Kemalizm Laiklik ve Demokrasi

Ahmet Taner Kışlalı

Evet, Atatürk Suçludur!.. Eğer Türk işçisi, Batı’daki gibi, çocuk yaşta yeraltında günde 14-16 saat çalıştığı dönemlerde yaşamışsa, bir oy hakkı için bile, Fransız işçisi…