Bu Ülkeden Gitmek

H. Ilksen Mavituna, Gözde Kazaz

Yeni Türkiye’nin göç iklimini buradakiler ve oradakiler anlatıyor. “Gurbetçi” ailesiyle birlikte 1980’li yıllarda “sıla”ya kesin dönüş yapan Zümrüt, otuz küsur sene sonra, 10 yaşındaki…

Hastalık, Sağlık ve Toplum

Reşat Açıkgöz

Hastalık ve sağlık hayatımızın merkezinde yer alırlar. Her ikisi temelde kültürel değerlerle yakından ilgili olduğu ve toplumsal koşullara göre farklı çehrelere büründüğü için ikisinin…

Neden Çalışalım ki?

Kolektif

Farklı yaklaşımlar üzerinden çalışma meselesini ele alan Neden Çalışalım ki? alternatif bir toplumun olanaklarını inceleyen yazar ve sanatçıların makale ve illüstrasyonlarından oluşuyor. Çalışma kavramının…

Sınırsız

Gündüz Vassaf

“Gündüz Vassaf’ın kitaplarıyla tanışmamla birlikte (…) bir deneme yazarının her yazdığı ile aslında kendisini sorguladığı gerçeğinin bilincine en somut biçimde vardım. Bu arada Vassaf’ın…

Başka Dünyaların Çocukları

Jeremy Seabrook

Üçüncü Dünya ülkelerindeki çocuk işçilerin hâli, bundan iki yüzyıl önce yurtlarından zorla kaçırılan köle akranlarınınkinden pek farklı değil: ‘Ecel tezgâhlarında’ karın tokluğuna tükeniyor, sakatlanıyor,…

Antik Uygarlıkların Tarım Sosyolojisi

Max Weber

Modern sosyolojinin kurucularından biri sayılan ve sosyolojik yöntemi yetkinleştiren Max Weber’in iktisatçı, hukukçu ve tarihçi yönü zaman zaman göz ardı edilmiş, görüşleri ‘idealist’ diye…

Nasıl Düşünürüz?

John Dewey

Feribot iskeleye yanaşırken ucundaki uzun demir gözünüze ‘çarpıyor’. Bu da nedir? Zihninize ‘fikirler’ akın ediyor: Belki bir bayrak direği (fazla alçak)? Belki de bir…

Cinsiyetin Ontolojisi

Carrie Hull

Kadın kıyafetleri giyen erkekler, ameliyatla erkek olan kadınlar, cinsiyeti doğduğunda atanan bebekler, ne erkek ne kadın bireyler, akışkan cinsiyetler ve başkaldıran, ele avuca sığmaz…

Toplumsal Sınıflar Birbirine Ne Borçludur?

William Graham Sumner

Birey ile toplum arasındaki karmaşık ilişkiler ağı öteden beri düşünürlerin ilgisini çekmiştir. Terazinin bir kefesinin diğeri karşısında ağırlık kazandığı anlar, birini diğerine karşı savunma…

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellikler

Elsa Dorlin

Feminizm dalga dalga yayılıyor. Her yeni dalga yeni bir devrimi de beraberinde getiriyor. Peki, erkek egemen toplumların kıyılarını aşındıran bu devrimci dalgalar bugüne kadar…

Bilim ve Bilgi Sosyolojisi

Michael Mulkay

Bilimsel bilgi ne ölçüde sosyal hayatın bir ürünüdür? Bilimin vardığı sonuçlar, bilim insanlarının içinde yaşadıkları toplumlardan, onların önyargılarından, duygularından, beklentilerinden ve dünyaya bakışlarından bağımsız…