Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Kendi Kendine IQ Testleri Zeka Katsayınızı Belirleyin
Kendi Kendine IQ Testleri Zeka Katsayınızı Belirleyin

Kendi Kendine IQ Testleri Zeka Katsayınızı Belirleyin

J. E. Klausnitzer

Zeka testleri arasında klasik bir eser. Zekanın titiz ve özenli bir ölçme yöntemi ile saptamak, birçok insanın öteden beri arzu ettiği bir şeydir. Tanınmış…

Zeka testleri arasında klasik bir eser. Zekanın titiz ve özenli bir ölçme yöntemi ile saptamak, birçok insanın öteden beri arzu ettiği bir şeydir. Tanınmış yüksek psikolog Josef E. Klausnitzer, kişisel zekanızı nasıl öğreneceğiniz sorusuna güvenilir ve süratli bir şekilde cevap veren bir IQ test yöntemi geliştirdi. Bilimsel olarak sınanmış ve ölçümlenmiş, birbirinden farklı 12 bölümden oluşan testler, kişisel güç ve güçsüzlükler konusunda genel bir bakış açısı sağlayarak, zeka katsayınızın doğru saptanmasını sağlayacaktır
Önsöz
Bu kitap, okurun zekâsını eksiksiz ve güvenilir bir sınama yöntemi ile ölçebilme isteğini yerine getirir.
Cep kitabı formunda olması, okuyucuların uluslararası geçerliliği olan bilimsel normlara uyan kaliteli bir zekâ testine sahip olmalarını sağlar.
Test materyali ve test yapısı, her şeyden önce zekâ ile ilgili alışılagelmiş düşünce ve tanımlamalara yönelmiştir. Özel zekâ ise bu kitap ile sadece belirli şartlarda açık ve kesin biçimde tanımlanabilir.
Test ifadesi klasik ve bilişsel zekâ kavramını hedef almaktadır. Zekâ, düşünsel kondisyonun bir bölümü demektir. Bundan dolayı aldığınız sonucu sınırsız geçerliliğe dayandırarak değerlendirmemelisiniz. Düşünsel verimliliğin tümü birçok parçalardan kurulu bir bütünün, yeti kompleksinin dengeye getirici bir uyum araması ile belirlenir.
Tabii ki bir parça da eğlenceli olmalı. Belki de gelecek sefer iş başvurusunda bir test ile karşılaştığınızda kendinize daha çok güveneceksiniz. İşte bu yüzden IQ’nuzu düşünsel durumunuzun kesin sonucu olarak yorumlamak yerine, bu hususta toplumsal alanda genel olarak saptanan ve istenilen düşünce ve başarı yolunu takip edip etmemenizin bir göstergesi olarak ele alın.
Josef . Klausnitzer Münih, Nisan 2000

Giriş
ilk yayınlanmasından bu yana bu kitap kalite yönünden iyi bir zekâ testi sunduğunu kanıtlamıştır. İfade gücündeki güncelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir.
Zekâ katsayısının önemi konusunda insanlar daha çok aydınlandı. Bugün artık zekâ, kişiliğin bütünsel anlayışı bakımından hak ettiği ölçüye indirilmiştir. Özellikle de zekânın soyut bir yetenek olarak yaşam sevinci ve mesleki başarı için bir garanti olmadığı gerçeği göz önünde bulundurulmaktadır. Çünkü iletişim kurma korkuları ve düşünmenin bloke edilmesi gibi ruhsal sorunların, örneğin önyargılarla yapıcı girişimleri engellediği sürece bir garanti olmadığı düşünülmektedir.
Daha çok bilgi edinebilmeniz için bu testlere 2 test daha ilave edilmiştir. Bu 2 test sizin kişisel durumunuz ile ilgili ve zekânızı nasıl yönettiğiniz hakkında bilgi vermektedir.
Burada okuyucu mektuplarından aldığımız ve genel ilgi alanına girdiği için cevaplandırmak istediğimiz iki soru var. Birinci soru, bazı okuyucuların değişik test kitaplarından farklı zekâ katsayısı elde etmeleriyle ilgilidir. Bunun açıklaması ise, değişik test yazarlarının farklı zekâ görünüşlerini dikkate almalarından dolayıdır. Böylece bir test ile daha çok dilsel zekâ test edilirken diğerinde daha çok tutumsal zekâ test edilmiş olabilir. Kişinin dilsel yeteneği daha iyi ise, tutumsal zekâ testlerinden aldığı sonuçlardan daha iyi bir zekâ katsayısına (IQ) ulaşacaktır. Ayrıca göz önünde bulundurmalısınız ki, değişik zekâ test kitapları farklı kalite standardına sahiptir. Böylece ulaşılan IQ, bilimsel güvenirliği olmayan bir testte çoğunlukla bilimsel esaslara dayanan testten daha yüksek olacaktır.

ikinci soru ise, bazı okurların mesleki başarılarına rağmen beklenenden daha düşük bir kişisel IQ sonucu almalarının onları hayrete düşürmesidir. Bunun nedeni ise mesleki başarıya belki de zekânın nispeten daha önemsiz olduğu bir meslekte ulaşılmış olmasında görülebilir. Fakat diğer taraftan herkesin bildiği gibi en çalışkanın da her zaman en başarılı olmadığıdır. Özellikle de şansı, desteği ve parası yoksa ya da yeterince çekinmesiz davranamıyorsa.
Zekânın ne kadar işinize yaradığı ise, özel hayatınızda veya iş hayatınızda neleri gerçekleştirebildiğinize bağlıdır. Sahip olduğunuz 180’lik bir IQ’nun sadece % 50’sinin kullanılabilir olmasından ziyade 110’luk bir IQ’nun % 100 kullanılabilir olması durumunda daha iyi bir yere ulaşılır. Bireysel yaşam başarısı için önemli olan IQ’nuzu nasıl kullandığınızda. Global ve birçok kültürün bulunduğu bir dünyada hayata geçirilebilecek bakış açılan adeta sonsuzdur.
Zekâ ile ilgili bilimsel veya toplumun anlayacağı tarzda bilimsel olan yayınlarda zekânın konuları esas olarak 4 gruba ayrılır. Zekânın işlevsel yapısı: Zekâ yeteneğin bir parçası mıdır yoksa bunun tersi mi geçerlidir? Sadece bir zekâ mı vardır, ortak bir payda gibi adeta katalizör olarak tüm zihinsel süreçleri yöneten? Ya da çok sayıda zekânın bir bir paydalarının toplamı mıdır zekânın verimine etki eden? Bununla ilgili çok çeşitli görüşler vardır ve bu konudaki tartışmalar henüz bitmemiştir. Zekânın psikodinamikteki yeri: Az çok güvenilir bir kavram aktarımından dolayı zekâ kavramı artık sadece bilişsel kişilik alanından başka alanlarda da kullanılıyor: sosyal zekâ, duygusal zekâ, etik zekâ vs.. Bu tür zekâ bölümlenmelerine uzman olmayan kişi de eleştirel bakarak ortaya çıkış sebeplerini soruşturmak isteyebilir. Zekâ doğuştan mı var, sonra mı kazanılır, ya da her ikisi mi? Bilim tarihi boyunca bu gibi varyasyonun fikirlerini savunanlar vardı ve hâlâ da var. Belirli bir düzenlilik içinde önce biri sonra bir diğeri daha güncel halde tutulmuştur. Henüz kesin bir sonuca varılmamıştır, herhangi bir zamanda varılabilirse şayet.
Zekânın yaşla ilgili gelişimi: Genel olarak zekânın grafikte 13. yaşa kadar dik sonra 30. yaşa kadar daha alçak yükselmekte ve orada da en yüksek noktaya ulaştığı görüşü kabul edilmiştir. Ondan sonra gitgide bir düşüş göstermektedir, bu da çok ilerlemiş yaşta çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Fakat zekânın azalmasının söz konusu olup olmadığı çok çelişkili tartışmalara neden olmaktadır. Yaşlılıkla ilgili bilimsel araştırma yapan bilimadamları sağlam esaslara dayanan itirazlarla karşı çıkmaktadır. Yaşam yılına ve yaşam tecrübesine yönelik zekâ durumundaki sistem değişikliği yaşa bağlı bir zekâ testi ile Ölçülemez.

Test Özellikleri
Zekâ testini sadece yararlı bir eğlence olarak düşünmeyin! Ona gereken önemi verin. Çünkü bu kitaptaki testler ortalama değerlere dayanan araştırmalarla tespit edilmiştir; bu demektir ki, test sonuçlan gerçekten de zekânız ile ilgili doğru çıkarsamalara izin vermektedir (tabii ki istenilen test kurallarına tamamıyla uymanız koşulu ile).
Zekâ testlerinin çekici yanı kesinlikle herkesin nihayet düşündüğünden daha zeki olduğunun kanıtını görmeyi ümit etmesine dayanmaktadır. Kim kendisini akıllı seçkinler arasında görmek istemez ki? En üstteki on bin kişilik zekâ toplumuna ait olmak? Pekiyi, test sonuçlan beklenenden farklı sonuçlanırsa ne olacak? Tekrar zekâ okuluna mı gitmemiz gerekiyor?
Kişisel zekâ testiniz sizi zekâ sıkalasmda 49’dan 152 IQ’ya (IQ=zekâ katsayısı) kadar bir yere yerleştirmektedir.
140’tan 152’ye kadar bir IQ ile olağanüstü bir zekâya sahipsiniz, bu mutlak rekor, en yüksek verim demektir. Notunuz 1’dir.

125’ten 139’a kadar bir IQ ile çok iyi bir zekâya sahipsiniz. Okurların aşağı yukarı % 95’i sizden daha az zeki. Not olarak 2.
Şayet IQ’nuz 110’dan 124’e kadar bir yerde ise, iyi bir zekâya sahipsiniz demektir. Okurların aşağı yukarı % 74’ü sizden daha az zeki. Not 3. 95109 IQ’ya ulaşırsanız zekânız memnuniyet vericidir, yani orta. Bu da ortalama değerle eşittir. Okurların aşağı yukarı % 50’si sizden daha iyi, %50’si sizden daha kötü. 4 notuna denk düşmektedir.
IQ’nuz 7994 arasında ise yeterli derecede zeki sayılırsınız. Fakat bu durumda okurların aşağı yukarı % 67’si sizden daha zeki, notunuz 5.
78 ve daha aşağı bir IQ değerinde ise zekânız az (not 6). 64 ve daha az ise yetersiz (not 7). Umarız bu sayılarda kalmazsınız.
O halde hırsınız, isteklerinizin derecesi ve kendinizi takdir etme tahmininize göre işin içinde risk de var. Bundan dolay» zekâ testi 12 alt testleri ile birlikte, iyi bir psikolojik testin mutlaka yerine getirmesi gereken kalite kriterlerine göre, denemeye dayanan çok büyük çabalarla ayarlanmıştır. Testler aşağı yukarı 100 kişilik bir grupta (ortalama 2021 yaş arası öğrenci, yüksekokul öğrencisi, çalışan kişilerde) geçerliliği ve güvenirliği bakımından kontrol edilmiştir. Bu işin uzmanı olmayan bir kişi olarak siz bunun için ne kadar iş gücü gerektiğini tahmin edemiyor olabilirsiniz. Bu çabanın ödülü ise, ölçmek istediğini, yani zekâyı ölçen bir ölçme aleti.
Kendi Kendine IQ Testleri kitabı geniş ölçüde öğrenim durumuna bağlı değildir ve dilsel yönü neredeyse hiç yoktur. Test sonuçları örneğin okul notları ile bağlantılı değildir. Sınav notları iyi olan bir kişi aynı zamanda testlerde mutlaka iyi sonuç almaz ve bunun tersi de geçerlidir.
Çözeceğiniz testlerin problemlerinde ayırma çizgisi çok kesindir: Yani zor problemleri sadece zeki okurlar çözecektir, hiçbir zeki okur kolay bir problemde başarısız olmaz.
Test düzeni 12 alt testleri ile güvenirliği 0,90 ve geçerliliği 0,60’lık bir değere ulaşmaktadır. Bu rakamlar bu zekâ testinin aşağı yukarı % 95’lik bir garanti ile kesin olarak ve olasılıkların 3/4’ünde gerçekten de zekâyı ölçtüğünün bir ifadesidir.
Bunlar arasında ölçü değerlerinin uygun olması da sürate bağlı testlerin nicel parçaları (sürat: bir problemi çözmek için ne kadar süreye ihtiyaç duyulduğu) ve güç testlerin nitel parçaları ile (doğru sonuç: belirli bir süre içinde kaç tane problemin doğru çözüldüğü) en uygun şartlarda bir arada bulunmasına dayanmaktadır.
Güç testlerinin problemleri giderek yükselen zorluk derecesine göre % 90’dan % 10’a kadar kademeli verilmiştir. Her problemde zorluk derecesi aşağı yukarı % 10’dan % 20’ye kadar artmaktadır. Zorluk derecesi % 90 olan ilk problemin alt testi okurların % 90’mın çözmesi mümkündür. % 10’luk zorluk derecesi olan son problemi ise sadece her 10 okurdan biri çözebilir. Verilen süre içinde çözmüş olduğunuz problemlerden doğru olanların sayısı zekâ kapasitenizi beyan etmektedir.
Sürat testleri % 90’lık bir zorluk derecesine sahiptir. Problemler zor değil ve neredeyse her okur tarafından çözülebilir. Sizin test başarınızı bunun sonunda zekânızı gösterecek olan, burada tüm problemleri doğru çözmek için sizin ihtiyaç duyduğunuz süredir. Bu test kitabı ile yapacağınız kendi kendine test için özellikle sürat testi prensibi çok elverişlidir.
Bir kısmı böyle diyor. Eleştirenler her ne olursa olsun çoğu durumlarda iyi bir sonuç almak için mutlaka yeterli süre verilmesi gerektiğini düşünürken hiç de haksız sayılmazlar. İyi şeyler zaman ister ve çabuk alınan kararlar zarara neden olur denilmiş. Bir problemi çözmek için yeterli süre varsa bunların hepsi doğru olabilir. Ancak kimin zamanı var ki? Hızlı yaşantımızda zaman bizim için çok değerlidir. Ekonomik gerçeklerde ise sadece iyi sonuç önemli değil aynı zamanda en çabuk olanı da. Mesleki rekabet ortamında da çözümün kalitesi ve sürat, seçim yapmak için ekonomik ve çok tercih edilen karar alma ölçütüdür.
Bu IQ testine yaratıcılık yönünden bakmak isterseniz, o halde sürate bağlı testleri dikkate almayabilirsiniz. Yaratıcı kişiliklerin zekâ testlerinde özellikle kötü sonuç almaları hiç de alışılmamış bir şey değil.
Burada birkaç tanesini anmak gerekirse örneğin müzisyen, sihirbaz, şair, sporcu, satranç oyuncusu. Görüyorsunuz: Zekâ katsayısının yorumu ve ağırlığı tüm bilimsel niteliklerine rağmen görecelidir, yani geçerliliği daraltılabilir.
….

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) Zeka Sporları
 • Kitap AdıKendi Kendine IQ Testleri Zeka Katsayınızı Belirleyin
 • Sayfa Sayısı160
 • YazarJ. E. Klausnitzer
 • ISBN9789754471526
 • Boyutlar, Kapak12,5x19,5 cm, Karton Kapak
 • Yayınevi / 2002

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur