Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Kayıtdışı Tarihimiz
Kayıtdışı Tarihimiz

Kayıtdışı Tarihimiz

Yavuz Bahadıroğlu

Tarihimizle bizim aramızı açan, ilkokuldan itibaren zihinlerimize yerleştirilen yanlı ve yanlış bilgilerle gerçekleri unutturan zemin kimin ve kimlerin ürünü? Tarihe bakışımız hâlâ neden karışık,…

Tarihimizle bizim aramızı açan, ilkokuldan itibaren zihinlerimize yerleştirilen yanlı ve yanlış bilgilerle gerçekleri unutturan zemin kimin ve kimlerin ürünü?
Tarihe bakışımız hâlâ neden karışık, bulanık ve önyargılı?
Henüz birkaç yüzyıl öncesine kadar, yaklaşık yirmi milyon kilometrekarelik bir coğrafya üzerinde kurumlaşmış, üç kıtaya hükmeden bir devletimiz vardı. Ancak bu kadar yakın geçmişte yaşananların ne kadarından haberdarız? Bildiklerimizin ne kadarı gerçek?
Doğrusuyla yanlışıyla tarihimizin arka plânına bakmaya, geçmişimizde kalan gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız?
Kayıt Dışı Tarihimiz sizin için büyük bir sır küpünün kapağını aralıyor.
Bu kitapla yanlış veya eksik tanıtılan şahsiyetlerle daha yakından ve gerçek yönleriyle tanışacaksınız.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ YERİNE

BENİM DİLİMDEN YAVUZ BAHADIROĞLU

Birinci Bölüm

OSMANLI’DA ADALET

Hukuk Önünde Herkes Eşit

Mahkemeden Kovulan Padişah

Mahkeme Kürsüsünde Fatih Sultan Mehmed

Kanuni’nin Yetkisizliği

Osmanlı Adaleti Hakkında Yabancılar Ne Diyor’

Fatih’in Meşhur “Amannâme’si

Önce Hukuk ve Adalet

Fatih’in Kudüs’le İlgili Fermanı

Sultan II  Abdülhamid’ın Fermanı

Avrupa’nın Hoşgörüsüzlüğü

Endülüs Müslümanları

Endülüs’te Yahudilere Zulüm

İkinci Bölüm

OSMANLI’DA AHLÂK VE YAŞAM

Osmanlılar Nasıl İnsanlardı?

İnsan Merkezli Eğitim

İnsanlığın Yüksek Mertebesi: Ahde Vefa

Fedakâr Osmanlı İnsanı

Osmanlı insanının Eğlence Kültürü

Osmanlılar Nasıl Giyinirdi?

Osmanlı Müslümanlarının Azınlıklarla

Münasebetleri Nasıldı?

Osmanlı’da Grev Hakkı Var mıydı?

Osmanlı’nın Özgün Bir Aile Modeli Var mıydı?

Osmanlı Özleniyor mu?

Üçüncü Bölüm

VAKIF AHLÂKI

“Vakıf Ahlâkı” Nedir?

Devasa Vakıf; Devlet

Osmanlı’da ilk Vakıf

Hayırda Yarış ve Vakıf Çeşitleri

Vakıf Kuran Türk Kadınları

Kadın Sultan Vakıfları

“Bir Limon Bir Altına Alına!”

Dördüncü Bölüm

OSMANLI’DA MAHALLE ANLAYIŞI

Osmanlı Mahallesi Nasıldı

İnsan Mekân ilişkisi

Mahallenin Yönetimi

Avarız Vakfı

Osmanlı Evinde Gönül İnsanı

Kapı Tokmakları

Sözün Özü

Beşinci Bölüm

PADİŞAHLARIN PEYGAMBER SEVGİSİ VE HAC

Sultan II. Murad’ın Vasiyeti

Sultan II. Bayezid ve Sünnet Ahlâkı

Sultan Abdülaziz’in Peygamber Sevgisi

Sultan II. Abdülhamid’in Hac Hasreti

Osmanlı’da “Nakibü’l Eşraflık” Kurumu

Padişahlar Neden Haccetmezdi?

Altıncı Bölüm

SARAY VE HAREM

İslam’ın Ruhuna Uygun Bir Saray

Çok Evlilik

Harem Hayatı

Haremde Kaç Cariye Vardı

Yedinci Bölüm

PADİŞAHLAR VE İÇKİ

Padişahlar İçki İçer miydi’

Sekbanbaşı’nın Önerisi

Elçiliklerde Durum

Rüşvet ve Süistimaller

Padişah ve İçki

Fatih’e İftira Atmak

Ya Sultan II. Abdülhamid?

Sekizinci Bölüm

ŞEHZADELERİN KATLİ

Neden Bazı Şehzadeler Katledildi?

Fatih Kanunnamesi Öncesinde

Şehzade İsyanları

Yavuz Padişah ve Korkud Bey

IV. Murad ve “Ağalar Saltanatı”

Kanunî ve Oğulları.

Bağy (Hurûc ale’s Sultan) Suçu

Hz. Musa ile Hz. Hızır Örneği

Hz. Ömer’in Nasr bin Haccacı Öldürmesi Örneği

Dokuzuncu Bölüm

İSYAN VE DARBELER

Osmanlı’da Cuntacılık ve Askerî Darbe Geleneği Var mı?

Genç Osman

Sultan IV. Murad

Çaldıran Yolunda Bir “Cunta” Hareketi ve Askeri Darbe Teşebbüsü

Diğer Cuntalar

Tanzimat ve Islahat Dönemi Cuntacılığı

Onuncu Bölüm

SULTAN ABDÜLAZİZ

Sultan Abdülaziz Gerçekten İntihar mı Etti?

Değişimcilerin Düşmanı Çok Olur

Avrupa Seyahati

Mekteb i Harbiyye Ayaklanıyor

Can Derdi

Cinayet Günü: 4 Haziran 1876

Öldükten Sonra Doktor Çağrılıyor

On Birinci Bölüm

SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Sultan II. Abdülhamid Nasıl Bir Padişahtı?

“Kızıl Sultan” mı, “Cennetmekân” mı?

Ermeni ve Yahudilerin İstekleri

I. Meşrutiyet

22 Sene Sonra

Padişahın Anayasa Komisyonu

31 Mart Olayı ve II. Meşrutiyet

On İkinci Bölüm

OSMANLI BÜYÜKELÇİLERİ

Paris Sosyetesinin İftar ve Teravih Merakı

III. Selim Dönemi Paris’inde  Türk Modası

Dış Temsilciliği Olmayan Bir Devlet

Seyyid Ali Efendi

Kavuk Takan Parisli Kadınlar

On Üçüncü Bölüm

İSTİKLAL SAVAŞI VE DEVRİMLER

19 Mayıs 1919’da Gerçekten Ne Oldu?

İstiklal Savaşı’nı Kim Başlattı’

Lozan Zafer midir? Hezimet mi?

Lozan Konferansı ‘nda Musul Unutuldu mu?

Takvim ve Ay Devrimimizin Bir Hikâyesi Var mı?

Alfabe Değişikliğiyle Amaçlanan Neydi?

Tekke ve Zaviyeler Neden Kapatıldı?

On Dördüncü Bölüm

SALTANAT VE HİLAFETİN KALDIRTLMASI

Saltanat Nasıl Kaldırıldı?

Sultan Vahideddin Hain miydi

Son Halife Kimdir?

Hilafetin Kaldırılmasına Tepki Gösterilmedi mi?

On Beşinci Bolüm

CUMHURİYETİN İLK DÖNEMLERİ

Geçmişe Yönelik Karalama Gayretleri

Serbest Fırka Nasıl Kuruldu, Nasıl Kapatıldı?

Menemen Olayı’nın Aslı Nedir?

Demokrat Parti Nasıl Kuruldu?

Yassıada Kararları

On Altıncı Bölüm

ESKİ CHP TÜRKİYE’Sİ

İsmet Paşa’lı CHP Dönemi

Devlet Radyolarında Kuran Yoktu

“Dini Musiki Korosu” Demek Yasaktı

Ezan Gerçektende Yasaklanmalımıydı?

On Yedinci Bölüm

YAKINTARİHİMİZDE DİN

Dine Bakış

Hangi Ramazana Aittir’

Devletin Dine Bakısı

Şiirler ve Hezeyanlar

Medeni Bilgiler

On Sekizinci Bölüm

YAKIN TARİHİMİZDEN ÜÇ PORTRE.

1. ÇERKEŞ EDHEM

Ankara Ekibi Anadolu Ekibi

Atatürk’ün Özel Konuğu

Kahramandı Ama İyi Bir Diplomat Değildi

Birinci İnönü Zaferi

Mustafa Kemal’in Çerkeş Reşid Bey’e Telgrafı

Ali Fuat Paşa’nın Yerine İsmet Bey

Edhem Bey Yanına Bir Şey Almadı

Çerkeş Reşid Bey’in Atatürk’e Mektubu.

2. MEHMED AKİF

Mehmed Akif Nasıl Bir İnsandı?

Mehmed Akif Demek Salt Şiir Demek Değildir.

Akif Ailesinin Başına Gelenler.

İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı?

3.  BEDİÜZZAMAN

Niçin Bediüzzaman?

Üç Madde İle Bediüzzaman?

Üç Devirde Bir Adam Bediüzzaman

Bediüzzaman’in Dünyası.

Ayastefanos Antlaşması Yenileşme ile Statüko Arasında

Şaşkınlaşan Osmanlı Aydını

“Medresetü’z  Zehra” Projesi

Risale i Nur Yeni Bir Donanımdır

Fikir, İman, Aksiyon ve İlim Adamı

Bediüzzaman’ın Naaşı

BU KİTABİN ÖZÜ VE ÖZETİ

Eklendi: Yayım tarihi

“Kayıtdışı Tarihimiz” için 3 yanıt

 1. Tarihle ilgilenenlerin hepsini ” tarihe gönül verenler Grubunda” görmek isterim..Tüm sorulara cevap vermeye calışacam , ilginç bilgiler paylaşacağım..

 2. Ben kitabı almak istedim beşiktaşta bikaç kırtasiyelere baktım ama kitabı
  bulamadım kitabı gerçekten beğendim ve okumak istiyorum nerden bulabileceğim hakkında bi bilginiz varsa lütfen cevapları bekliyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Rabbimi Tanıdım Mutlu Oldum ~ Yavuz BahadıroğluRabbimi Tanıdım Mutlu Oldum

  Rabbimi Tanıdım Mutlu Oldum

  Yavuz Bahadıroğlu

  Bu çocuklar çok akıllı! Çevrelerindeki her şeye dikkatle bakıyorlar. Her bahar açan rengârenk çiçeklerden her sabah doğan güneşe, gökyüzünde kayan yıldızlardan şırıl şırıl akan...

 2. Muhteşem Süleyman ve Hürrem Sultan ~ Yavuz BahadıroğluMuhteşem Süleyman ve Hürrem Sultan

  Muhteşem Süleyman ve Hürrem Sultan

  Yavuz Bahadıroğlu

  • Neden “Kanuni”, ya da “Muhteşem” dendi? • Kanuni, Hürrem Sultan’a gerçekten âşık mıydı? • Osmanlı’nın devlet yapısı eğlenceye mi, hizmete mi dönüktü? •...

 3. Zindanda Şahlanış ~ Yavuz BahadıroğluZindanda Şahlanış

  Zindanda Şahlanış

  Yavuz Bahadıroğlu

  İdam talebiyle yargılanan Bediüzzaman’ın hapis ve sürgünlerden dirilip şahlanışının romanı… Nur Sultan Barla… Hani şu “Kuş uçsa bile kervan geçmez” denilen yer… Hani şu...

Bebhome Kahve

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur