Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

İdris Peygamber’in İki Kitabı
İdris Peygamber’in İki Kitabı

İdris Peygamber’in İki Kitabı

Oğuz Eser, Richard Charles, Richard Lawrance, Rutherfprd H. Platt

“Vah size günahkârlar! Okyanusun ortasında ve kuru toprakta size karşı şer hatırası bulunur. Vah size, haksızlıkla gümüş ile altını kazananlar ve şöyle diyenler: “Biz…

“Vah size günahkârlar! Okyanusun ortasında ve kuru toprakta size karşı şer hatırası bulunur.
Vah size, haksızlıkla gümüş ile altını kazananlar ve şöyle diyenler: “Biz zenginliklerle zenginiz ve mallarımız vardır. Dilediğimiz her şeye sahibiz. Şimdi niyet ettiğimizi yapalım. Çünkü biz gümüşü biriktirdik. Evlerimizdeki hizmetçilerimiz çoktur. Ambarlarımız suylaymış gibi doludur.” Evet, su gibi yalanlarınız da akıp gidecek; çünkü zenginliğiniz daimi olmayacak ve hızlıca sizden yükselecek. Çünkü siz onu haksızlıkla elde ettiniz ve siz büyük bir lanete terk edileceksiniz.”

Hz. İdris, Kur’an-ı Kerim’de Meryem ve Enbiya surelerinde zikredilir. Kadim kaynaklarda Enoch ya da Hanok olarak bilinen İdris Peygamber, Hz. Nuh’un büyük büyük atasıdır. İnsanlığın ilk öğretmenlerinden sayılan Hz. İdris’e atfedilmiş günümüze ulaşan iki metin bulunur. Bunlar 18. yüzyılda Habeşistan’da bulunan Enoch I ve daha sonra bulunan eski Slav dilindeki Enoch II’dir.
Kur’an-ı Kerim’de “âli bir makama yükseltilen sadık bir nebi” olarak zikredilen Hz. İdris’e atfedilen bu iki metnin tercümelerini içeren bu çalışmanın, Hz. Adem’den bu yana İlahi Mesaj’ın vahdetini görmek isteyenler için faydalı olacağını umuyoruz.

***

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ     ….17
GİRİŞ     ….19

HZ. İDRİS’İN KİTABI

KISIM I
GÖZCÜLER KİTABI     ….29
BÖLÜM 1     ….30
Mahşer Günü     ….31
BÖLÜM 2     ….32
Tabiatın Tefekkürü     ….33
BÖLÜM 3     ….34
Yaprağını Dökmeyen Ağaçlar     ….35
BÖLÜM 4     ….34
İnsanın Acizliği     ….35
BÖLÜM 5     ….34
Sadıklar ile Kalbi Katılaşmışların Sonu     ….35
BÖLÜM 6     ….38
Yoldan Çıkan Gözcüler’in Yemini ve Şeflerinin Adları     ….39
BÖLÜM 7     ….40
Gözcüler ile İnsanların Karışması ve
Devlerin Doğuşu ile Getirdikleri Yıkım     ….41
BÖLÜM 8     ….42
Gözcülerin İnsanlara Sırları Öğretmesi ve
İnsanların Yoldan Çıkması     ….43
BÖLÜM 9     ….44
İnsanların Feryatlarının Göğe Yükselişi ve
Baş Meleklerin Allah’a Münacatı     ….45
BÖLÜM 10     ….46
Yoldan Çıkan Gözcülere ile Devlere Verilen Hüküm ve
Hz. Nuh’a Tufan’ın Bildirilmesi     ….47
BÖLÜM 11     ….52
O Günlere Dair Bir Müjde     ….53
BÖLÜM 12     ….52
Hz. İdris’in Görevlendirilmesi     ….53
BÖLÜM 13     ….54
Hz. İdris’in Gözcülere Hükümlerini Bildirmesi ve
Gözcülerin Arzuhali     ….55
BÖLÜM 14     ….58
Gözcülerin Kınanması, Hz. İdris’in Rüyeti     ….59
BÖLÜM 15     ….64
Gözcülerin Arzuhaline Verilen Cevap     ….65
BÖLÜM 16     ….68
Hz. İdris’in Rüyası; Azâzêl ve Düşmüş Melekler için Şefaati;
Onlara İlk ve Son Hükümlerini İlan Edişi     ….69
BÖLÜM 17     ….70
Güneşin Batışını Toplayan Ateş     ….71
BÖLÜM 18     ….72
Yedi Yıldızın Zindanı     ….73
BÖLÜM 19     ….76
Gözcüler ve İnsan Eşlerinin Ceza Yeri     ….77
BÖLÜM 20     ….76
Yedi Baş Meleğin Adları ve Görevleri     ….77
BÖLÜM 21     ….78
Meleklerin Hapishanesi     ….79
BÖLÜM 22     ….82
Habil’in Feryadı ve Ruhların Ayrımı     ….83
BÖLÜM 23     ….86
Yıldızlara Zulmeden Ateş     ….87
BÖLÜM 24     ….88
Arşa Benzeyen Yedi Dağ     ….89
BÖLÜM 25     ….90
Hayat Ağacı     ….91
BÖLÜM 26     ….92
Gizemli Bir Vadi     ….93
BÖLÜM 27     ….94
Lanetli Vadinin Amacı     ….95
BÖLÜM 28     ….96
Kuzey Batıya Doğru Akan Nehir     ….97
BÖLÜM 29     ….96
Hoş Kokulu Ağaçlar     ….97
BÖLÜM 30     ….96
İlahi Bir Ağaç     ….97
BÖLÜM 31     ….98
Nektar Akan Dağlar     ….99
BÖLÜM 32     ….98
Sadıklar Bahçesi ve Hikmet Ağacı     ….99
BÖLÜM 33     ….100
Göğün Yıldızlarının Çıkış Yerleri     ….101
BÖLÜM 34     ….102
Kuzey Rüzgarları     ….103
BÖLÜM 35     ….102
Kuzeydeki Gök Geçitleri     ….103
BÖLÜM 36     ….104
Güneydeki Gök Geçitleri     ….105

KISIM 2
MESELLER KİTABI     ….107
BÖLÜM 37     ….108
Hz. idris’in Üç Meseli     ….109
BÖLÜM 38     ….108
Birinci Mesel: Sapkınların Yaklaşan Hükmü     ….109
BÖLÜM 39     ….110
Birinci Mesel: Sadıklar ile Seçilmişlerin Meskenleri ve Duası     ….111
BÖLÜM 40     ….116
Birinci Mesel: Dört Baş Melek     ….117
BÖLÜM 41     ….118
Birinci Mesel: Güneş, Ay ve Yıldızların Şükürleri     ….119
BÖLÜM 42     ….122
Birinci Mesel: Hikmet ve Günahın Meskeni     ….123
BÖLÜM 43     ….122
Birinci Mesel: Nur Üreten Nur     ….123
BÖLÜM 44     ….124
Birinci Mesel: Nura/Şimşeğe Dair Bir Sır     ….125
BÖLÜM 45
İkinci Mesel: Yeni Gök ve Yeni Dünya     ….125
BÖLÜM 46     ….126
İkinci Mesel: Günlerin Evveli ve İnsan Oğlu     ….127
BÖLÜM 47     ….130
İkinci Mesel: Sadıkların Duası ve Sevinci     ….131
BÖLÜM 48     ….130
İkinci Mesel: Yüceltilmişler ile Kudretlilerin Yargılanışı     ….131
BÖLÜM 49     ….134
İkinci Mesel: Seçilmiş Olan’ın İhtişamı     ….135
BÖLÜM 50     ….136
İkinci Mesel: Sadıkların Zaferi     ….137
BÖLÜM 51     ….136
İkinci Mesel: Ölülerin Dirilişi     ….137
BÖLÜM 52     ….138
İkinci Mesel: Yedi Metal Dağları     ….139
BÖLÜM 53     ….140
İkinci Mesel: Hüküm Vadisi ve Ceza Melekleri     ….141
BÖLÜM 54     ….142
İkinci Mesel: Gözcülerin Ceza Araçları ve Tufan     ….143
BÖLÜM 55     ….146
İkinci Mesel: Gökte Tesis Edilen İşaret     ….147
BÖLÜM 56     ….146
İkinci Mesel: Partlar ve Medlere Dair Bir Kehanet     ….147
BÖLÜM 57     ….150
İkinci Mesel: Büyük Kargaşa     ….151
BÖLÜM 58     ….150
Üçüncü Mesel: Sadıklar ile Azizlerin Ebedi Nuru     ….151
BÖLÜM 59     ….152
Üçüncü Mesel: Şimşek ve Gök Gürültüsü     ….153
BÖLÜM 60     ….154
Üçüncü Mesel: Semanın Bazı Sırları ve İki Canavar     ….155
BÖLÜM 61     ….160
Üçüncü Mesel: Meleklere Verilen İpler     ….161
BÖLÜM 62     ….166
Üçüncü Mesel: Yüceltilmişler ile Kudretlilerin Utancı     ….167
BÖLÜM 63     ….170
Üçüncü Mesel: Yüceltilmişler ile Kudretlilerin Beyhude Tövbesi     ….171
BÖLÜM 64     ….174
Üçüncü Mesel: İnsanları Baştan Çıkaran Meleklerin Hali     ….175
BÖLÜM 65     ….174
Üçüncü Mesel: Tufan ve İnsanlığın Kurtuluşu     ….175
BÖLÜM 66     ….178
Üçüncü Mesel: Tufanda Meleklere Verilen Emir     ….179
BÖLÜM 67     ….178
Üçüncü Mesel: Hz. Nuh’a Verilen Söz     ….179
BÖLÜM 68     ….184
Üçüncü Mesel: Gözcülere Verilen Hükmün Şiddeti     ….185
BÖLÜM 69     ….186
Üçüncü Mesel: Yoldan Çıkan Gözcülerin İsimleri, Gizli Yemin     ….187
BÖLÜM 70     ….194
Hz. İdris’e Verilen Makam     ….195
BÖLÜM 71     ….194
Ek İki İmgelem     ….195

KISIM 3
ASTRONOMİ KİTABI     ….201
BÖLÜM 72      ….202
Güneşin Hareketi, Gün ve Gecenin Uzaması     ….203
BÖLÜM 73     ….212
Ayın Hareketi     ….213
BÖLÜM 74     ….214
Aya Dair Başka Bir Yasa     ….215
BÖLÜM 75     ….218
Ek Dört Gün     ….219
BÖLÜM 76     ….220
Rahmet ve Azap Geçitleri     ….221
BÖLÜM 77     ….224
Dünyanın Dört Çeyreği     ….225
BÖLÜM 78     ….226
Ayın ve Güneşin İsimleri     ….227
BÖLÜM 79     ….232
Ay Yılının Süresi     ….233
BÖLÜM 80     ….232
Günahkarların Çağının İşaretleri     ….233
BÖLÜM 81     ….234
Göksel Levhalarda Yazılanlar     ….235
BÖLÜM 82     ….238
Mevsimler ve İşaretleri     ….239

KISIM 4     ….245
İMGELEMLER KİTABI     ….245
BÖLÜM 83     ….246
İlk İmgelem: Tufan     ….247
BÖLÜM 84     ….248
Hz. İdris’in Duası     ….249
BÖLÜM 85     ….252
İkinci Rüyet: Habil ve Kabil     ….253
BÖLÜM 86     ….254
İkinci Rüyet: Gözcülerin Düşüşü, Devler ve İnsanlığın İfsadı     ….255
BÖLÜM 87     ….256
İkinci Rüyet: Baş Meleklerin İnişi     ….257
BÖLÜM 88     ….258
İkinci Rüyet: Gözcülerin Cezalandırılması     ….259
BÖLÜM 89     ….258
İkinci Rüyet: Hz. Nuh, Hz. İbrahim,
Hz. Musa ve Sonrasına Dair Olaylar     ….259
BÖLÜM 90     ….282
İkinci Rüyet: Büyük İskender’den Sadıkların Nihai Zaferine     ….283

KISIM 5
MEKTUPLAR KİTABI     ….295
BÖLÜM 91     ….296
Hz. İdris’in Oğluna Öğüdü     ….297
BÖLÜM 92     ….296
Hz. İdris’in Ailesine Uyarıları     ….297
BÖLÜM 93     ….300
Kıyamete Kadar Haftalar Tarihi     ….301
BÖLÜM 94     ….308
Sadıklara Uyarılar ve Günâhkarlara Eyvahlar     ….309
BÖLÜM 95     ….310
Hz. İdris’in Üzüntüsü     ….311
BÖLÜM 96     ….312
Sadıklar için Müjde ve Sapkınlar için Eyvah     ….313
BÖLÜM 97     ….314
Zenginlerin Akıbeti     ….315
BÖLÜM 98     ….318
Günahkarların Aleyhine Göklerin Şahitliği     ….319
BÖLÜM 99     ….322
Hiç Bitmeyecek Kan Günü     ….323
BÖLÜM 100     ….326
Günahkarların Mahşeri ve Sadıkların Kurtuluşu     ….327
BÖLÜM 101     ….330
Allah Korkusu için Öğütler     ….331
BÖLÜM 102     ….334
Hüküm Günü’nün Dehşeti     ….335
BÖLÜM 103     ….336
Sadıklar ve Günahkârların Akıbetleri     ….337
BÖLÜM 104     ….340
İlahi Sözleri Çarpıtanlara İkaz     ….341
BÖLÜM 105     ….344
Sadıkların Ödülü     ….345
BÖLÜM 106     ….346
Hz. Nuh’un Doğumu     ….347
BÖLÜM 107     ….350
Hz. Nuh’un Görevi     ….351
BÖLÜM 108     ….352
Sadıkların Özellikleri     ….353

Hz. İDRİS’İN SIRLARI KİTABI
BÖLÜM 1, 2     ….361
Hz. İdris’in Rüyası: Meleklerin İnişi     ….361
BÖLÜM 3-6     ….362
Birinci Sema: Kar ve Çiyin hazine-odaları     ….362
BÖLÜM 7     ….363
İkinci Sema: Düşmüş Meleklerin Ceza Yerleri     ….363
BÖLÜM 8-10     ….364
Üçüncü Sema: Eden Cenneti» Hayat Ağacı, Sadıkların Mirası     ….364
BÖLÜM 11-17     ….365
Dördüncü Sema: Güneş ile Ay’ın Hareketleri     ….365
BÖLÜM 18     ….368
Beşinci Sema: Grigori, Hz. İdris’in Onlara İhtarı     ….368
BÖLÜM 19     ….370
Altıncı Sema: Baş Melekler ve Altındaki Meleklerin Görevleri     ….370
BÖLÜM 20, 21     ….370
Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Semalar: Cherubim ve
Seraphim Orduları     ….370
BÖLÜM 22     ….372
Onuncu Sema: Hz. İdris’in Rabb’le konuşması     ….372
BÖLÜM 23     ….373
Hz. İdris’in Kitapları Alışı     ….373
BÖLÜM 24     ….373
Hz. İdris’e Meleklerin Dahi Bilmediği Sırların Anlatılması     ….373
BÖLÜM 25     ….374
Işığın Yaratılması     ….374
BÖLÜM 26     ….374
Karanlığın Yaratılması     ….374
BÖLÜM 27, 28     ….375
Birinci Gün: Suyun, Gündüzün ve Gecenin yaratılması     ….375
BÖLÜM 29     ….376
İkinci Gün: Meleklerin Yaratılışı, Şeytan’ın İsyanı     ….376
BÖLÜM 30     ….376
Üçüncü – Altıncı Gün: Evren ve Tüm Canlıların
Yaratılması ile Hz. Âdem’in İmtihanı     ….376
BÖLÜM 31, 32     ….378
Yedinci ve Sekizinci Gün: Cennet’ten Çıkış ve Zamanın Akışı     ….378
BÖLÜM 33-37     ….379
Hz. İdris’ Tufan’ın Bildirilmesi ve Dünyaya Geri Gönderilmesi     ….379
BÖLÜM 38     ….381
Hz. İdris’in Dünyaya İnişi ve Oğlu Methuselam’ın Karşılaması     ….381
BÖLÜM 39-55     ….381
Hz. İdris’in Uyarıları     ….381
BÖLÜM 56-57     ….390
Hz. İdris’in Oğluna Cevabı     ….390
BÖLÜM 58-63     ….390
Hz. İdris’in Çocuklarına ve Halkına Çeşitli Uyarıları     ….390
BÖLÜM 64     ….393
Halkının Hz. İdris’ten İsteği     ….393
BÖLÜM 65     ….393
Hz. idris’in Sadıklara Müjdesi     ….393
BÖLÜM 66     ….394
Hz. İdris’in Ailesine ve Halkına Son Uyarısı     ….394
BÖLÜM 67-68     ….395
Hz. İdris’in Göğe Tekrar Alınışı     ….395

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur