İns-ü Cin Krallığı – Kehanet Bekçileri

Murat Aydın

Aslında her şey bir soruyla başlamıştı. “Tekrar Süleyman gibi birisi gelecek miydi dünyaya? Cinler, Zülkarneyn ve Süleyman’dan sonra yeniden insanın emrinde olacaklar mıydı?” Merak…

Tarih Okuyorum

Ahmed Refik, Tahsin Yıldırım

İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler itiraz edemezler. Cenap Şehabeddin Ahmet Refik, popüler tarihçiliğin öncü isimlerinden biridir. Gerek anlatımındaki romansı üslup ve akıcılıkla,…

Kadın Sultanlar / Osmanlı Sarayında

Sibel Eraslan

Oba’dan Saray’a, savaştan barışa, fetihten çöküşe, sevinci ve hüzünleriyle, iktidarın gölgesindeki kadınların; o inanılması zor hayatlarından sayfalar, hatıralar…”Kadın Sultanlar”; altı yüz yıllık Osmanlı tarihinde,…

Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı?

Johns Mool

Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilginin ardından, Avrupanın önündeki en büyük mesele Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasıydı. Anadolu topraklarını ne yapacaklarını tartıştıkları Londra Konferansı’nda kitabın yazarı olan İngiliz…

Mutlakiyetten Meşrutiyete II. Abdülhamid ve Jön Türkler

Necmettin Alkan

II. Abdülhamid’in hükümdarlık yılları, gerek Osmanlı gerekse Avrupa tarihinin en kritik olaylarının ve hesaplaşmalarının yaşandığı bir süreçtir. Başta Meşrutiyet olmak üzere modern özgürlükçü fikirleri…