Şeyh Sait İsyanı Ve Ezeli Düşman İngiltere

Şenol Yücedağ

Hangi senelerde evlendiniz? – Birincisini otuz beş, ikincisini yirmi beş, üçüncüsünü on beş sene evvel aldım. – Bundan evvel sanık olarak hiç Diyarbakır’a geldiniz…