Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Teolojik Hermenötik
Teolojik Hermenötik

Teolojik Hermenötik

Doç. Dr. Zeki Özcan

Din felsefesi ve teolojik çalışmalarda, fenomenolojik, analitik gibi pek çok yöntemin yanında, hermenötik yöntem de ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır. Her yöntem gibi bunun da…

Din felsefesi ve teolojik çalışmalarda, fenomenolojik, analitik gibi pek çok yöntemin yanında, hermenötik yöntem de ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır. Her yöntem gibi bunun da hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Ancak her şeye rağmen hermenötik ilkeler teolojik problemlerin, diğer yöntemlerin görmezlikten geldiği ya da ihmal ettiği belli bir görünüşünü ele alma imkanı vermektedir.

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
Kitabımızın birinci baskısında, okuyucuya, bazı konulan ve problemleri sonraki baskılarda daha genişçe ele alacağımızı, sonuçlan yeniden gözden geçireceğimizi söylemiştik. Kitabın konusunu, sistematiğini, dayandığı temel tezlerini ve ulaştığı sonuçlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu iş için yeterli zamanımızın olacağını sanıyorduk. Ancak, okuyucuların gösterdiği teveccüh sonucunda kitabın ilk baskısının kısa zamanda tükenmesi ve bu arada mesaimizi başka kitapların yayınlanmasına harcamamız, sınırlı değişiklik yapabilmemize imkan verdi.
Bu baskıda, kitabı çok hızlı bir biçimde gözden geçirebildim.Bazı konulan okurken okuyucunun daha rahat anlamasını sağlayabileceğini düşündüğümden, önceki baskıda olmayan başlıklar ekledim, sayfa altlarında açıklayıcı notlarda sunulan bilgileri, kitabın sonunda, özel sözlük başlığı altında toplu biçimde verdim. Bundan başka, daha önce Kur’an’da tarihsellik konusunda belirtmediğim, kendi bakış açımı ve değerlendirmemi ekledim. Bununla ilgili sayfalarda tartışmaya açık, tarihsellik yerine, talik (hükmün askıya alınması) kavramını ileri sürdüm.
Kitaba ilgi göstererek bana umut ve şevk veren okuyuculara; Alfa Yayınları Genel Yönetmeni M. Faruk Bayrak’a, Yayın Yönetmeni Dr. Cahit Akın’a, Bursa Şubesi yetkilileri, Eyüp Bakan’a ve Erhan Arda’ya ve yayında tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederim.

Zefer ÖZCAN

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
Hermenötikçiler Newton’ın sözünden esinlenerek, “Dünya hermenötik dilde yazılmış bir kitaptır.” derler. Bu sözde abartma olduğu söylense bile, bir hakikat payının bulunduğu da aşikârdır. Çünkü dünyanın bilgisi ve varoluşu, dünyada varoluş insan için bir anlama sahiptir. Öbür taraftan gerçekte biz, bir insan olarak çeşitli pratik davran ıslarımızı, sosyal ve kültürel dünya ile ilişkilerimizi düzenlemeye her zaman kendimizi zorunlu hissederiz. Bunu da ancak dille yapabiliriz. İnsanlarla bir arada yaşamak, çeşitli önermeler söylemekten ve anlamlı olduklarını düşündüğümüz, insani önermeleri anlamaktan başka bir şey midir?
Onun için insan hakkında, anlamla kuşatılmış varlık demek pek de yanlış sayılmaz. İster lengüistik tarzda ifade edilsin, ister nesnelerde ve fenomenlerde bulunduğu varsayılsın, insan bu anlamı kendisi yaratmaz; gerçekle kültürden ödünç alır. Anlam, bir şeyle bitişik, ya da bir şey içinde bulunan, a priori, varoluşumuzu değerli kılan bir kategoridir. En yoğun mistik tecrübe dahil,

Eklendi: Yayım tarihi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

    Oynat Durdur
    Vimeo Fragman Vimeo Durdur