Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Artırılmış Cinsel Doyum : Esr
Artırılmış Cinsel Doyum : Esr

Artırılmış Cinsel Doyum : Esr

Ümit Sayın

Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum (ESR) çok yeni tanımlanmış bir kavramdır. Expanded Orgasm (Artırılmış Orgazm) kavramından sonra ortaya çıkmıştır. ESR kadınlardaki uzatılmış, süreğen, art arda…

Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum (ESR) çok yeni tanımlanmış bir kavramdır. Expanded Orgasm (Artırılmış Orgazm) kavramından sonra ortaya çıkmıştır. ESR kadınlardaki uzatılmış, süreğen, art arda gelen çok güçlü bir cinsel doyum ve orgazm halidir. Bazı kadınlarda bu fenomen dakikalarca süren orgazm haline, status orgasmusa dönüşebilmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan dört sinir teorisi kadınlarda birbirinden farklı çok daha fazla orgazm çeşidi olabileceğini göstermiştir. Bu kitap, hem kadınlar için, hem de onları tatmin etme isteğinde olan erkekler için en son bilgileri, özetleyerek ve bol resimli olarak ele alınmaktadır. Aslında Tantristler ve Taocular tarafından yüzyıllar öncesinden beri bilinen bu yöntemler ve bilgiler bilim tarafından daha yeni yeni keşfedilmektedir. Kitapta modern cinsel teorilerin, kadınlardaki yeni orgazm teorilerinin yorumları yapılırken, eski Uzak Doğu cinselliğine de değinilmektedir. Bu kitap uzatılmış orgazmlar, artırılmış cinsel doyum ve ESR hakkında yazılmış olan Türkçe ve yabancı dildeki ilk kitaplardan birisidir.

-G- Noktası ve yeni erojen noktalar
-Kadın Orgazmında yeni teoriler
– Uzatılmış Orgazm (ESR)
-Cinsel doyumu artırıcı yöntemler
-Dört sinir ve altı yolak teorisi
-Orgazmın nörolojik kontrolü
-Orgazmın ve hazzın nörokimyası
-Orgazm ve farklı bilinç halleri

***

İÇİNDEKİLER

-Giriş ve Önsöz…11
-Cinsel Araştırmaların Kısa Tarihçesi ve ESR…17
-Kadınlarda Eski ve Yeni Cinsel Anatomi-Fizyoloji, Yeni Erojen Bölgeler…31
-Kadınlarda Uyarılmanın ve Orgazmın Nörolojik Kontrolü ve ESR…91
-Kadınlarda Cinsel Uyarılmanın, Orgazmın ve ESR’nin Nörokimyası…135
-Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum (ESR) ve PC-Kas Ağı…159
-Artırılmış Cinsel Doyum (ESR): Temel Tanımlar…195
-Kadınlarda Orgazm, ESR ve Farklı Bilinç Halleri…225
-Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum (ESR) Nasıl Sağlanır?…245
-Uzakdoğu Cinselliği, Tantra, Taoculuk ve ESR…269
-Kadın Orgazmlarının ve ESR’nin Geleceği…281
-Sonsöz ve Özet…293
-Kaynakça ve Referanslar…305
-Tanıtımlar…319
-İndeks…334

TEŞEKKÜR

ESR araştırmalarının ve çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve inter­net sitelerinin yapılması konusunda bana pek çok yönden destek olan Doçent Dr. Sultan Tarlacı’ya; çalışmalarda yardımcı olan ve Finlandiya’dan çalışmalara katkı sağlayan Marjo Ramstadius’a; kitabın redaksiyonunda katkıları olan sayın Hüsnü Sav’a; hem redaksiyonunda katkıları olan, hem de basımında ve bilimsel çalışmalarda destek sağlayan sayın Asiye ve Cevdet Kocatürk’e; cinsel oyuncakların bilgisi konusunda destek sağlayan CENSAN şirketine; Patricia Taylor’a, Osmo Kontula’ya, Barry Komisaruk’a, Kenneth Mah’a, Janniko Giorgiadis’e, Beverly Whipple’a teşek­kür ederim.

Bu kitap yaklaşık 25 yıllık bir bilgi birikiminin, deneyimin-tecrübenin ve bilimsel çalışmanın ürünüdür. Bundan yaklaşık 20 yıl önce yazdığım bir kitapta ve kadın dergilerindeki makalelerimde kadın cinselliği konusunda 21. yüzyılda çok yeni şeyler bulanacağından, yeni bir cin­sel devrim yaşanacağından bahsetmiştim. Bu söylediklerimin bir kısmı 2012 yılma geldiğimizde gerçekleşti. Kadın cinselliğinin baştan tanım­lanması gerektiği, son bulgularla ortaya çıktı. Artırılmış cinsel doyum (ESR) hem çok yeni, hem de insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bu kavramı detaylarıyla tanımlayan ve olası mekanizmalarını ele alan bu kitap, sanırım türünün tek örneğidir.

ESR çalışmaları aslında kadınlarda, dolayısıyla da erkeklerde var olan bazı potansiyelleri açığa çıkarmayı hedefler. Tarihi çok eskidir. Ama ESR yüzyıllar boyunca Batı kültürlerinde erkek-egemen toplum tarafından bastırılmıştır; çünkü erkekler kadınlardaki potansiyeli anladık­ları zaman yetersizlik duygusuna kapılmışlar ve kadınları bastırmaya yönelmişlerdir. Bu en fazla Katoliklik ve Vatikan tarafmdan bin yıldan fazla bir süreyle yapılmıştır. Hâlbuki İsa’nın öğretisinin, Vatikan’ın öğ­retileriyle hiç bir ilgisi yoktur; cinsellik, cinsel haz, kadınların yaşadık­ları doruklar günah veya kötü bir şey değildir!

Bu kitaptaki bilgiler, son 30 yıl içindeki, 120 civarında kadınla ya­kın iletişim; yaklaşık 600 civarında kadınla karşılıklı mülakat ve soh­bet, bilgi alışverişi; 2000-2500 civarında kadından da elde edilen anket ve veri sonuçlarına dayanılarak, son 100 yıllık cinsellik literatürünün taranması sonucunda ortaya çıkmıştır. ESR geliştirmiş pek çok ka­dım ve onların “sınırlarım” ya da “sınırsızlıklarını” tanıma şansım oldu! ESR, pek çok kişinin ilk bakışta omzunu silkebileceği gibi bir şehir ef­sanesi değildir! ESR bir gerçektir! Kadınların cinsel tepkisi öyle farklı açılımlar göstermektedir ki, 2011 yılında, hiçbir genital uyan olmaksızın gelişen, “beyin orgazmları” kavramı bile tanımlanmıştır! Kadınların beyinleri ve cinsel tepkileri hakkında halen çok az şey biliyoruz. Keşfedeceğimiz kıtalar var!

Bu kitabın hem İngilizce versiyonları, hem de devamı olacaktır. Ya­kın bir gelecekte yaymlanacak olan, “Neo-Tantra: Tantrik Cinselliğin Sır­ları, Tantra’nın Bilimsel Analizi” bu kitabın bir devamı niteliğindedir! Neo-Tantra’da diğer pek çok yönteme, tekniğe ve geleneksel Tantra’ya değindim. ESR kitabı oldukça yoğun bilimsel bilgi ve bilimsel veri içer­mektedir. Bu bilgileri, bol resim, şema ve tablolarla bezedim, daha ko­lay anlaşılabilir olsun diye! Bu kitabm, bilgiler arttıkça ve bizim bilimsel çalışmalarımız geliştikçe yeni versiyonlan ve yeni geliştirilmiş baskılan olacaktır. Bu kitap sadece cinsellik kitabı değil, bir nörofarmakoloji, nörobilim, psikoloji kitabıdır aynı zamanda!

ESR konusunda sistematik bilimsel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Şu anda ESR’nin ölçülmesi konusunda geliştirdiğimiz psikometrik ön skalalar, yerini zamanla gerçek skalalara bırakacaktır. Kendile­rinde ESR olduğunu düşünen kadınlar, eğer isterlerse bu çalışmalara katılabilirler, anketlerimizi ve skalalarımızı yanıtlamak üzere bizimle temas kurabilirler. Bu çalışmalara katılan bayanlara, bu konuda çıkan ve çıkacak olan bütün kitaplarımızın bir serisi, liste halinde ücretsiz yollanacaktır. 1993 ve 2003 yıllarında Türk kadınları arasında yapılmış olan Kadınca ve Hülya Raporlarının daha gelişmiş anket formla­rını ve bazı skalaları, 2013-İstanbul Raporu olarak internet üzerinden yayınlayacağız. Bu kitabı okuyan her kadını o anket formlarını ve skalaları doldurmaya davet ediyorum.

Bu kitabın temel hipotezi şudur: “Cinsel haz, cinsel tepki ve orgazm yeterli bilgilendirme ve eğitimle, istenirse kadınlarda çok daha fazla geliştirilebilir; kadınlar bildiklerinden, okuduklarından veya duy­duklarından çok daha fazla cinsel doyum yaşayabilirler”…

Türk kadınları cinselliği boyutsuz veya tek boyutlu yaşamaktadır­lar! Ama isterlerse bu konularda kendilerine yeni boyutlar katabilirler. Kadınların cinselliği aslında 3 boyutlu bir dünyada gezinen 4 boyutlu bir Hiperküpe benzer! Sadece 3 boyutlu bu dünyada onun bazı kesitlerini görebiliyoruz! Tüm dünya kadınlarına ve Türk kadınlarına, yeni boyutlara açılabilmeleri dileğimle…

Doç. Dr. Ümit Sayın
Şubat 2012, Kızıltoprak, İstanbul

2

CİNSEL ARAŞTIRMALARIN KISA TARİHÇESİ VE ESR

Esr (Artırılmış Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) artırılmış cinsellik ve daha fazla haz içeren, uzun, süreğen ve çok güçlü orgazmlar ve/veya cinsel tatmin anlamına gelir. ESR’nin tanımı şöyledir: Literatürde tanımlanmış klasik orgazm paternlerinden farklı olarak daha şiddetli ve uzun gelişen, süreğenleşen ve/veya uzatılmış ve/ veya status orgasmusa dönüşebilen ve/veya art arda birçok kez gelen orgazm yaşayabilme yeteneğine ESR (Artırılmış Cinsel Doyum- Expanded Sexual Response) adı verilir.

Cinsel araştırmalann tarihi eski şamanlara kadar uzanmaktadır. ESR özellikle şamanlar ve paganlar tarafından detaylı olarak araştırıl­mıştır. Çeşitli kültürlerde ESR geliştirebilen kadınlardan hep korkulmuş ve bu kadınlara “şeytan tarafından yönetiliyor” ibaresi de yakıştırılmıştır. Batı toplumlarında ESR ve cinsel yönelimler dinciler ve ruhbanlar tarafından ket vurularak yasaklanmıştır yüzyıllarca. Bunun en bariz örneğini Katolik kilisesi ve Vatikan verir. İnsanlara cinselliği yasaklarken, kendilerini İsa’ya adayan rahibeler ve rahipler arasında lezbiyenliğin ve homoseksüelitenin yayılmasına hiç karışmamıştır, ne yazık ki Vatikan’ın “Psikopatia Seksüalis” başpiskoposları!

ESR ilk kez sistematik olarak Çinliler tarafından günümüzden 2500-3000 yıl önce araştırılmıştır. Bu konuda çok çeşitli kitaplar ve ya­zılı eserler bırakan Çinliler, cinsellik ile Tai Chi, Chi Kung, Aküpünktür, Chi enerjisi Yin-Yang gibi kavramları birleştirmişlerdir. Çinliler pek çok cinsel aleti ve oyuncağı da ilk araştıran, deneyenler ve kullananlar arasındadırlar. Çin kültürü temelde her türlü doğal gerçeği deneme yoluyla bulmaya ve uygulamaya dayanıyordu; aküpünktür de benzer yöntem­lerle bulunmuştur. Gerek Çinliler, gerekse Hint kültürü tıbbi araştırmaları sırasında hep doğayı örnek alırlardı kendilerine! Çinliler cinselliği, cinsel yeteneklerin sırlarını ve cinsellikteki ekstremleri yüzyıllar önce­sinden araştırmışlardır.

Çinlilerdeki benzer arayışlar ve araştırmalar, bütün Hindi Çini, Kore, Vietnam, Burma vb. gibi Budizmin hâkim olduğu ülkelerde gö­rülmüştür. Tibet Budizmi ve Vajrayana Budizmi de cinsellikle uzun süre ilgilenmiştir. Tibet tıbbından da bir kolunu alan Tantra 2.-4. Yüzyıl arasmda Hint kültüründe ortaya çıkmıştır. Tantra alt kültürü ve Tant- ristler aslında Hindistan’daki aristokrat sınıfın elemanlarıydı ve Tantrik uygulamaları gizli bir alt kültür uygulamaları olarak geliştirdiler. Bunun halka da sirayet etmesi için birkaç yüzyıl geçti. Tantrik kültü­rün halka yansımış şeklinin ifade edildiği kitaplar ise Kama Sutra ve Ananga Ranga’dır. Aslında Tantra felsefesinin ve Tantrik kültürün % 5’den azı cinsellik konularıyla ilgilidir. Tantra Yoga, Yoganın bir çeşidi­dir. Neo-Tantra ise 21. Yüzyılda ortaya çıkmış, konusunun yaklaşık % 85-90’ının cinsellik olduğu yeni bir akımdır. Hint kültüründe üst kast sistemleri hem cinselliği, hem de ESR’yi yüzyıllarca araştırmışlardır. Bu­nun kanıtlarına Tantrik yazıtlarda, heykellerde ve Kama Sutra’da rast­lıyoruz. Uzakdoğuluların ESR’yi araştırdığına dair deliller şunlardır:

PC-kaslarını geliştirmek ve Sahajoli (Kabbaza, Pompoir) yöntemlerini öğrenmek için Yeşim Yumurtası, Ben Wa topları ve tahta, fildişi dildoları kullanmaları.

Erkeklerde, kadını daha mutlu edebilmek için uzun ilişki yöntemlerini geliştirmeleri; boşalmadan cinsel ilişkiyi sağlamaya ait…

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_ActolyeQDCABanner_Affinity_Multi_Banner_1x1_ActolyeQDCABanner_OSD0003CEJ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

 1. Dorian Gray’in Portresi ~ Oscar WildeDorian Gray’in Portresi

  Dorian Gray’in Portresi

  Oscar Wilde

  Ressam Basil Hallward’ın sıra dışı güzelliğiyle Dorian Gray adlı bir genç adamın portresini çizmesiyle başlar her şey. Dorian portrede gördüğü genç ve güzel halinin...

 2. Şahane Gelin ~ Fatih Murat ArsalŞahane Gelin

  Şahane Gelin

  Fatih Murat Arsal

  Özelliklezengin ve yakışıklı bir erkek için bu zoraki evlilik dehşet vericiydi. Kısıldığı bu kapandan tüm kalbiyle nefret etti. Ama sürprizlerle dolu olan karısından değil!...

 3. Yedi Gün Yedi Gece ~ Evangeline CollinsYedi Gün Yedi Gece

  Yedi Gün Yedi Gece

  Evangeline Collins

  “Her Ladyship’s Companion’ın duyularla örülmüş dünyasına adım attığınızda, asla çıkmak istemeyeceksiniz!” Eşsiz bir güzellik… Bazı fedakarlıklar, diğerlerinden daha zordur. Babasının ölümünden sonra yokluk içinde...

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur