Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Seküler Bilimin Tanrıları
Seküler Bilimin Tanrıları

Seküler Bilimin Tanrıları

Furkan Aydıner

Kainatın kim tarafından, nasıl ve niçin yaratıldığı en baştan beri insanların zihnini meşgul eden, varoluşla ilgili sorular. Herkesi ilgilendiren bu soruları son dönemde kendi…

Kainatın kim tarafından, nasıl ve niçin yaratıldığı en baştan beri insanların zihnini meşgul eden, varoluşla ilgili sorular. Herkesi ilgilendiren bu soruları son dönemde kendi kutsallarını oluşturan seküler bilim adamları cevaplıyor.

Türkiye’de de çok satan yazarlar listesinde görmeye alıştığımız bu bilim adamları eserleriyle, dini inançları sorgulayıp, açıkça ateizm propagandası yapıyor.

“Seküler Bilimin Tanrıları” bu noktada bilimsel verileri kullanarak bu kitapları sorguluyor ve seküler bilim adamlarının önyargılarını ortaya çıkardığı gibi, inançlı bir bilimin imkânlarını da gösteriyor.

Sekülerleşen zihinlerimizi sorgulamaya hazır mısınız?

***

Giriş

2010 MAYIS SONU BİR DİZİ konferans için Uzakdoğu’ya gitmiştim. Japonya’da iken gazetelerden Craig Venter’in sentetik hücre yaptığı haberini okuyunca heyecanlandım doğrusu. Bu CNN dahil birçok haber sitesinde ilk haber olarak verilmişti. Filozoflar, teologlar ve ahlak bilimcileri bu haberin olası sonuçlarını tartışıyordu. Çok geçmeden Amerikalı ateist dostumdan bir mesaj aldım. “Ateist olmaya hazır mısın?” başlığını taşıyan mesaj şöyle devam ediyordu:

“Kur’an’ın sinekle ilgili bir ayetine dayanarak insanlar canlının bir tek hücresini bile yapamaz, demiştin. Eğer hücreyi yaparlarsa Kur’an’ın ilgili ayetini çürütmüş olurlar. Kur’an’ın bütün ayetlerini Tanrı’nın sözleri kabul ettiğin için bu ayetlerden birinin dahi yanlışlanması mümkün değil senin için… Craig Venter sentetik hücre yaptığına göre ateist olmaya hazırsındır herhalde?”

Thomas

Bilim adına dinsizliğe yapılan bu davet yeni değil. Aydınlanmadan beri devam ediyor. Şimdiye kadar yüz milyonlarca insan seküler bilimin telkinleriyle imanını kaybetti. Öyle ki, günümüz Batı üniversitelerinde “gerçek” bilim adamı olmanın ölçütlerinden biri, dinî öğretilerden arınmış olmaktır. Halkın durumu daha da vahim. Bir zamanlar Hıristiyan kulübü dediğimiz AB ülkelerinin çoğunda ateistlerin oranı yüzde 50’yi aşmış. Seküler bilim ve dinsiz felsefeden beslenen inkâr düşüncesi dünyanın dört bir yanına ulaşmış. Herkesi ve her kesimi etkisi altına almış.

O halde ne yapmalı? Bilimi tamamen ret mi etmeliyiz? Bilimle uğraşmaktan vaz mı geçmeliyiz? Elbette hayır. Aslında bilimde bizatihi bir problem yok. Hatta gerçek bilim, insanın Rabbini daha iyi tanımasına vesile olur. Problem objektif olarak takdim edilen Batının seküler biliminde. Dinlerin kutsalını reddeden bu bilim, kendi kutsalını satır arasında telkin ediyor. İnsanları tesadüf, esbab (sebepler) ve tabiat tanrılarına yönlendiriyor. Ancak bunu çok sinsice yaptığı için dindar entelektüeller bile yapılanları çoğunlukla farkedemiyor. Allah’a iman ettiği halde, seküler bilimin öğretileriyle yetişmiş birçok insan Allah’ın bazı icraatlarını bilmeden sözkonusu tanrılara atfediyor.

Elinizdeki kitap bilimsel öğreti içine serpiştirilmiş “Seküler Bilimin Tanrıları”nı farketmeniz için kaleme alındı. Ateist bilim adamlarının bize yutturmaya çalıştığı bilimsel hakikatlerle “bilimsel hurafeleri” ayrıştırmaya çalışıyor. Seküler bilimin kutsal ineklerini deşifre ediyor. Batıdan aldığımız “çeviri bilim’’ içinde saklı seküler inancın kodlarını çözüyor. Çocuklarımıza okutulan ders kitaplarında verilen “üç tanrılı” inancın Hıristiyanlıktaki teslisten bile tehlikeli olduğunu gösteriyor. Stephan Hawking gibi deha seviyesindeki bilim adamlarının nasıl bariz gerçekleri göremeyecek kadar kör olduklarını anlatıyor. “İman gözlüğü”yle gerçek bilimin keşiflerini kullanarak kâinatı kitap gibi okumanın nasıl mümkün olduğunu örneklerle ortaya koyuyor. Üç tanrılı bilimin kâinatta gördüğümüz herşeyi tabiat, tesadüf ve sebeplere havale ettiğini gözler önüne seriyor. Yorumlarıyla Allah’ı inkâr eden bilim adamlarının çalışmalarıyla “akıl gözü”ne Allah’ı nasıl gösterdiklerini anlatıyor.

Bu kitaptaki derin konular, bilimsel bir dil yerine, roman gibi okuyacağınız akıcı bir üslupla yazıldı. Kitabın her bir bölümü, bir kilisede tanıştığımız Thomas’la yaptığımız çetin tartışmalardan sonra kaleme alındı. Kitaptaki bilgiler kurgu eseri değil, önceleri Hıristiyan olan, ancak üniversiteye gidince seküler bilim adamlarının soru ve şüpheleri karşısında pes edip ateist olan Thomas’la yapılan konuşmaların meyvesi. Thomas bilimle imanını kaybetmekle kalmamış, seküler teslisin halis bir şakirdi olmuştu. Seküler bilimin öğretilerini diğer insanlara ulaştırmayı kendine vazife edinmişti. Beni dinin öğretileriyle aldanmış zavallı biri olarak gördüğü için, sözümona bilimsel gerçekleri anlatıp, ateist yapmaya çalışıyordu. Sonuç? Elinizdeki kitap.

~

Bu kitabı okumalı mısınız?

Lütfen aşağıdaki çoktan seçmeli soruları, her soru için tek bir şık işaretleyerek cevapladıktan sonra son sayfadaki değerlendirme notuna bakıp bu kitabı okumanıza gerek olup olmadığına karar veriniz.

(1) Organik büyüyen meyve ve sebzeler için “doğal” sözünü ne sıklıkta kullanıyorsunuz?
a.  Çok sıklıkla.
b.  Bazen.
c.  Çok ender.
d.  Hiçbir zaman.

(2) Stephan Hawking gibi meşhur bir bilim adamının Allah’ın varlığını inkâr eden bir kitap yazdığını duyduğunuzda ne kadar etkilenirsiniz?
a.  Çok aşırı etkilenirim.
b.  Çok etkilenerim.
c.  Biraz etkilenirim.
d.  Hiç etkilenmem.

(3) Güzel bir çiçek gördüğünüzde ne dersiniz?
a.  Hiçbir şey demem.
b.  Ne kadar güzel derim.
c. Maşaallah ne kadar güzel derim.
d. Ne güzel yapılmıştır derim.

(4) Beklenmedik başarıyı elde ettiğinizde “Şansım/talihim yaver gitti”, başarısız olunca da “hiç şansım/talihim yok”, gibi ifadeleri ne sıklıkta kullanıyorsunuz?
a.  Çok sıklıkla.
b.  Bazen.
c.  Çok ender.
d.  Hiçbir zaman.

(5) Allah’ın mucizelerini ne sıklıkta görüyorsunuz?
a.  Hiçbir zaman.
b.  Çok ender.
c.  Bazen.
d.  Çok sıklıkla.

(6) Elma nereden geliyor?
a.  Doğal süreç sonucunda oluşan ağaçtan.
b.  Allah’ın yarattığı evrim sürecinde oluşan ağaçtan.
c.  Allah’ın yarattığı meyve fabrikası olan ağaçtan.
d.  Doğrudan doğruya Allah’ın kudretinden, ağaç sadece görüntüsel bir araçtır (perdedir).

(7) Çok sevdiğiniz bir hediye aldığınızda kime teşekkür edersiniz?
a.  Sadece hediye veren kişiye.
b.  Öncelikle hediyeyi verene, sonra da Allah’a.
c.  Sadece Allah’a.
d.  Öncelikle Allah’a sonra hediyeyi veren kişiye.

(8) Ne kadar sıklıkla Allah’ın özel hediye ve iltifatına mazhar olduğunuzu hissediyor/düşünüyorsunuz?
a.  Hiçbir zaman.
b.  Çok ender.
c.  Bazen.
d.  Her gün.

(9) Ciddi bir sorununuz olduğunda nasıl çözmeye çalışırsınız?
a.  Kimseden yardım istemeden kendim çözerim.
b.  Güvendiğim insanlardan yardım isterim.
c.  Hiçkimse yardım edemezse, Allah’a dua ederim.
d.  Öncelikle Allah’a dua ederim, sonra üstüme düşeni yaparım.

(10) Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan?
a.  Allah önce tavuğu yarattı, yumurta tavuktan çıkar.
b.  Allah önce yumurtayı yarattı, tavuk yumurtadan çıkar.
c.  İkisi de birbirinden çıkar.
d.  Hiçbiri.

(11) Yemek için mi yaşıyoruz yoksa yaşamak için mi yiyiyoruz?
a.  Yemek için yaşıyoruz.
b.  Yaşamak için yiyoruz.
c.  Her ikisi.
d.  Hiçbiri.

(12) İnsan ne yapabilir?
a.  Sadece icat yapar.
b.  Hem keşif hem de icat yapar.
c.  Ne keşif ne de icat yapar.
d.  Sadece keşif yapar.

(13) Darwin Teorisi doğru olabilir mi?
a.  Evet, çünkü kuvvetli bilimsel deliller var.
b.  Evet, çünkü Allah insan hariç diğer canlılarda evrimi kullanmış olabilir.
e.  Hayır, çünkü bilimsel deliller çok zayıf,
d.  Hayır, çünkü mutlak kudret sahibi herşeyi bizzat kendisi yapıyor.

(14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilime bakış açınızı yansıtır?
a.  Bilim hiç önemli değil benim için çünkü dinin hükümleriyle çelişiyor.
b.  Bilim benim için çok önemli çünkü objektif olarak hakikati anlamama yardım ediyor.
c.  Bilim benim için çok önemli çünkü tefekkürle imanımı kuvvetlendiriyor.
d.  Bilim tefekkür için önemli malzemeler sunmakla beraber şirke götüren kavram ve düşünceleri de enjekte ediyor.

(15) Birçok bilim adamının ateist olması sizi nasıl etkiliyor?
a.  Bu kadar akıllı ve bilgili insanın inanmıyor olması kafamı karışlıyor.
b.  Bilim adamlarının inançları beni ilgilendirmiyor.
c.  Bilim adamlarının dini konulardaki görüşlerine itibar etmiyorum.
d.  Seküler eğitimle bir nevi kör edilen bilim adamlarının inkar etmelerini normal görüyorum.

(16) Yarın sabah uyandığınızda sizin dışınızda dünyadaki bütün insanların ateist olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız?
a.  Ben de kesin ateist olurum.
b.  İmanım çok sarsılır. Belki de ateist olurum.

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur