İslam Bilimi ve Avrupa Rönesansının Oluşumu

Prof. Dr. George Saliba

Baştan beri İslam medeniyetine, negatif bir dini düşünce olarak bakan ve din ile bilim arasındaki ilişkiyi Avrupa açısından değerlendirerek yalnızca bir “çatışma”dan ibaret gören…

İdris Peygamber’in İki Kitabı

Richard Lawrance,Richard Charles,Rutherfprd H. Platt

“Vah size günahkârlar! Okyanusun ortasında ve kuru toprakta size karşı şer hatırası bulunur. Vah size, haksızlıkla gümüş ile altını kazananlar ve şöyle diyenler: “Biz…

Kitabü’z-Zühd

Ahmed İbn Hanbel

“Zühd” onların hayatının özeti gibiydi. Her daim Allah’a kul olmanın, Onun huzurunda bulunuyor olmanın şuuruyla, “zühd’ü yaşadılar. Her biri, binlerce olayda, biz insanlara kulluğa…

Oruç – Ötelere Seyahat

Abdullah Yıldız

Tevbe/112. ayetteki sâihûn (lafzen, “gezginler/seyyahlar”) tabirine müfessirlerin çoğu sâimûn yani “oruç tutanlar” anlamını verirler; bazı alimler de, terimin lügat anlamını tercih ederek onu az…

Dua

Alexis Carrel / 1 Yorum

Allah’ın yarattığı biz insanların, huzurlu bir hayat ortamında sağlıklı ve mutlu yaşayabilmeleri için onun yardım ve yakınlığına ihtiyacı vardır. Dünya ve ahiret hayatında manevi…

İran ve İslam

Dr. Ali Şeriati

Acaba İran İslam’ı kabul etmek için hazır mıydı ve İslam öğretisine ihtiyacın zamanı mıydı, değil miydi? Acaba İslam öğretisi, yedinci yüzyılda İran toplumunun ihtiyaçlarıyla…

Goetia – Hz. Süleyman’ın Tılsımlar Kitabı

Mustafa Karnas / 15 Yorum

Bu kitap CLAVICULA SALOMONİS (Hz. Süleyman’ın Anahtarı) adlı kitabın İngilizce baskısı üzerinde yapılan çalışmayla ortaya çıkmıştır. Maji, doğa felsefesinin muhteşem bir ürünüdür. Kişiye doğanın,…