Aydınlanma Filozofları Locke – Hume ve Berkeley

Gerald Hanratty

Gerald Hanratty bu eserinde, aydınlanma düşüncesinin John Locke tarafından başlatıldığını ve bu filozofun, kendisinden sonra gelen çeşitli düşünce akımlarına etki ettiğini ifade etmektedir. John…