Pamphylia: Bereketli Ovada Halkların Ahengi

Aşkım Özdizbay, İpek Dağlı

Pamphylia, üç yönden de Toros Sıradağlarıyla çevrelenir. Güneyinde ise doğal bir sınır olan Akdeniz uzanır. Bölgenin çekirdeğini oluşturan ve günümüz Antalya ilinin düzlük kısmını…