Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Facebook’ta Beğen

Osman Gazi’den Vahdettin’e Osmanlı Kronolojik Tarihi

Ayhan Buz

Osman Gazi’den Vahdettin’e Osmanlı Kronolojik Tarihi

osmangazidenvahdettinekronolo-neden-kitap-kapak

1299 yılında, Anadolu’daki diğer beyliklere galebe gelerek Osmanlı Beyliği’ni kuran Osman Bey, asırlar sürecek bir iktidarın tohumlarını attığının farkında mıydı acaba!
Osmanlı hanedanı, 36 padişahla toplam 623 sene hüküm sürmüştür. Yükseliş devrinde, üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu, dünya tarihini yönlendirmiş ve toplumlar üzerinde derin izler bırakmıştır.
Tarihte böylesine etkin bir yere sahip olan bu imparatorluk, hükümranlarının hayatıyla da ilgi çekmektedir.
Başta Bey diye hitap edilen hükümdarlar, 1383’ten sonra Sultan, 1517’den sonra ise, buna ek olarak Halife unvanını almışlardır. Osmanlı
sultanlarının hayatları, hüküm sürdükleri imparatorluk kadar renkli ve ilgi çekicidir.
Elinizdeki kitap, Osman Gazi’den Vahdettin’e Osmanlı’nın öyküsünü anlatıyor.

İÇİNDEKİLER
OSMAN GAZİ
ORHAN GAZt
I. MURAD (Hüdavendigar)
II. BAYEZİD HAN (Yıldırım).
I. MEHMED HAN   .
II. MURAD HAN
II. MEHMED (Fatih)   .
II. BAYEZİD
I. SELİM (Yavuz)
I. SÜLEYMAN (Kanuni)
II. SELİM HAN    .
III. MURAD HAN   .
III. MEHMED HAN
I. AHMED HAN.
I. MUSTAFA HAN  .
II. OSMAN (Genç)   .
IV. MURAD HAN   .
İBRAHİM HAN (Deli)
IV. MEHMED HAN
II. SÜLEYMAN HAN
II. AHMED HAN
II. MUSTAFA HAN
III AHMED HAN   .
I. MAHMUD HAN   .
III OSMAN HAN
III. MUSTAFA HAN.
I. ABDÜLHAMÎD
III. SELİM HAN
IV.  MUSTAFA HAN
II. MAHMUD HAN .
ABDÜLMECİD HAN    .
ABDÜLAZİZ HAN   .
V. MURAD HAN
II. ABDÜLHAMİD HAN.
MEHMED REŞAT HAN   .
VAHDETTİN HAN

OSMAN GAZİ
Babası       : Ertuğrul Gazi
Doğumu   : I258 Vefatı       : 1326
Saltanatı   ; 12991326 (27 yıl)
Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi ( 1258 1326), 1258’de, Söğüt’te doğdu. Babası Ertğrul Gazi, annesi Hayme Hatun’dur.
1281’de, 23 yaşındayken Kayı Boyu’nun yönetimini üstlenen Osman Gazi, ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmaktaki becerisiyle ün kazandı. Aşiretin ileri gelenlerinden, Ömer Bey’in kızı Mal Hatun ile evlendi; bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti’nin basına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu.
Küçük yaştan itibaren İslam ilimlerini öğrenen Osman Gazi, ayrıca mükemmel bir askeri talim ve terbiye gördü. 1277′ de Anadolu’ nun İslamlaştırılip, Türkleşmesi faaliyetine katılan gönül sultanlarından ve ahilerden biri olan Şeyh Edebali’ nin kızı ile evlendi. Babası Ertuğrul Gazi’nin 1281’de vefatı üzerine bey seçilip iradeyi ele aldı..
Osman Bey, Kayıların başına geçince Söğüt’ü kendisine merkez yaparak Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Aykut Alp ve Konur Alp gibi beylerle Bizans’ a karşı fetihlere girişti. 1285′ de Karaca Hisarı fethetti. 1288′ de İnegöl ve Karacahisar tekfurlarının kuvvetlerini Ekizce’ de bozguna uğrattı. Bu savaşta Osman Gazi’ nin kardeşi Sanı Batu şehid oldu.
Osmanlıların daha sonra Karacahisari Taraklı ve Göynük’ ü elde etmesi üzerine, bölge tekfurları ittifak ederek Osman Gazi’yi bir düğün münasebetiyle öldürmek İstediler. Dostu Harmankaya hakimi Köse Mihal (ki daha sonra İslamiyet’i kabul ederek Mihal Gazi adını almıştır)’in haber vermesi ile vaziyeti öğrenen Osman Gazi süratle harekete geçerek Bilecik ve Yarhisar’ı zabt etti. Gelini ele geçirerek Nilüfer adını verip, oğlu Orhan Gazi ile nikahladı.
1299*da Türkiye Selçuklu sultanlığındaki iktidar boşluğundan faydalanan Osman Gazi İstiklalini ilan etti. 1301′ de Yenişehir’i alarak İznik ve Bursa’nın fethinin yolunu açtı. Bursa, Kite ve Atranos tekfurlarının kuvvetlerini Koyunhisar mevkiinde bozguna uğrattı. Bu zaferden sonra Kestel, Kite ve Ulubat kaleleri Osmanlıların eline geçti.
1308′ de İznik’ in en mühim ileri karakolu olan Karahisar ele geçirildi. Böylece İznikİzmit karayolu Türklerin hakimiyetine girmiş oldu. Osman Bey artık başta Bursa olmak üzere İznik ve İzmit in zabtını ilk hedef olarak görüyordu. 1314 yılında başlayan Bursa kuşatması, 10 senden fazla sürdü. 1324′ de hastalanan Osman Bey, kumandayı oğlu Orhan’ a devretti.
Osman Gazi, oğlu Bursa’yı fethettiği sırada vefat etti (1326). Naaşı Bursa’ya götürülerek Gümüşlü Künbete defin edildi.
Osman Gazi, az sayıdaki aşiret kuvvetleriyle Bizans ordusunu ve tekfurlarım üst üste mağlup edip zaferler kazanarak dünyanın en uzun ömürlü hanedanım ve en büyük devletlerinden birini kurdu. Bir taraftan fetihlere devam ederken, diğer taraftan devlet teşkilatının müesseselerini mükemmel bir şekilde kurmaya ve sistemleştirmeye çalıştı. Sultan Osman Gazi ( 1284 1326) yıllan arasında Osmanlı Devleti’ni idare etti. Babası Ertuğrul Gazi’nin vefatından sonra, gözü pekliği ve mertliği, ahlakı ve meziyetleri ile aşiret, kavim ve kabileye baş olacak liderlik vasfına sahip olduğu için bu göreve getirildi. Cesareti ve kahramanlığı yüzünden ona “Kara Osman Bey” lakabı takılmıştı. ” Oğuzname”de kahramanlara “Karaların karası” diye atıfta bulunulur.
Ata binmekte ve her türlü silahı kullanmakta çok üstündü. Devlet işlerini daima dikkatle planlar ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmazdı. Bu da O’nun daima başarılı olmasını sağlardı.
Çok cömertti, sofrasına hiç ayırım yapmadan, çevresindeki herkesi davet ederdi.
Osman Gazi uzun boylu idi. Yassı göğüslü, boynu uzundu. Kollan dizlerine kadar gelirdi. Davudi sesi vardı. Açık sözlü idi. İkna edici konuşurdu ve sevimli idi. Kalın kaşlıydı. Koyu ela gözleri vardı. Koç burunlu, yuvarlak yüzü ve seyrek bir sakalı vardı. Bıyıklan bahadırane idi. Dişleri iri, pes sesi arslanınkini andırırdı. Peygamberin sahabelerininki gibi beyaz çatma kumaştan burma sank takardı. Kaftanının yakası boldu. Kıyafetlerini giydiğinin ertesi günü yoksullara verirdi. 1 Akçe’lik İlk vergiyi koyduğu kaynaklarda kayıtlıdır.
Söğüt’te temelleri atılan, 600 yıl süreyle üç kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, 1326’da Bursa’da nıkris (gut) hastalığından vefat etti.

….

Yayım tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  • Kitap AdıOsman Gazi'den Vahdettin'e Osmanlı Kronolojik Tarihi
  • Sayfa Sayısı240
  • YazarAyhan Buz
  • ISBN9752541224
  • Boyutlar, Kapak 13,5x21 cm, Ciltli
  • YayıneviNeden Kitap / 2006

Yazarın Diğer Kitapları

Yazarın Diğer Kitapları

PaintCV.netOkudunuz mu?

Rastgele Kitap Getir Son Girilenleri Getir

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

Oynat Durdur
Vimeo Fragman Vimeo Durdur