Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Kur’an’ın Anahtarı Fatiha Suresinin Tefsiri
Kur’an’ın Anahtarı Fatiha Suresinin Tefsiri

Kur’an’ın Anahtarı Fatiha Suresinin Tefsiri

Bünyamin ŞİMŞEK

Fatiha suresi, günde beş vakit kılınan namazların her rekâtında 40 defa okunan bir suredir. Zira Fatihasız namaz olmaz. Ortalama 40 dakika sürdüğü düşünülürse her…

Fatiha suresi, günde beş vakit kılınan namazların her rekâtında 40 defa okunan bir suredir. Zira Fatihasız namaz olmaz. Ortalama 40 dakika sürdüğü düşünülürse her okuyuşunda aralıklarla insan, yaratıcıya istikametini gösteriyor. “Ya Rabbi senin emrettiğin istikamette, Kâbe’ye dönüyorum. Kâbe bedenimin, Fatiha kişiliğimin kıblesidir. Yolumu yönümü şaşırmadım. Fatiha benim hayat yolculuğumun, iman direksiyonudur. Direksiyonu sağa veya sola kırmadan, senin cizdiğin sırat-ı müstakim yolunda kaza yapmamıza engel olması için namazlarımda Fatiha ile senden yardım talebinde bulunuyorum” diyor. Bir Müslüman Fatiha’yı bir ay boyunca 1200, bir yıl boyunca da 14400 defa, 40 yılda ise 576000 defa okumuş oluyor. Düşünün, 40 yıl boyunca okuduğu Fatiha’yı, ‘Allah benden niçin her gün 40 defa okumamı istiyor acaba?’ diye akletmeyen o kadar çok Müslüman varki. Namazını Fatiha ile kılıp, ticaretini şeytanca yapan çok insan var. Etrafımızda namazını Fatiha ile kılıp çok rahat yalan söyleyebilen insanlar var. Allah Resulünün: “Aldatan bizden değildir” emir ve fermanına rağmen, Fatiha ile namazını kılıp insanları aldatan ve kandıranlar var. Müslüman özüyle sözüyle doğru olmalıdır. Asla hiçbir kimseyi kandırmamalı, aldatmamalıdır.

Bünyamin ŞİMŞEK 03/02/1965 yılında Sivas’ın Altınyayla ilçesinin Kale Mahallesinde (Kaleköy) dünyaya geldi. İlköğretimini köyde, orta ve lise öğretimini Şarkışla İmam Hatip Lisesinde 1982 yılında bitirdi. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Rize/Pazar İmam Hatip Lisesinde göreve başladı. 1991 Sivas Zara İmam Hatip Lisesinde görev yaptı. 1994 yılında Sivas/Şarkışla İmam Hatip Lisesine atandı. Halen Şarkışla Şehit Özgür Gencer Anadolu Fen ve Sosyal Bilgiler Proje Okulunda meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ —————————————————————————————- 9
GİRİŞ —————————————————————————————– 13
Kur’an-ı Kerim’in Tarifi ———————————————————— 17
Amacımız ——————————————————————————- 18
Kur’an Muhteşem Bir Gök Sofrasıdır —————————————— 20
Çoraklaşan Gönüllere Kur’an ve Sünnet’in İslam Kardeşliği ———- 26
Eksen Kaymasına Pusula Kur’an ve Sünnet ——————————— 35
BİRİNCİ BÖLÜM
FATİHA SURESİ ————————————————————————– 43
Fatiha Suresi’nin İsimleri ———————————————————- 44
es-Seb‘u’l-Mesânî ne Demektir? ————————————————- 44
İsti’aze Nedir? Niçin Gereklidir? Nasıl Yapılır? —————————- 46
İsti’aze Allah’a Yapılır En Büyük Sığınak Allah’tır ———————— 49
İnsan Şeytanlarının Şerrinden Allah’a Sığınmak ————————– 51
İKİNCİ BÖLÜM
FATİHA SURESİ’NİN TEFSİRİ ——————————————————- 55
Muttakiler Kimdir? —————————————————————— 57
Birinci Ayet: Besmele ve Anlamı ————————————————— 64
Rahman ve Rahim Kelimelerinin Anlamı ———————————— 69
Ailede Şefkat ve Merhamet ——————————————————- 72
Bir Aile Yuvası Nasıl Olmalıdır? ———————————————— 79
İkinci Ayet: Âlemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamd Olsun ——————– 83
Allah’tan Başka Olan Âlem Kaç Tanedir? ———————————— 95
Âlem İki Kısımdır ——————————————————————– 96
Gayb Âlemi (Bilinmeyen Âlem) ————————————————- 96
Şehadet Âlemi (Bilinen Âlem) ————————————————— 97
Bilinenler (Varlar) ——————————————————————- 98
Bilinmeyenler (Yoklar) ————————————————————- 98
Kur’an-ı Kerim’de Rabb’ Kelimesi ———————————————- 98
Şira Nedir? ————————————————————————— 101
Rububiyyet Konusunda Sapıklığa Düşen Kavimlerin Görüşleri —- 102
Nuh (as) ile Kavmi —————————————————————- 102
Hud (as) ile Ad Kavmi ———————————————————— 107
Salih (as) ile Semud Kavmi —————————————————– 110
İbrahim (as) ile Kavmi ve Nemrut ——————————————- 113
Lut (as) ile Kavmi Sedum ——————————————————- 117
Şuayb (as) ile Medyen ve Eyke Kavmi ————————————– 123
Musa (as) ile Firavun ve Hanedanı —————————————— 127
Musa (as)’ın Gösterdiği Deliller (Mucizeler) —————————— 131
Yahudilik ve Hristiyanlık ——————————————————– 139
Cibt ve Tağut Nedir? ————————————————————– 142
Tağutun Başı Beş Tanedir ——————————————————- 143
Cibt ile Tağutun İlişkisi Nedir? ———————————————— 145
Putlar ———————————————————————————- 146
Arap Müşrikleri ——————————————————————— 149
Üçüncü Ayet: Rahmân ve rahîm. ————————————————- 153
Dördüncü Ayet: Din Günü (Ceza Günü) ————————————— 154
Din Nedir? —————————————————————————- 154
Kur’an’da Din Kavramının Kullanılışı ————————————— 157
Şirk Sistemi Tevhid Sistemi —————————————————- 162
Şirk Nedir? Şirkin Çeşitleri —————————————————– 163
Kimler Müşrik Olur? ————————————————————– 165
Din Günü Nedir? ——————————————————————- 169
Bizim Davetimiz Şudur ———————————————————- 181
Beşinci Ayet: Ancak Sana İbadet Eder Ancak Senden Yardım Dileriz — 185
İbadet Nedir? ———————————————————————— 186
Kur’an’da İbadet Kavramının Kullanılışı ———————————– 188
Mescitler —————————————————————————— 199
İslam Dininde Mescidlerin Fonksiyonu ————————————- 202
Kelime-i Tevhid ve Anlamı —————————————————– 214
Kelime-i Tevhid’in Şartları Nelerdir? ————————– 233
Manasını Bilmek ——————————————————————- 233
Şeksiz ve Şüphesiz Olarak Manasını Kabul Etmek ———————- 235
Kelime-i Tevhid’in Manasını Kalbi ve Dili ile Kabul Etmek ——— 236
Hareket, Davranış ve Yaşantıyı َ
Manasına Uygun Düşecek Şekilde Yaşamak ——————————————– 236
Yalanlamayıp Kalbi ve Dili ile Tasdik Etmek —————————– 237
İhlâslı Olmak ———————————————————————— 238 َّ
Kelimesinin Gösterdiği Yolu Sevmek ve Bu
Yolda Yürümek ——————————————————————— 238
Muhammed (sav)’i Resul Bilmek ——————————————— 239 ْ
Kelime-i Şehadet ve Anlamı —————————— 242
Kulluk, İtaat, Tapınma Manasında İbadet ——————————— 243
İbadet Çeşitleri Nelerdir? ——————————————————- 245
Şeytanın Azdırdıkları Kimin Kulu Olurlar? ——————————- 261
“Yalnız Sana İbadet Eder Yalnız Senden Yardım Dileriz” ———— 274
Altıncı Ayet: Bizi Dosdoğru Yola Hidayet Et! ——————————– 278
Yedinci Ayet: “Kendilerine Nimet Verdiklerinin Yoluna İlet, Gazaba
Uğrayanların ve Sapıklarınkine Değil” —————————————— 295
Allah Kimleri Sever? ————————————————————– 296
Allah Kimleri Sevmez? ———————————————————– 301
Yahudiler —————————————————————————– 305
Hristiyanlar ————————————————————————– 306
Âmin Ne Demektir? ————————————————————— 307
KAYNAKÇA —————————————————————————— 311

ÖN SÖZ

“İlahi! Hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize mi’raç ettik, Kitabı’nı kendimize minhac ettik. Biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet, neş’eni duyur hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz, sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize hep erdirdiklerini. Sevdin Habibi’ni, kâinata sevdirdin; Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salât-ü selam, tahiyyat-ü ikram, her türlü ihtiram O’na, O’nun Al-ü Ashab-u etbaına ya Rab!” Elmalılı Merhum Hamdi Yazır’ın bu duasına içtenlikle “ min” diyoruz.

İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, hakkı batıldan ayırt edebilmek, dalaletten hidayete erdirmek için gönderilmiş olan Kur’an’ı Kerim’i anlamak, anlatmak ve hayat nizamı olarak yaşamak, “Ben Müslümanlardanım” diyen herkesin görevidir, sorumluluğudur. Çünkü Kur’an bir mektup olarak tüm insanlığın dalalet ve sapıklıktan kurtarıp hidayet bulması için gönderilmiş olan ilahi bir kitaptır. Gönderiliş amacı ve gayesi insanlara sorumluluğunu bildirmesi, çevresine, muhatabına sorumluluklarını yerine getirmesi hatırlatılmaktadır. Bundan dolayı insanların Kur’an-ı Kerim’i çok iyi anlamaları gerekir. İnsan fıtratı gereği bilmediği veya yanlış ya da eksik bildiklerini doğru yaşayamaz. Bundan dolayı da Kur’an insanlık için bir rehber ve yol haritasıdır. İnsanlarımız Kur’an’ı anlamaya çalışmak yerine başka kanallara ve yollara başvurmakta, ışığı ve aydınlığı başka yerlerde aramaktadır. Bu sapık yollar da insanlarımızı uçuruma sürüklemektedir. Her gün günde kırk defa Allah’tan “bizi doğru yola ilet” diye temennide bulunmalarına rağmen, Allah’ın nurunu kendisine ışık edinemeyenler, elbette ışıksız kalacaklar ve yolun sonunda da kazadan kurtulamayacaklar. Kur’an’ın bir ismi de Nur’dur. İnsanları karanlıklardan aydınlığa ancak bu Nur çıkaracaktır. Kurtuluş reçetesi buradadır. Bu Nur’un çok iyi anlaşılması, anlatılması ve hayat nizamı olarak yaşanması gerekir. Sözlerin en güzeli Allah’ın kelamıdır. Allah güzeldir, güzel olan her şeyi sever. İşte insanlarımız sözlerin en güzelini takıp etmek yerine, hurafelerin peşine düşmekte, onları takip etmekte, hatta hiç sorgulamamaktadır. Rabıta kurduğu şahısların sözlerini güzelleştirme gayretleri içine girmekte, dinin bir emriymiş gibi telakki ederek yayma çaba ve gayretini gütmektedir. “Niçin böyle yapıyorsunuz?” dediğiniz zamanda “irşat görevimi yapıyorum” cevabı ile karşılaşıyorsunuz. Ne kadar çaba ve gayret sarf ederlerse etsinler, güneş balçıkla sıvanmaz. Allah’ın dinine zarar veremezler. Kâfirler istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Zira Hz. Peygamber (sav): “Allah’ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah’ın yaratıklara olan üstünlüğü gibidir.” buyurmuştur.1 Ebu Said bin Mualla (ra) rivayet ediyor: “Bir defasında namaz kılıyordum. Resulullah (sav) beni çağırdı. Cevap veremedim ve ‘Ya Resulallah, namaz kılmakta idim, onun için size cevap veremedim’ dedim. Resulullah (sav), ‘Allah’u Teâlâ: Allah ve Resulü davet ettiği zaman, ona uyun’ buyurmuyor mu?’ dedi. Sonra da ‘Mescitten çıkmadan önce sana Kur’an’da en büyük surenin ne olduğunu öğreteyim mi?’ diye sordu ve elimden tuttu. Mescitten çıkarken, ‘Ya Resulallah, bana Kur’an’daki en büyük surenin ne olduğunu öğretecektiniz’ dedim. Resulullah (sav), “ ِّ ُ ِب ْد َم ْ حل َ َ ا ِمني َ َال ع ْ ِّ ال َب ر’ O sure yedi ayet ve bana verilen büyük Kur’an’dır.’ buyurdu.”2 İşte bizim çaba, gayretimiz ve amacımız Allah’ın en üstün kelamı olan: “Andolsun ki biz sana (namazın her rekâtında) tekrarlanan yedi (âyet-i kerîme)’yi ve şu büyük Kur’ân’ı verdik”3 dediği Fatiha suresini iyi anlamak ve anlatmaktır. Çünkü günde kırk defa namazlarda tekrar edilen bu surenin iyi anlaşıldığı kanaatinde değiliz. Amacımız namazda tekrar edilen Fatiha’nın ve Kur’an’ın iyi anlaşılmasını sağlamak, verilmek istenen mesajlardan kendimize pay çıkarmasını bilmektir.

Bünyamin ŞİMŞEK

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

Bebhome Kahve

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur