Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Yeni Çağın Özellikleri
Yeni Çağın Özellikleri

Yeni Çağın Özellikleri

Ali Şeriati

Yeni Çağ’ın özelliklerinden biri para ile barışılması, basiretin ve bilginin servet ile barışıdır. İlim servet ile neden barış yapıyor? Çünkü her ikisi ortak bir…

Yeni Çağ’ın özelliklerinden biri para ile barışılması, basiretin ve bilginin servet ile barışıdır. İlim servet ile neden barış yapıyor? Çünkü her ikisi ortak bir hedef bulmuşlardı; insanın günlük yaşamda daha fazla faydalanması. Ortak bir hedef buldukları zaman, ister istemez işbirliği yapmalıdırlar ve ilim paranın kutsal olacağı ölçüde kutsal olacaktır. Gördüğümüz gibi günümüzün medenî dünyasında ilmin ve bilginlerin işinin ve görevinin değeri tam anlamıyla para ile ölçülmekte ve değer verilmektedir. İlim, geçmişte insanın ahlakî ve fikrî yüceliği, ruhî tekâmülü ve inşası ile ilgileniyordu; ilmin başka bir işi, para ve servetin başka bir işi vardı. Fakat bugünün ilmi paranın tarih boyunca hedeflediği hedefi, yani günlük yaşamda daha iyi bir hayatın aracısı olma hedefini tercih etti.
İÇİNDEKİLER
Ali Şeriati
Yayıncının Notu
Farsça Yayıncının Notu
BİRİNCİ BÖLÜM
Felsefenin Tekâmül Tarihi
Felsefe
Doğu’da Felsefe
Batı’ya Gidiş
Tabiatçılar (Naturalistes) ve Maddeciler (Matérialistes) Çağı
Sofizm (Sophisme) Çağı
Sokrat Çağı
İskenderiye’de Felsefe
İslam
Skolastik (Kilise Felsefesi)
Rönesans (La Renaissance): Sanat, Edebiyat, Bilim ve Felsefe Çağ’ına Dönüş
Son Aşama
İKİNCİ BÖLÜM
Bilim Metodolojisi
Tarihî Aşamaları “Kestirmeden Aşma”da İslam’ın Rolü
İslam Hukukunun Önemi
Batı’daki Anlamıyla Feodalizm Doğu’da Yoktur
Genel Yargıların Yeniden Gözden Geçirilmesi İçin Fikrî Cesaret
Dinle Karşı Karşıya Gelmede Avrupa Tecrübesi
Katolik DinininRolünü Bütün Dinlere Amiyane Genellemek
Orta Çağ’da Bilim ve Dinin Gerilemesine Etken Olan Yanlış Bilimsel Düşünüş Metodu
Yunanlılaşmanın İslam Medeniyetine Nüfuzu
Kur’an’ın Tümevarımsal, Somut ve Deneysel Metodu
Kur’an Surelerinin Tasnifi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rönesans’ın İktisadî Kökleri
Batılı Teorilerdeki Irkçı Damarlar
Birkaç Terimin Açıklanması
Orta Çağ’ın Özellikleri
Rönesans Nedir?
Burjuvazinin Doğuş ve Gelişmesinin Niteliği
Burjuvazi Nedir, Burjuva Kimdir?
Protestanizm
Haçlı Seferi DeğilHaçlı Göçü
Dinî Toplumda Aydınların Misyonu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eski Çağ – Orta Çağ ve Yeni Çağ’ın Özelliklerine Bir Bakış
Müslümanlarınİcat ve Keşifleri
Eski Çağ’ın Özellikleri
Orta Çağ’ın (Dinî Çağ) Özellikleri
Orta Çağ Döneminden Yeni Çağ Dönemine Geçişin Kökleri
Yeni Çağ’ın Özellikleri
Geçiş Döneminin Tanımı
Geçiş Döneminin Özellikleri
Şahsiyet Bozukluğunun Nedenleri
Aydının Misyonu Nedir?
Entelijansiya Sınıfının Özellikleri
Şiddetli Bilimsel Gurur
Bireycilik ya da Bireyliğe Yöneliş, Bencilik (İndividüalizm)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Orta Çağ ve Yeni Çağ’ın Özelliklerine Dair Kısa Bir Değerlendirme
İnsan Bilimleri Araştırmasında Araştırmacının Rolü
Tarihî Dönemlerin Ayrılması
Orta Çağ’ın Özellikleri
Rönesans’ın Çelişkileri
Haçlı Seferleri ve Rönesans’a Etkisi
Siyantizm Öğretisinin Esasları
Entelektüel Sınıf
Burjuvazi NasılOrtaya Çıkar?
Burjuvazinin Özellikleri
Geçiş Dönemi ve Belirtileri
17. Yüzyılın Özellikleri
Büyük Fransız Devriminin Sebebi
Batı’da Sanayi ve Din İlişkisi
17. Yüzyılda Burjuvazi ile Sanayi Arasındaki Uyum
Para, Makine ve Burjuva
Asimile ile Entelektüel Arasındaki Fark
Üçüncü Dünya Entelektüeli
ALTINCI BÖLÜM
Yarının Tarihine Bakış
YEDİNCİ BÖLÜM
Yeni Skolastik
Tarih Boyunca İlmin Rehberlik, Kutsallık, Misyon ve Niteliği
Orta Çağ’da Kilisenin Pençesinde İlmin Esareti: Eski Skolastik
İlmin Kilisenin PrangasındanKurtulması, Yeni Medeniyetin Ortaya Çıkış Etkeni
Scientismin Ortaya Çıkışı
İlmin Yenilgisi ve Çağ’daş Dönemde İlme Karşı İnançsızlık
Yeni Çağ’da İlmin Hedefi: Kudret Elde Etmek
İlmin Görevinin Bozulması İnsanın Bozulması Sonucunu Doğuruyor
İlmin Para İle Barışı
Huzur Araçlarını Temin Etmek İçin,Huzuru Feda Etmek
İnsanın Dâhilî Düşmanı: İhtiyaç ve Yapay Tüketim
Yeni Skolastik: İlim Kapitalizmin Hizmetinde
Bugünün İnsanının Sembolleri
İman ve İrfan Duygusu, İlmin Yeni Skolastiğin Pençesinden Kurtulmasının Yolu
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Makinizmin Esaretindeki Makine
Bilim Felsefesinde Toplumsal Sınıflar
Bilim Felsefesinde Alt Yapı ve Üst Yapı
İlk Komün
Kölelik
Serflik
Feodalite
Burjuvazi
Kapitalizm
Sınıfsız Toplum
MülkiyetAlt Yapıdır
Dinlerin ve Ekollerin Ortaya Çıkarılma Nedeni
İlim Burjuvazinin Hizmetinde
Makinenin Özellikleri
Makinenin Evrenselleşmesi
Millî Asaletin ve İnsanın Kalıplaştırılmasının Reddedilmesi
Makinenin İnsanın İnsanî Yarısına Saldırısı
İnsan; Tüketen Hayvan!
Tüketimin Yatay ve Dikey Tarzda Gelişmesi
Bürokrasinin Ortaya Çıkışı
Faşizm
İstismarın Şiddetlenmesi
Kapitalizmin Aklının Başına Gelmesi
DOKUZUNCU BÖLÜM
Medeniyet ve Modernizm
ONUNCU BÖLÜM
Sınıfsal Bilinç Durumu
Asimilasyon
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Dünyada Öze Dönüşün Bazı Öncüleri
FrantzFanon
Ekler
Kapalı Dünyagörüşü ve Açık Dünyagörüşü
Açık Dünyagörüşüne Ortam Oluşturan Hicret
Bilimci Sosyoloji
Medeniyet Türlerinin Birbirine Dönüşümünde Darwincilik
Üçüncü Dünya Dile Geliyor
Gerçekçi Aydın ve Taklitçi Aydının Gözünde Din
Yüksek Ahlâk Örnekleri Bhamdoun’da Değilİslam’dadır
Hasan el-Emîn Konferansına Bir Giriş

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) İslam Felsefesi
 • Kitap AdıYeni Çağın Özellikleri
 • Sayfa Sayısı477
 • YazarAli Şeriati
 • ÇevirmenProf.Dr.Hicabi Kırlangıç-Dr.Murat Demirkol-Mahmut Caduk-Esra Özlük
 • ISBN9786055482404
 • Boyutlar, Kapak13,5x21 cm, Karton Kapak
 • Yayınevi / 2013
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_ActolyeQDCABanner_Affinity_Multi_Banner_1x1_ActolyeQDCABanner_OSD0003CEJ

Yazarın Diğer Kitapları

 1. İslam Bilim III ~ Ali Şeriatiİslam Bilim III

  İslam Bilim III

  Ali Şeriati

  Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi...

 2. İbrahim’le Buluşma ~ Ali Şeriatiİbrahim’le Buluşma

  İbrahim’le Buluşma

  Ali Şeriati

  Putperestlik, heykele tapmak değildir; yakuttan, hurmadan, tahtadan, hamurdan yapılan bir heykele ibadet etmek değildir. Putperestlik, sosyal durumu tanrılar ve din aracılığıyla meşrulaştırmaktan ibarettir. İbrahim,...

 3. Muhtelif Eserler II ~ Ali ŞeriatiMuhtelif Eserler II

  Muhtelif Eserler II

  Ali Şeriati

  Cezayir’de gizli ordu eliyle şehit edilen, Fransa Sosyalist Partisi’nin sadık aydınlarından ve bilim adamı Albert Meilleur şöyle der: “Yahudiler İslam toplumunda öylesine huzur içinde...

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur