Kur’an’ın Anahtarı Fatiha Suresinin Tefsiri

Bünyamin ŞİMŞEK

Fatiha suresi, günde beş vakit kılınan namazların her rekâtında 40 defa okunan bir suredir. Zira Fatihasız namaz olmaz. Ortalama 40 dakika sürdüğü düşünülürse her…

Kuran Çevirilerinin Dünyası

Dücane Cündioğlu

Başka ne söylenebilir ve ne yapabilirim? Bir mevsim-i baharına geldik ki âlemin Bülbül hâmuş, havz tehî, gülistan harab Koşulalrın tüm olumsuzluğuna rağmen gün gelip…

El İhtiyar (4 Cilt) (El Mavsili)

Mehmet Keskin,Abdullah b. Mahmud el-Mavsıli

Mehmet Keskin tarafından Türkçeye kazandırılan bu eser, İslam aleminde medreselerde ve ilahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak yıllarca okutulmuştur. Binlerce fıkhi konunun özünü bu eserde…

Simya – Kur’an’da Şifa Sırları

Kubilay Aktaş

Varlığı yorumlama anlamında en büyük simyacılar peygamberler ve ariflerdir. Onlar insanın büyük dönüşümü için, yani altın kalbin keşfi için, başımıza “bilinçli-maceralar” açan ve yol…

Kur’an’dan Ayet Tefsirleri ve Va’azlar

Mehmed Akif Ersoy

Osmanlı Devleti,Balkan Savaşları’yla başlayıp Kurtuluş Savaşı’na kadar süren harplerden ve devlet içindeki siyasi çekişmelerden yorgun ve perişan bir halde çıkmıştı. Bu süre zarfında milletin…