümünde, bu sonuncu yöntem doğrultusunda hareket et mistir. Gerlach, yazısında, Korsch’urı Marx kitabını anlama açısından en önemli gelişim aşamaların], tekrarlamayı gereksiz kılan bir şekilde ele almıştır.
Diğer iki yöntemin kullanılmasıysa, Marx kitabını çoktan aşmış olduğu bir bağlama oturtmak anlamına gelecekti. Zira Korsch, “materyalist tarih anlayışının … bizzat materyalist tarih anlayışına uygulanışım”3 ele aldığı andan itibaren Marksist kuram geleneğinin çizdiği çerçevenin ötesine geçmiş ti. Dolayısıyla, bu anlayışın  hangi değişken biçimlerde olursa olsun uygun proleter sınıf bilinciyle Markist kuram arasında olduğunu varsaydığı özdeşlik ilişkisi parçalanmıştı. Kuram ve sınıf hareketi arasındaki İlişki tarihsel çözümlemenin, Marksist düşünce İse materyalist esaslara dayanan ideoloji eleştirisinin konusu olmuştu.
Bu nesnelleştirmeden dolayı Marx kitabının çözümlemeleri zaman zaman akademik bir Marx yorumu görünümünü almaktadır. Ancak Korsch, bu yorumun sınırını, Marx kitabından otuz yıl önce kaleme aldığı, Marksizmi “herhangi bir tarihsel olojik konu gibi belli okul kurallarına göre”* ele alan Marx ile ilgili çağdaş biyografik kaynakçanın eleştirisinde çizmiştir. Zira Korsch İçin Marx konusu, her ne kadar onun düşüncelerinin geniş bölümünü ideoloji eleştirisi açısından bir çözümlemeye tabi tutup, tarihsel olarak göreceli kılsa da, hiçbir zaman sıradanlaşmamıştır. Korsch için Marksizm, sadece görünüşte pasifize edilmiş proleter sınıf mücadelesinin bundan sonraki aşamasının bilimsel kuramı olarak, her zaman göreli tarihsel açmın ötesinde bir öneme sahip olmayı sürdürecektir.
Bu sebeplerden dolayı Korsch’un nesneli eştirme ve angajman arasında gelip giden düşünce tarzını uygun bir biçimde ele alan bir giriş yazısı, ilk iki yöntemden birini kullanarak gerçekleştirilemezdi. Her iki yöntemle de bağlantı kurmak, dolayısıyla da “normal” bir giriş yazısının ötesine geçmek zorunluydu.
Sonuç itibarıyla başvurulmuş olan diğer bir yöntem ise, editör açısından temel soruna işaret edilip kitabın, Korsch’a özgü yaklaşımdan dolayı ve kaleme alınışından otuz yıl soma, yalnızca sahaflar için önem taşımasının engellendiğine güvenmek olabilirdi.
Bundan dolayıdır ki, editör, Marksizm tarihinden bir belge yayımlamanın ve Sol’un kendi tarihiyle uzlaşmasına katkıda bulunmanın ötesine gittiğini düşünmektedir. Şöyle ki, Korseh’ un Karl Marx, aynı zamanda, yalnızca tarihsel boyutuyla kavranması mümkün olmayan Marx ve Marksizm hakkındaki tartışmalara ve o arada elde edilen tüm sonuçlara rağmen yine de köhneleşmeyen bir katkı olarak düşünülmelidir.

II

Korseh, 1934 yılında, Morris Ginsberg ve AIexander Farquharson tarafından yayına hazırlanan “Modem Sociologists”5 adlı kitap dizisi içinde yer alacak Marx ile ilgili kitabı hazırlamaya davet edilmişti. Aynı yılın sonbaharında’ ele alınmış…

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur