Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Pratik Tekniklerle Ruhsal Güçlerinizi Geliştirin
Pratik Tekniklerle Ruhsal Güçlerinizi Geliştirin

Pratik Tekniklerle Ruhsal Güçlerinizi Geliştirin

Metin Oktay Albasan

En şüpheci olanımız bile, hayatında bir kez olsun olağan dışı bir olayla karşı karşıya kalmış, duyular dışı algılamanın herhangi bir dalını deneyimlemiştir. Telepati, Telekinezi,…

En şüpheci olanımız bile, hayatında bir kez olsun olağan dışı bir olayla karşı karşıya kalmış, duyular dışı algılamanın herhangi bir dalını deneyimlemiştir. Telepati, Telekinezi, Ruhsal Şifa, Durugörü, Duruişiti, Astral Seyahat vs… Hiçbir şey yaşamamışsa, rüyaları çıkmış, gelen telefonun kimden geldiğini tahmin etmiştir. Bunlar da parapsikolojinin inceleme alanına dahildir.

Genellikle halk arasında “Altıncı Duyu” olarak bilinen gizli ruhsal güçlerimiz, hepimizin içinde potansiyel olarak bulunmaktadır. Bu yeteneklerimizin farkına varmak, geliştirmek, yaşam kalitemizi yükseltir. Gelişmemiş durumda olan, günlük hayatımızda değişik şekillerde karşımıza çıkan ve çoğunlukla da tanımlamakta güçlük çektiğimiz bu yeteneklerimizi, uygun teknik ve pratiklerle geliştirebiliriz. Çünkü bizler, bedenli halimizle ruhsal yeteneklerimizin ancak %10’unu kullanabilmekteyiz.

Bu kitap, bilimsel tekniklerle, içimizdeki gizli kalmış yetenekleri açığa çıkaracak ve bizlere, bundan böyle daha bilinçli ve daha kaliteli bir yaşam armağan edecek…

***

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ     9

GİRİŞ     13
Ruhumuzdaki Sınırsız Güçler     13
Duyular Dışı Algılama Nedir, Ne değildir!     17

DERS BİR
Gevşeme-Nefes Teknikleri ve Konsantrasyon     29
Nefes Almak ve Vermek     29
Gevşeme Egzersizleri     31
Derinleştirilmiş Gevşeme     36
Konsantrasyon Çalışmaları     41

DERS İKİ
TELEPATİ     45
Telepati Nedir?     45
Telepatinin Geçmişi     46
Telepati Deneyimleri     48
Telepatik Yetenek Testi ve Değerlendirilmesi     52
Telepatik Çizimler Testi ve Değerlendirilmesi     54
Grup Telepatisi ve Testin Değerlendirilmesi     55
Doğrudan- Dolaylı Temasla ve Temassız Telepati     58
Bir Başka Telepatik Deney     58
Sonuç     6I

DERS ÜÇ
DURU-GÖRÜ     63
Duru-görü Nedir?     63
Duru-görünün Geçmişi     64
Duru-görü Örnekleri     66
Türkiye’de Tanık Olunan Duru-görü Olayları     70
Duru-görü Yeteneğinin Geliştirilmesi     78
Duru-görü Çalışmaları     79

DERS DÖRT
PSİKOMETRİ     85
Psikometri Nedir?     8S
Psikometrinin Geçmişi     86
Teorik Temeller     88
Pratik Uygulamalar     89
Bir Başka Deney     91
Toplu Denemeler     93
Dikkat Edilecek Hususlar     94

DERS BEŞ
PSİKOKİNEZİ (TELEKİNEZİ)     97
Psikokinezi Nedir?     97
Psikokinezinin Geçmişi kokinetik (Telekinetik) Olaylar 98 Psikokinetik (Telekinetik) Olaylar     100
Pratik Uygulamalar     115

DERS ALTI
HİPNOZ     123
Hipnoz Nedir?     123
Hipnozun Geçmişi     125
Hipnotizmanın Mekanikleri     127
Kendi Kendine Hipnotizma     134

DERS YEDİ
ASTRAL SEYAHAT     141
Astral Beden     141
Astral Seyahate Hazırlık     142
Astral Seyahat Pratikleri     150
Astraldeki Varlıklar ve Korku     158
Astral Seyahatte Ustalaşmak     167

DERS SEKİZ
RUHSAL ŞİFA     175
Ruhsal Şifa Nedir?     175
Ruhsal Şifanın Geçmişi     178
Ruhsal Şifa Çeşitleri     179
Manyetik Tedavi     180
Manyetik Tedavide Polarite Nasıl Çalışır?     182
Ruhsal Tedavi     184
Uzaktan Tedavi     187
Tanınmış Ruhsal Şifacılar     193
Pratik Uygulamalar     203

DERS DOKUZ
MEDYUMLUK     207
Medyum Nedir?     207
Medyumluğun Geçmişi     209
Medyumluğun Teorik Temelleri     210
Medyumluk Deneyimleri     212
Medyum Adaylarına Tavsiyeler     214
Pratik Uygulamalar     21S

DERS ON
BEŞERİ AURA VE RENKLERİ     217
Beşeri Aura Nedir?     217
Tarihçe     222
Teorik Temeller     224
Auranın Renkleri     224
Pratik Uygulama – Aurayı Görmek     235

DERS ONBİR
RADYESTEZİ     241
Radyestezi Nedir?     241
Radyestezinin Geçmişi     242
Uzaktan Radyestezi     245
Radyestezi Araçları     249
Çatal Çubuğun Kullanılması     251
Sarkacın Kullanılması     252

SONSÖZ     257
KAYNAKÇA     260

ÖNSÖZ

Ruhsal Güçlerimizi ortaya çıkarıp onlara hâkim olmadan önce şu uyarıyı yapmakta yarar görüyoruz: Gereksinme duyduğunuz şey, esas olarak, SABIR ve SEBATTIR. Eğer Ruhsal Güçleri Geliştirme deneylerini hemen ve zahmetsiz öğrenmeye izin veren harika bir formül bulacağınızı sanıyorsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Ruhsal Güçleri Geliştirme’de harika formül yoktur; bu güçlerin öğrenilmesi o kadar kolay olsaydı, herkes onu çoktan yaşamında uygulamış olurdu.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, doğru şekilde uygulandığında, bu alandaki sonuçları daha iyi hale getirmeye yardım edecek olan metottur. Ruhsal yeteneklerinizin nasıl ve ne için çalıştığını genel bilgisine sahip olabilirsiniz, ama başarınız her şeyin sonunda sabır ve çabanıza bağlı olacaktır.

Hepimizde, pek araştırılmamakla beraber, Duyular Dışı Algıma yeteneği mevcuttur; biz burada, sadece bu gizli gücün uyandırılması ve en iyi verimi sağlama konusuyla ilgileneceğiz. Ruhsal yetenekleri yazı yazma yeteneğiyle karşılaştırabiliriz; bu yetenekler, okuma-yazma öğrenme gibi doğuştan bir potansiyele denktir. Bu öyle gizli bir güçtür ki, kurallara bağlı olarak istenen zamanda bize yardım eder. Ama bazı çocuklar kendi yeteneklerini araştırıp bulma olanağına sahip değillerdir. Kimi çocuk daha okula gitmeden alfabeyi söker, kimi bütün bir yılın sonunda ancak başarılı olur.

Eğer ruhsal bir yeteneğini kullanmak için belli bir şuur seviyesine sahip olmak gerektiği doğru ise, buna sevinmeliyiz. Duyular Dışı Algılama, o halde, bile bile kötülük yolunda kullanılamayacak ve sadece insanlara hizmet yolunda kullanılacak ilk bilimsel keşif olacaktır.

Duyular Dışı Algılama yeteneğine sahip olmakla ilgili başlıca buluşlar şu üç temel koşulla özetlenebilir:

1)  Belirli bir şuur seviyesine ulaşmak,
2)  Duyular-dışı yeteneği olduğuna inanmak,
3)  Deney anında özel bir ruh halinde bulunmak.

Bu hipotezin, bir esasa sahip olduğuna inandıracak belirli bilgiler vardır. Örneğin, öfkelendiğimiz ve ruhsal sükûnetimizi tehlikeye sokan anarşik fikir dalgasına gömüldüğümüz zaman, duyular-dışı yeteneklerimizi kullanamayız.

Bütün ezoterik doktrinler. Duyular Dışı Algılama’nın, belirli bir manevi seviyede bulunmadan kullanılamayacağı gerçeği üzerinde ısrarla dururlar. Bazı ekoller, ruhsal yeteneklerin uygulanması ile yetinmeyip, öğrencilerini, manevi tekâmül ve spiritüel tecrübeyi araştırmaya zorlar.

Örneğin, Yoga’da şu olgu üzerinde durulur; ağır ağır yürüyen her aşamada iyi bir yönelim, kurallarının gözlemi, başlangıçta başarının ilk ve esaslı şartını teşkil eder. Bu kurallar kötü alışkanlıkların itilmesi, iyi alışkanlıkların gelişmesini içerir. Yalan söylemek, çalmak, başkasına acı çektirmek olamaz; her vesileyle ruhun sükûneti korunmalıdır; sabırlı ve iyi niyetli olunmalıdır; sadece gerekli besinler yenmelidir; zihnin arındırılması töreni yerine getirilmelidir.

Zihin kudreti birçok şekillerde kullanılabilir. Hayatın amacına ilişkin bilgiden yoksun olunduğunda, zihinsel yetenekler, başkalarına zarar vermek amacıyla negatif bir tarzda yöneltilebilir. Fakat zihni kudretleri bu şekilde istismar etmek, bunu uygulayan kimseyi en sonunda mahveder. (‘Geri Dönüş Şoku’ dediğimiz prensip işler.)

Sonuç olarak ruhsal yeteneklerimizi geliştirmek için yaptığımız deneylerde başarıya ulaşmak ve bu yeteneklerimizi kendi dışımızdakilere hizmet arzusuyla kullanmak, bir yeterlilik işidir. Bu yeterliliğe ulaşamamış olmamızın nedenlerini kendi bilgisizliğimizden ve tekâmül seviyemizden başka bir yerde aramamalıyız. Egoistçe amaçlarla, başkalarının iyi niyetini kullanmak, şan ve şöhret elde etmek, dahası ekonomik bir çıkar kaynağı haline getirmek için Duyular Dışı Algılama pratiklerine girişeceklerin başarıya ulaşması mümkün değildir.

Ruhsal güçlerin gelişmesini belirli bir sınırdan sonra zorlamak da doğru değildir; aksine yeteneklerimizde derinleşmenin ağır (tedrici) tempoda olması daha yararlı olacaktır. Bu yetenekleri geliştirmek için gerekli olan sakinlik ve iç huzur da çok önemlidir.

İlk başta da ifade ettiğimiz gibi, eğer sabır ve çaba ile bu iki değeri elde edersek; telepati, duru-görü, psikometri, medyumluk, astral seyahat vb. derslerimizde başarılı oluruz.

İçinizdeki ışık rehberiniz olsun!…

Metin Oktay Albasan

GİRİŞ

RUHUMUZDAKİ SINIRSIZ GÜÇLER

Teknolojinin hızla gelişmesiyle, âdeta sessiz sedasız bir yeni devrim oldu ve insanların dikkati, içsel deneyim evrenine dalmak için dıştaki ilişkiler dünyasından koptu.

Bunun kanıtlarını; gizli bilimlere, büyüye, her türlü meditasyona ve şuurun çeşitli ‘ikinci hali’ ile deneylere giderek artan ilgi içinde buluyoruz. Ayrıca, eski gizli öğreti ve geleneklerin şekilciliğinden uzaklaşmak amacıyla da çaba gösterilmektedir. Bu eğilim; yeni bakış açılarına, meydan okumalara ve buna bağlı olarak yeni felsefi akımların yayılmasına sebep olmaktadır.

Çağımız; yeni teknikler, atomik enerji, nükleer enerji ve uzay araştırmalarının ivme kazandığı bir devirdir. Bununla beraber, görünenin ötesinde, kendi payına hızla yaygınlaşan ve işlenen, insanın ruhundaki gizli yeteneklerin incelenmesi ve geliştirmesiyle ilgili yeni metotlar, geleceğimize çok özel anlamlar katacaktır.

Özellikle, ruhun özel bir hali olan trans halindeyken in-

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_ActolyeQDCABanner_Affinity_Multi_Banner_1x1_ActolyeQDCABanner_OSD0003CEJ
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_ActolyeQDCABanner_Affinity_Multi_Banner_1x1_ActolyeQDCABanner_OSD0003CEJ

“Pratik Tekniklerle Ruhsal Güçlerinizi Geliştirin” için 3 yanıt

  1. Bende duru görü oluyor zamanda duru genelde saniyelik vizyon resim ama bazen net bazen net değil bu olaylar ya o gün olduktan sonra oluyor yada geçmişte yada gelecek zamanda

  2. konyalı kadir kapıcı bendeniz medyum keto ile görüşürdüm benden haber almış değil görüşürdük bende duru görü yeteneği var doğal afetleri önceden görüyorum sadece ve depremleri hissediyorum sacede fesimde depremden haber almak için takip edenler oluyor o kadar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur