Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

A dan Z ye Astroloji 1.Cilt
A dan Z ye Astroloji 1.Cilt

A dan Z ye Astroloji 1.Cilt

Nuran Tuncel

Burçlar ilmi veya günümüz diliyle Astroloji, ilk defa ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, acaba? Bildirildiğine göre, İlk Peygamber olan Hz. Adem’den, son Peygamber…

Burçlar ilmi veya günümüz diliyle Astroloji, ilk defa ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, acaba?

Bildirildiğine göre, İlk Peygamber olan Hz. Adem’den, son Peygamber Hz. Muhammed s.a.v efendimize kadar 124.000 peygamber gelmiştir. Allah, insanlara, doğru yolu göstermeleri; onlara, kendi TEK’liğini bildirmeleri için, gönderdiği peygamberlerinin her birine, değişik konularda çeşitli ilim hazineleri vermiştir. Ve böylece her konunun başlangıcına temel teşkil edecek, rehber olacak bilgi kaynakları meydana gelmiştir.

Çok okuyan, kalemi bulan ve kalemle yazı yazabilen ilk peygamber olan İDRiS Aleyhisselam’a BURÇLAR İLMİ verilmiş, kendisi de bunu genişletmiştir.

Koderin Mekanizması

Evrenimizin içinde yaşamakta olduğumuz boyutunda geçerli olan sistem «Hikmet» düzenidir… O’nun el «Hakim» isminin işaret etliği mana gereğidir ki. olup biten herşey, biz göremesek, bilemesek dahi, «hikmet» esaslarına göre oluşur!.
A İlah* in «Hakim» isminin sonucu olarak, yaşadığımız boyutta olup biten herşeyin bir nedeni; ve o nedeni oluşturan bir başka sebebi vardır!. Hiç bir şey nedensiz bir biçimde, havadan oluşmaz!., Herşey Allah’ın kurmuş olduğu sistem ve düzen gereği olarak birbiriyle bağlantılı şekilde meydana gelir; biz bu bağlantıları farkedemesek dahi!..
Allah» yarattığı her bir birimi; hangi amaçla yaratmış ise, onaf yaratış amacına göre özellikler takdir etmiş ve o şekilde dünyada ortaya çıkartmıştır!,.
Niye dünyayı sırf iyilerden yaratmadı demek; bir manzara resminin niye yalnızca pembe renkli olarak yapılmadığını sormaya benzer!..
Resim çok renkle meydana gelir, tek renkli resim olmaz!.. Ne kadar çok renk ve tonları kullanılmışsa, resimde ressamın o kadar yetenek izleri, görünür!..
Her bir birim, yaratılış amacına göre mükemmeldir; bir diğerine GÖRE yanlış, eksik, kusurlu vesaire olsa da!
Allah, yarattığı bu çok sesliliği ve renkliliği, bir sistemle ve mekanizma ile yaratmıştır!.. Eskilerin deyişi ile «BURÇLAR» mekanizması ile!..
«Burçların» varlığına eskiler inanç ve tecrübe yollu inanmışlar… Gûnümüzdekilerin bir kısmı da, gene bu yolla kabul etmişlerdir,
Biz ve anlatmaya çalıştıklarımızı anlayanlarda İse bu tasdik, «Burçlar») inceleme, dün ile bugünün yarına dönük senteziyle oluşmaktadır…
Evrenin dalgalardan meydana geldiğini; «hologramik sistem» gereği varlığın her zerresinde tümün özelliklerinin; mevcudiyetini her yapının  kendine  Özgü  bir frekansıtitreşimi
olduğunu ve bunu kuvveti oranında yaydığını anlamamış kişilerin, «Astrolojinin ne olduğunu anlamasına asla imkân yoktur!
İnsan beyninin bioelektrik enerjiyi dalga enerjisine çevirdiğini, ruhun bu dalga enerjisiyle meydana     geldiğini  farketmıyenlere;
burçlnt ilan yayılan dalgaların canlılar üzerinde ne tür etkiler meydana getirdiğini anlatabilmek fevkalade zordur!..
Burçlar dan ve Güneş sistemindeki planetlerden yayılan dalgaların insan beynini nasıl etkilediğini; genetik yapının bu dalgalardan nasıl forme olduğunu anlamak ise. «dünle şartlanmış» beyinler için imkânsız gibidir..
İslâm Dini m Allah’ın yaratmış olduğu sistem ve düzeni anlama yolunda önemli çalışmalar yapmış pek çok İslam âlim ve arifi «Burçlar» konusuna zamanlarının şartları ölçüsünde değinmişlerdir… Bunlardan bir kısmının çalışmalarından bazı örnekleri bu kitapta bulacaksınız…
Bazı kitaplarımızdaki açıklamalardan yola çıkarak bu konuyu derinlemesine etüd eden; ve bize göre artık bir «astroloji uzmanı» konumunda olan değerli araştırmacı NURAN TUNCEL’i hazırlamış olduğu bu güzel eser dolayısıyla kutlamak isterim…
İslâm Dininin, kader anlayışı, tasavvuf ve bu anlatılan sistemin mekanizması burnundaki «Astroloji’» = «Burçlar» konularda geniş bilgisi olan sayın Nuran Tuncel’in. düşünebilme istidadı olan kişilere nice yeni eserler vererek hizmet etmesini temenni ederim.

AHMED HULUSİ

GİRİŞ
İnsanlığın varoluşundan bu yana. hemen her devirde, insanların ilgisini çeken konu. ASTROLOJİ…
Astroloji, denildiği zaman akla. Burçlar gelir…
Genellikle de; burçlar konusunun bir tür fal olduğu; mantıksal bir dayanağı bulunmadığı; uydurma ve abes şeyler olduğu, hele hele Din ile hiç mi hiç ilgisi bulunmadığı yolunda tartışma ve yorumlar başlar!..
Oysa bu tartışmaları çıkaranların, bu konunun dayandığı esaslardan hiç haberleri yoktur!..
Çoğu zaman düşüncelerimiz, kulaktan dolma ve şartlanma yollu oluşup; araştırma, inceleme ve düşünme temeline dayanmamaktadır.
Eğer, peşin hükümlülük ve ben bilirimciliği bırakıp, objektif olarak bilmediğimiz konulara yaklaşabilirsek. farkederiz ki, aslında gerçek çok farklıdır!..
Eğer astrolojinin dayandığı hakikatlari anlayabilirsek. o takdirde dünyamızı daha da genişleterek, kendimize yeni ufuklar açabiliriz. Bunun getireceği zevkler, huzur ve güven de işin cabası,.
Geçmişten günümüze dek. değerli İslâm düşünürleri.    Tasavvuf   ehli        Zatlar, müslümanlık dünyasına kazandırdıkları çok değerli eserlerinde. Astroloji konusuna da yer vermişler; yıldızların insanlar üzerindeki etkilerinden, öneminden bahsetmişlerdir.
Son olarak günümüzün düşünürü. İslâm araştırmacısı mutasavvıf ve yazar, Ahmed Hulusi, insanın dünyasını aydınlatan çok değerli eserlerinde, Astroloji konusunun önemi ve incelikleri hakkında pek kıymetli açıklamalar yapmıştır..
Bilvesile, bu konudaki bilgilerimin temelini atan; bu ilmi bana kazandıran Üstadım Ahmed Hulusi’ye     burada     şükran    ve     hürmetlerimi
sunuyorum…
Bu kitabımda, burçlar ilminin özelliklerinden. püf noktalarından; İslâm Dini içindeki yeri ve bağlantı              noktalarından,              bilebildiğim,
anlıyabildiğim kadarı ile söz ederek, 20 yıllık bilgi, araştırma ve tecrübe birikimimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım…
Şayet yanlış kelâmım olursa, bu kesinlikle benim eksikliğimdendir. Şüphesiz ki; her bilenin üstünde bir bilen daima vardır. Doğruyu bilen ALLAH’tır…..
Kitabın adı «A’dan Z’ye ASTROLOJİ» oldu. Amacım iğneden ipliğe her şeyi anlatmaktı. Ama daha başında gördüm ki, herşey satırlara sığmıyor; sonsuz bir ilim olan Astroloji bir veya birkaç kitapla anlatılamıyor.
Onun için elimden geldiğince, dilimin döndüğünce geniş kapsamlı anlatmaya çalıştım. Ancak bilinmelidir ki bu İlim, burada anlatılan kadarla sınırlı ve kayıtlı değildir…..

BÖLÜM: A

DÜNDEN BUGÜNE ASTROLOJİ

Astroloji’nin doğuşu Kurânı Kerîmden âyetler Tasavvuf ehli kişilerin görüşlerini
a) Muhyiddin Arabi ve burçlar
b)Muhammed Nur ül Arabi ve felekler kitabı
c)  İbrahim Hakkı Erzurumi ve burçlar
d)  Mevla nn Celâleddin ve burçlar
e)İmam ı Aziz Nesefi ve yıldızlar
f) Şah Veliyyullah Dihlevi Hz’lerinden açıklamalar…

ASTROLOJİNİN DOĞUŞU
Burçlar İlmi veya günümüzün diliyle Astroloji, ilk defa ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, acaba?
Bildirildiğine göre, ilk Peygamber olan Hz. Adem’den, son Peygamber Hz. Muhammed s.a.v Efendimize kadar 124.000 Peygamber gelmiştir. Allah, insanlara, doğru yolu göstermeleri; onların, kendi TEK’liğini bilmeleri için gönderdiği peygamberlerinin her birine, değişik konularda ilim hazineleri vermiştir. Ve böylece her konunun başlangıcına temel teşkil edecek, rehber olacak bilgi kaynakları meydana gelmiştir.
Çok okuyan,  kalemi  bulan   ve  kalemle  yazı
yazabilen       ilk       peygamber       olan       İDRİS
aleyhisselama     BURÇLAR      İLMİ,     verilmiş, kendisi de bunu genişletmiştir,
Yeri. göğü. buradaki sistemi ve bunu yaratan Mutlak Varlığı, yakın üzere bilen İdris Peygamber’in, Allah’ın izni ve kudretiyle göğe çıktığı; 4,cü kat sema boyutunun kendisine mekân olduğu, diğer sema katlarında (boyutlarında) da dolaşabildiği, eski dini kaynaklarda belirtilmektedir..
İdris Peygamber, almış olduğu vahye dayalı bir şekilde Burçlar ve yıldızların, gerek insanlar, gerek yeryüzünde mevcut tüm birimler üzerindeki      tesir      ve      önemini      anlatmaya çalışmıştır. Yani. vahye dayalı olarak okuduğı sistemi, o devrin idrak ve anlayışına gön anlatmıştır.
Bir başka anlatımla, İdris Peygamber Allah’ın yaratmış olduğu sistemdeki düzenleme mekanizması olan burçlar vt yıldızlar sistemini açıklamış; bunların Allah’ın ilim ve kudretiyle alemde İlah tasarrufun oluşmasına vesile kılındığı sırrına işaret etmiştir!.,
O devirde yaşamış insanlar. İdris Peygamberin ne anlatmak istediğini hakkıyli çözebildiler mi acaba…? Kimbilir…!
Kısaca. Yıldız ilmi veya Burçlar ilmi İdris Peygamber’in mucizesi olup; dahi sonra aynı çağda ilk defa Babiller tarafından mevcut veriler ışığında düzenlenmiş ve genişletilmiştir. Bundan sonra da tüm insanlığa yayılarak, her devirde, bir şekilde insanları! ilgisini çeken bir konu olmuştur.
Bu arada zaman içinde edinilen tecrübeler ve yaşanılan olaylar neticesinde. insanlar burçlardan gelen ışınların etkilerinin, insan kaderi üzerindeki rolünü çok rahat ve açık bi şekilde tesbit etmişlerdir.
Ne var ki bu tesbit onları, bütün oluşların ardında yıldızlar olduğuna göre, o halde yıldızla “Tanrı’dır dûşüncesine getirmiştir.
Böylece, başta Güneş olmak üzere. Ay ve çeşitli yıldızlara tapınma devri başlamıştır!..
Oysa. yıldızların yaydıkları bu etkiler, Allah takdir ve kudretinin açığa çıkmasından başka bi şey değildir!..

Dolayısıyla esas amaçtan sapılarak, Astroloji
ilmi, hak etmediği bir noktaya indirilmiştir.
Daha sonra. Hz. İbrahim Peygamber başta olmak üzere, tüm Peygamberler, yıldızların tanrı olmadığını; bütün evreni ve evrende var olan herşeyi yaratanın. Mutlak Varlık olan ALLAH olduğunu sürekli olarak açıklamışlardır. Dolayısıyla, yıldızları mevcut özellikleriyle yaratan ve onlar üzerinde de, yegane söz sahibi olan. ALLAH’tır; gerçeğini insanlara idrak ettirmeğe çalışmışlardır.
Pek çok İslâm düşünürü de, yıldızlar konusunu inceleyerek. varlığın var oluşunda burçların ve yıldızların rolünü, çeşitli kitaplarında anlatmışlardır.
Ayrıca, bir ilim deryası olan. Kutsal Kitabımız Kur’ân ı Kerîmde, yıldızlarla ilgili 60 küsur Âyet ve “EI BURÛÇ” sûresinde anlatılanları bir düşünmek gerekir..:

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) Astroloji
 • Kitap AdıA dan Z ye Astroloji 1.Cilt
 • Sayfa Sayısı390
 • YazarNuran Tuncel
 • ISBN9757557498
 • Boyutlar, Kapak 10,5x17 cm, Karton Kapak
 • YayıneviKİTSAN BASIM YAYIN /
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_Disney+ShogunDCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_Disney+ShogunDCANetwork_OSD0001E1X

Yazarın Diğer Kitapları

 1. A dan Z ye Astroloji 2.Cilt ~ Nuran TuncelA dan Z ye Astroloji 2.Cilt

  A dan Z ye Astroloji 2.Cilt

  Nuran Tuncel

  Burçlar ilmi veya günümüz diliyle Astroloji, ilk defa ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, acaba? Bildirildiğine göre, İlk Peygamber olan Hz. Adem’den, son Peygamber...

Bebhome Kahve

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur